Joodse leiders in Judea & Samaria verzetten zich tegen oprichting Palestijnse staat in Trump’s plan

Leiders van Joodse gemeenschappen in Judea & Samaria hebben de afgelopen week met enkele parlementsleden vergaderd en hun een kaart gepresenteerd van de Palestijnse staat die in het plan van Trump is voorzien, die 15 Israëlische gemeenschappen zou omsingelen op een manier die volgens hen onaanvaardbaar is.

De Yesha-koepelraad van burgemeesters van Judea & Samaria (aka de Westelijke Jordaanoever) heeft eerder deze maand een resolutie aangenomen waarin werd verklaard dat het het groen licht voor de Israëlische annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever door het Trump-plan niet zou aanvaarden als daarmee zou worden ingestemd met het andere belangrijke onderdeel van het voorstel, met name de oprichting van een Palestijnse staat waartegen zij zich uitdrukkelijk verzetten.

In de weken daarna hebben Yesha-functionarissen, waaronder voorzitter David Elhayani, directeur Yigal Dilmoni en verschillende burgemeesters van gemeenschappen in Judea & Samaria, met parlementsleden van de politieke partijen Likoed, Joods Huis en Yamina rond de tafel gezeten in een poging hen ervan te overtuigen zich tegen het Trump-plan te verzetten, voor hetwelke premier Benjamin Netanyahu zijn steun heeft uitgesproken.

Voor hun ontmoetingen met de betrokken parlementsleden in de Knesset hebben de Yesha-functionarissen een uitvergrote kaart gepresenteerd die laat zien wat volgens hen de Palestijnse staat is zoals die wordt voorzien in het Trump-plan die op het kaartje hieronder in het rood werd gekleurd.

De kaart toont de 15 nederzettingen die geïsoleerde enclaves zouden worden die omringd worden door de Palestijnse staat en laat ook zien dat veel van de belangrijkste snelwegen die naar en door de Westelijke Jordaanoever lopen, zoals routes 5 en 60, niet langer toegankelijk zouden zijn voor Israëlische chauffeurs.

Elhayani gaf echter toe aan The Times of Israel dat de kaart is gebaseerd op de conceptuele versie die de Amerikaanse president Donald Trump presenteerde bij de onthulling van het plan in januari.

De regering heeft beide partijen gewaarschuwd om die kaart niet definitief te nemen, en merkt op dat een gezamenlijke Amerikaans-Israëlische kaartcommissie belast is met het schetsen van de exacte contouren van de gebieden die Israël zou mogen annexeren en die welke gereserveerd zijn voor een toekomstige Palestijnse staat.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Jacob Magid “Settler leaders produce map they claim shows Trump plan for Palestinian state” van 27 mei 2020 op de site van The Times of Israel