De Amerikaans-Israëlische campagne tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft op 15 mei 2020 een strenge waarschuwing afgegeven aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag om de hoofdaanklager ervan te weerhouden door te gaan met een voorgenomen onderzoek naar oorlogsmisdaden die naar verluidt door Israël zijn gepleegd.

Pompeo’s waarschuwing betrof Israël, maar aangezien de VS zelf het risico lopen een ICC-onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden in Afghanistan uit te voeren, was het de bedoeling dat het een bredere boodschap zou uitzenden. Elk ICC-onderzoek naar Israël en de VS zou gevaarlijk zijn en de geallieerden moeten alle diplomatieke en juridische middelen die hun ter beschikking staan, gebruiken om de aanklager en het Hof te bestrijden en te delegitimiseren.

Het besluit van Bensouda om vermeende Israëlische oorlogsmisdaden te onderzoeken is zeer verdacht op alle door Pompeo genoemde gronden. Zowel Israël als de VS hebben zich onthouden van lidmaatschap aan het ICC, juist omdat ze terecht vermoedden dat het weer een sterk gepolitiseerd en diep bevooroordeeld VN-orgaan zou zijn.

Bovendien is het ICC in 2002 opgericht met als doel het onderzoeken van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, zoals genocide, begaan door landen die geen onderzoek doen naar oorlogsmisdaden van hun eigen burgers. De Israëlische zaak voldoet niet aan een van deze fundamentele voorwaarden.

Bensouda heeft dus de eigen regels en procedures van het ICC geschonden met het uitdrukkelijke doel om achter Israël aan te gaan, en zij doet dit in opdracht van de Palestijnen. Acht landen uit alle continenten behalve Azië – Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Brazilië, Oeganda, Tsjechië, Australië en Canada – hebben een formeel bezwaar ingediend tegen het plan van Bensouda om Israël te vervolgen.

Het Canadese protest werd om technische redenen gediskwalificeerd. Het bezwaar van Duitsland is vooral belangrijk omdat het wordt beschouwd als een van de sterkste voorstanders van het ICC. Ook tientallen niet-gouvernementele instanties en experts hebben bezwaar aangetekend.

Ondertussen is er een getuigenis over het onsmakelijke verleden van Bensouda opgedoken. Er zijn slachtoffers van folteringen naar voren gekomen die beweren dat zij, toen ze minister van Justitie van Gambia was en integraal deel uitmaakte van een wreed en autoritair regime onder dictator Yahya Jammeh tusen juli 1994 en januari 2017, zich schuldig maakte aan onderdrukking en ernstige schendingen van de mensenrechten.

Bovendien hebben nieuwsberichten onlangs onthuld dat Bensouda Palestijnse functionarissen heeft geadviseerd over hoe ze een beslissing van het Hof kunnen krijgen om Israël te onderzoeken en aan te klagen, en dat ze heeft samengewerkt met Palestijnse organisaties bij het voorbereiden van haar briefing voor de rechters in vooronderzoek.

Al dit gedrag is in strijd met de ICC-regels. Als het panel van rechters de aanklager toestemming geeft om een ​​onderzoek naar Israël in te stellen, kan dit ernstige juridische gevolgen hebben voor Israëlische politici, functionarissen en militairen op hoog niveau. Velen van hen zullen waarschijnlijk door de aanklager worden opgeroepen voor verhoor.

In het geval dat ze deze dagvaarding negeren, wat ze waarschijnlijk zullen doen, kan de aanklager dan internationale bevelen voor hun arrestatie uitvaardigen. Op papier konden ze vervolgens worden gearresteerd en uitgeleverd aan het Hof als ze een van de 123 landen zouden bezoeken die partij zijn bij het Statuut van Rome.

Dit zou duidelijk niet gebeuren in de VS of in een van de andere staten die zich nooit bij het Statuut van Rome hebben aangesloten of die zich hebben aangesloten en zich later hebben teruggetrokken. Het zal ook niet gebeuren in staten die partij zijn bij het Statuut van Rome, maar die de beweringen van Bensouda officieel hebben afgewezen.

Desalniettemin kan een ICC-onderzoek naar vermeende Israëlische oorlogsmisdaden, gezien de wijdverbreide vooringenomenheid en de buitensporige politisering van het internationaal recht, de positie en reputatie van Israël in de wereld ernstig schaden. Israël kan de gevaren van een onderzoek en mogelijke aanklacht door een bevooroordeelde en corrupte aanklager en een sterk gepolitiseerd tribunaal niet alleen aan. De hulp van de VS en andere landen is cruciaal.

Het is geenszins zeker dat Trump in november herverkiezing zal winnen, en we hebben geen idee wat de balans in het Congres tussen Republikeinen en Democraten zal zijn. Als het Hof besluit zijn plan om de VS te onderzoeken af ​​te schaffen, hebben democraten die in het afgelopen decennium naar links zijn vertrokken en in botsing zijn gekomen met de Israëlische regering, misschien geen behoefte aan een streng beleid jegens het ICC en het krachtig verdedigen van Israël.

De waarschuwing van Pompeo aan het ICC is cruciaal om Bensouda en de Palestijnen te verslaan die hebben geprobeerd de positie van Israël in de wereld en het recht op zelfverdediging te ondermijnen. Maar het is niet genoeg. Israël moet een krachtige en meedogenloze campagne voeren tegen het ICC, met alle diplomatieke en juridische instrumenten tot haar beschikking.

Voormalig stafchef en nieuwe Israëlische FM Gabi Ashkenazi zijn misschien wel de eersten die door Bensouda worden opgeroepen voor ondervraging. Hij zou de campagne tegen haar en het ICC hoog op zijn prioriteitenlijst moeten zetten.


Bronnen:

♦ naar een (ingekort) artikel van Prof. Eytan Gilboa “The US-Israeli Campaign Against the ICC” van 25 mei 2020 op de site van The Begin-Sadat Center for Strategic Studies (BESA)

2 gedachtes over “De Amerikaans-Israëlische campagne tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag

  1. Een schande dat het internationaal strafhof bestaat en dat het in nederland is gevestiogd. Dit strafhof is uitsluitend een politiek instrument in handen van de vijanden van Israël. Zo is nederland ook een vijand van Israël, zie dood 66, mevr. Kaag

    Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.