Meotti en Coronavirus: ‘Europese zorgtehuizen zijn veranderd in ‘humanitaire’ doodsfabrieken’

Het scenario is in heel Europa angstaanjagend. Meer dan de helft van de slachtoffers van coronavirus in België stierf in zorgtehuizen, zoals de bejaardentehuizen van vroeger tegenwoordig worden genoemd om deze een meer humanitair gezicht te geven.

Tegenwoordig worden ze door sommigen ‘humanitaire doodsfabrieken’ genoemd, waar de ‘actieven’ massaal hun ‘inactieve’ en kapotgewerkte ouders en grootouders dumpen zodat zij verder kunnen werken, produceren en met geld kunnen schuiven.

La société belge a décidé que les vies de ces aînés confinés comptaient bien moins que celles des «actifs», voire qu’elles ne comptaient pas,schreef socioloog Geoffrey Pleyers op 14 april 2020 in Le Soir (vertaald):

De Belgische samenleving heeft besloten dat het leven van deze opgesloten ouderlingen veel minder belangrijk is dan het zogenaamde ‘actieve leven’ of zelfs dat ze niet tellen, zoals wordt gesuggereerd door het feit dat deze sterfgevallen pas laat in de nationale statistieken werden geteld, en lang beperkt bleef tot ziekenhuisdoden. Het is een menselijke, sociale en ethische tragedie die ons talloze vragen stelt. Hoe komt het dat deze sector niet beter was voorbereid op de komst van de epidemie, terwijl sinds januari bekend was dat het virus vooral ouderen aantastte? Welk deel van deze sterfgevallen had voorkomen kunnen worden als ze in ziekenhuizen waren behandeld? Welke middelen en energie zijn er gebruikt om te voorkomen dat onze ziekenhuizen ten koste van alles overstroomden, levens hadden kunnen redden als ze aan verpleeghuizen waren toegewezen? Hoeveel ouderen met coronavirus zijn er ondanks de verergering van de ziekte in verpleeghuizen gehouden terwijl de toegang tot zorg in ziekenhuizen hen had kunnen redden?

Elders in Europa is het de ouderen niet veel beter vergaan. Marcus de Brún, door het Ierse ministerie van Volksgezondheid benoemd tot lid van de Medische Raad in Ierland, legde ook uit: “Het opsluiten van covid-negatieve bewoners binnen covid-positieve verpleeghuizen komt neer op door de staat gesanctioneerde euthanasie“.

Er is een land, Zweden, dat deze beslissing het meest brutaal lijkt te hebben genomen en vandaag de dag het hoogste aantal doden per hoofd van de bevolking van Covid-19 ter wereld heeft. Zweden is met 10 miljoen inwoners het enige westerse land dat geen lockdown heeft opgelegd.

“We zijn er niet in geslaagd de meest kwetsbaren, ouderen, te beschermen, ondanks onze beste bedoelingen”, gaf premier Stefan Löfven toe. Maar het is meer dan dat. “Er werd ons verteld dat we niemand naar het ziekenhuis moesten sturen, ook niet als ze 65 jaar oud zijn en nog vele jaren te leven hebben. Ze zeiden dat we ze niet moesten sturen“, vertelde Latifa Löfvenberg, een verpleegster die in verschillende verpleeghuizen in Gävle, ten noorden van Stockholm werkte, aan de BBC.

Löfvenberg werkt momenteel op een Covid-19-afdeling in een groot ziekenhuis in de Zweedse hoofdstad, waar ze zegt dat de demografische gegevens van de patiënt verder bewijs leveren dat ouderen buiten de deur worden gehouden. “We hebben niet veel senioren. Het zijn veel jonge mensen geboren in de jaren 90, 80 en 70.”

Een hoogleraar geriatrie: “Dit is actieve euthanasie“, kopt Dagens Nyheter, de meest prestigieuze Zweedse krant. Yngve Gustafson is van mening dat veel oudere mensen niet worden behandeld voor Covid-19, die direct palliatieve medicijnen krijgen. “Wonen in een verpleeghuis is geen diagnose. Op zichzelf kan het nooit een medische basis zijn om te beslissen of je leeft of sterft.

Gustafson zei dat het druppelen van voedingsstoffen, het voorkomen van bloedstolsels, het behandelen van zuurstof en bacteriële longontsteking met antibiotica ouderen zou helpen. “In plaats daarvan is het regelmatig toedienen van morfine en midazolam aan ouderen met longinfectie actieve euthanasie, zo niet iets ergers. We gaven de ouderen op die een overlevingskans hadden kunnen hebben.

Een andere arts en onderzoeker in het universitair ziekenhuis van Karolinska zegt dat in Zweden “euthanasie steeds meer wordt beoefend onder het mom van palliatieve zorg”. De Facebookgroep “Iedereen heeft recht op zuurstof!” is gemaakt om tegen deze behandeling te protesteren.

Zoals ik hier al vele malen eerder heb uitgelegd, lijkt er in Europa iets sinisters aan het werk te zijn: een doodscultus en een doodswens. Ouderen zijn slechts één aspect van waar Europa van af wil. Er zijn ook allerlei soorten gehandicapten, om nog maar te zwijgen van ongewenste kinderen.

We hebben het vaak over de eliminatie door de nazi’s van de kreupelen en verstandelijk gehandicapten, van de “levens die het niet waard zijn geleefd te worden” (Lebensunwertes Leben). De Scandinavische landen doen dit omdat ze traditioneel ‘geavanceerd’ zijn. De Spanjaarden willen dit doen omdat ze achterlijk worden beschouwd en het een erezaak maken om het verwoed te overwinnen. België staat het niet alleen toe aan ongeneeslijke senioren, maar ook aan tieners en mensen met Alzheimer.

Een case is net besproken in Nederland. Toen bij een vrouw de diagnose Alzheimer werd gesteld, had ze een biologisch testament opgemaakt om euthanasie te krijgen “als ik denk dat dit het juiste moment is“. Daarna ging ze een verpleeghuis binnen voor geesteszieken.

Op een dag werd ze verdoofd met een kopje koffie en kreeg ze de eerste van drie injecties. Ze werd wakker en kronkelde, misschien had ze er beter over nagedacht, en de dokter, geholpen door haar dochter, immobiliseerde haar en vervolgde de dodelijke behandeling. Een paar minuten en het was voorbij.

Is euthanasie geoorloofd voor geesteszieken zonder hun hernieuwde toestemming? De Hoge Raad heeft ja beslist. Nederlandse rechters hebben geoordeeld dat het leven van een psychiatrische patiënt kan worden gestopt, ook al kan de patiënt zijn of haar wil niet meer duidelijk uiten. Is dat geen doodswens? “Nooit eerder hebben we zo kalm uitgedrukt dat ieders leven niet dezelfde waarde heeft“, schreef de Franse schrijver Michel Houellebecq net over Covid-19.

Ik ben enorm bang voor het Westen, dat obsessief praat over rechten, gevoelens, tolerantie en elke vorm van transgenderisme, maar bij de eerste enorme existentiële uitdaging zoveel zonen van onze vaders en grootvaders ter dood heeft gebracht.

door Giulio Meotti


Bronnen:

♦ met dank aan Tiki S. voor de tip: “De Europese ‘humanitaire’ doodsfabrieken

♦ naar een artikel van Giulio Meotti “Europe has sanctioned euthanasia for the elderly ill with corona; Living in a nursing home is not a diagnosis. By itself it can never be a medical basis for deciding whether to live or die” van 24 mei 2020