Twintig jaar geleden: Israël’s overhaaste terugtrekking uit Zuid-Libanon en de nefaste gevolgen ervan

Eén van de grootste strategische blunders die Israël (samen met de terugtrekking uit Gaza in 2005) maakte in zijn eeuwigdurende strijd om zelfbehoud en veiligheid van de staat is onmiskenbaar Israël’s overhaaste evacuatie van zijn veiligheidszone in Zuid-Libanon op 24 mei 2000, morgen exact 20 jaar geleden.

Hoewel Israël dit besluit uitlegde als een tactische terugtrekking beschouwde, leidde de terugtrekking van de IDF en het uiteenvallen van het Zuid-Libanese leger (SLA) uiteindelijk tot een volledige overname van Hezbollah over Zuid-Libanon en het vergroten van de kracht van Hezbollah in de Libanese politiek.

Israël besloot tegelijk om zijn al lang bestaande lokale bondgenoten aldaar in de steek te laten, bezoedelde de afschrikkingskracht van de Joodse staat en legde de kiem voor een reeks grootschalige gewapende confrontaties met Hezbollah (2006), de PLO (de zo- Genaamd ‘al-Aqsa Intifada’) en Hamas (2008/9, 2012, 2014).

De terugtrekking veranderde Zuid-Libanon in een onuitwisbare terreurentiteit die Noord-Israël naar believen kan lastigvallen en de ontwikkeling van Hezbollah versnelde tot een formidabele militaire macht gewapend met 150.000 raketten en raketten die overal in Israël kunnen reiken.

Het tastte ook het vechtethos en de operationele competentie van de IDF aan, zoals blijkt uit de lauwe prestaties tijdens de Tweede Libanonoorlog (2006) en Operatie Protective Edge (2014).

In het holst van de nacht op 24 mei 2000, 18 jaar nadat het Libanon was binnengevallen met het uitdrukkelijke doel de al lang bestaande terroristische dreiging voor zijn noordelijke steden en dorpen te verwijderen, verliet Israël haastig zijn zelfbenoemde veiligheidszone in het zuiden van Libanon en herschikte het aan de andere kant van de grens.

De toenmalige premier van Israël, Ehud Barak, had de operatie een dag eerder goedgekeurd. Om de verstoring ervan door de terreurorganisatie Hezbollah, die de Israëlische strijdkrachten in Libanon lange tijd had lastiggevallen, te voorkomen, werd de evacuatie uitgevoerd zonder een enkel slachtoffer.

Maar de vernedering bijwonen van de vlucht van de IDF onder Hezbollah-vuur, met achterlating van zware wapens en militaire uitrusting (waarvan sommige onmiddellijk werden gebombardeerd door de Israëlische luchtmacht om ze Hezbollah te ontnemen), evenals het in de steek laten van het Zuid-Libanese leger (SLA).

De SLA had jarenlang geholpen bij Israël’s contraterroristische operaties en sortte in elkaar na de terugtrekking met veel van haar strijders en hun families die asiel zochten in Israël. Dat Israëlische débacle deed een prominente linkse Israëlische journalist, die beslist niet vijandig staat tegenover de terugtrekking, de situatie vergelijken met “de geur van vernedering [die] de lucht binnendrong” met die van de “laatste helikopter op het [Amerikaanse] ambassadedak in Vietnam.”

Libanon 24 mei 2000: Hezbollah triomfeert

Zoals de meeste van hun Arabische broeders, beschouwden de Palestijnen de Libanon-vlucht als een nederlaag van het formidabele Israëlische leger door een kleine maar vastberaden guerrilla-strijdmacht. Hamas en Islamitische Jihad applaudisseerden voor de prestatie van Hezbollah als bewijs van de onmisbaarheid van de ‘gewapende strijd’, terwijl duizenden Palestijnen de terugtrekking vierden met borden met de tekst ‘Lebanon Today, Palestine Tomorrow’.

Zelfs Israëlische Arabieren raakten in de jaren na de terugtrekking steeds meer betrokken bij Hezbollah’s toenemende terrorisme en spionnenweb binnen Israël.

Wat nog belangrijker is, de vernederende aard van de vlucht hielp PLO-voorzitter Yasser Arafat overtuigen, die het Oslo-vredesproces (gelanceerd in september 1993) als een strategisch middel zag, niet voor een tweestatenoplossing, maar voor de vervanging van de staat Israël door een Palestijnse staat, dat de voordelen van het terugkeren naar massaal geweld de potentiële nadelen ver overschreden, aangezien Israël niet langer de moed had voor een langdurig conflict.

Als Israëli’s 20 tot 25 doden per jaar (minder dan een tiende van het dodental op hun wegen) niet kunnen verdragen in de strijd tegen Hezbollah, zouden ze het veel zwaardere dodental zeker niet kunnen verdragen als ze een langdurig dodental bijwonen tijdens een Palestijnse ‘verzetscampagne’.

Tijdens de Camp David-top in juli 2000 die een alomvattend Palestijns-Israëlisch vredesakkoord wilde bereiken, waarschuwde Arafat zijn Israëlische tegenhangers expliciet dat ‘we ervoor kunnen zorgen dat het Hezbollah-precedent wordt gerepliceerd in de gebieden’, en dat de dreiging snel werd versterkt door zijn beste handlangers na de top.

Bij een Palestijnse opiniepeiling bleek dat tweederde van de respondenten graag hun leiderschap in de gewelddadige voetsporen van Hezbollah wilde zien treden. Dit is inderdaad wat er gebeurde met het uitbreken van de ‘al-Aqsa Intifada’ in september 2000 – de bloedigste en meest destructieve confrontatie tussen Israëli’s en Palestijnen sinds de oorlog van 1948 – die meer dan 1000 Israëlische levens eiste.

En hoewel het terrorisme op de Westelijke Jordaanoever in het begin van de jaren 2000 grotendeels werd teruggedrongen door aanhoudende acties tegen opstand en de constructie van een veiligheidsbarrière, is de Gazastrook een formidabele terreurorganisatie geworden die een duidelijk en huidig ​​gevaar vormt voor de overgrote meerderheid van de Israëlische bevolking.

Hoewel het kan worden beperkt door herhaalde militaire campagnes (bijvoorbeeld in 2008-9, 2012 en 2014), kan het niet helemaal worden uitgeroeid.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Prof. Efraim Karsh en Maj. Gen. Gershon Hacohen “Israel’s Flight from South Lebanon 20 Years On” van 22 mei 2020 op de site van The Begin-Sadat Center for Strategic Studies (BESA)

♦ naar een artikelIsrael’s Withdrawal from Southern Lebanon (2000)” op de site van Israel Ministry of Foreign Affairs (IMFA)