Wordt Israël het laatste Getto van het Joodse volk? [Giulio Meotti]

Plaatje hierboven: In het Getto van Warschau in Polen 1943: Nur für Juden – Tylok Dla Zydow (alleen voor Joden)

Toen de Joden nog onder het juk van anderen leefden, werden zij verhinderd land te bezitten en waren zij verplicht om in de getto’s te leven. De Arabische boycot van Israël gaat terug tot het Vijfde Arabische Congres in Shechem [Nabloes] uit 1922 met de resolutie “elke Arabier mag niets anders van de Joden kopen behalve hun grond en mag hen alles verkopen behalve zijn grond“.

Het doel was om opnieuw de Joden te gettoïseren. Iets gelijkaardigs, zelfs in compleet andere omstandigheden, gebeurt tegenwoordig in Israël. Vandaag mag een Jood die, laat ons zeggen grond bezit in Hebron, Judea (niet in één van de verscheidene bestaande Hebrons in de V.S.!) en die een eigendomsbewijs bezit, wordt het hem desalniettemin verboden om op zijn eigen grond zijn huis te bouwen. En dit alleen vanwege zijn ras.

Het instituut “Pale of Settlement” geldt nog steeds als illuster voorbeeld van een gelijkaardig anti-Joods beleid zoals dat bestond ten tijde van het bewind van de Russische Tsaren in Oost-Europa. De ‘Pale’, het Russische equivalent van Apartheid, werd door keizerin Catherina de Grote in 1791 ingesteld en eindigde met de Russische Revolutie van 1917.

De Pale of Settlement
De Pale, gebied in Rusland van de Tsaren waar alle Joden verplicht woonden 1791-1917 [beeldbron: Wikipedia]

Vandaag is het niet enkel zo dat de Joden voorzichtig moeten zijn wanneer zij privaat grond verwerven uit schrik voor het terroristengeweld jegens de verkopers, samen met de bekende Jordaanse en de wet van de Palestijnse Autoriteit (PA) die diegenen bedreigen met de doodstraf voor verkoop van grond aan de Joden. Thans heeft ook de Israëlische regering zich bij dat pact aangesloten, niet alleen door de Joden hun laatste reserve te ontnemen – gronden in het bezit van de overheid – maar ook door Joden uit hun huizen te zetten die zij van de Arabieren hebben gekocht.

Paradoxaal genoeg blijft Israël vandaag het enige land in de wereld dat een openlijke onverhulde en onverschrokken anti-Joodse wetgeving heeft. Veronderstel eens dat dergelijke schadelijke, beschamende wetten en besluiten tegen Arabieren in Tel Aviv worden uitgevoerd. Het bericht over een huis nabij de Grot van Machepela in Hebron leidt ons tot een een veel diepere vraag: is Israël zichzelf aan het gettoïseren?

Het Zionisme is in menig opzicht geslaagd. Het is één van de heldhaftigste successen geweest van een menselijke onderneming om een nieuwe toekomst te bouwen. Het Zionisme slaagde ook demografisch om ondanks, gezien de lage geboortecijfers in de Diaspora alsmede de hoge assimilatiecijfers, het niet lang meer zal duren vooraleer de meeste van de Joden in de wereld Israëliërs zullen zijn.

Het is ook militair geslaagd, sinds Israël het feitelijke veilige toevluchtsoord is geworden voor onderdrukte Joden zoals dat door zijn 19de eeuwse architecten was voorbestemd. De kerncentrale van Dimona is één van de belangrijkste symbolen van het Zionisme: met de Holocaust die nog steeds een levendige herinnering is voor duizenden mensen, hebben de Joden een voortreffelijk uitgerust leger (Tsahal of kortweg IDF), een Zeemacht (ISC) en een Luchtmacht (IAF).

En, nog meer in de lijn van de voorspellingen van Theodor Herzl, is Israël wereldleider inzake verwezenlijkingen op technologisch, wetenschappelijk en landbouwkundig terrein. Tegen alle kansen in heeft de beweging de taal van zijn voorvaderen, het Hebreeuws, doen herleven. Maar op een zeer significante manier, verliest het Zionisme thans terrein.

Israël richt vele verdedigingsbarrières op om terroristen te verhinderen het land binnen te gaan. En opeenvolgende Israëlische regeringen verklaarden de oorlog aan de Joden die buiten de “Pale of Settlements” willen leven, met name in het Bijbelse hinterland van Judea en Samaria. Paradoxaal zijn ook de omheiningen en de barrières voor de Joden een anathema geweest sinds 1179, toen Paus Alexander III op het Derde Lateraans Concilie officieel het middeleeuwse getto installeerde over heel West Europa.

Ook Christenen hebben doorheen de eeuwen, in wisselende Europese landen en soms met lange tussenpozen, altijd wel op de Joden gejaagd en verjaagd. En dan was een getto wel ‘handig’ bekeken. De Joden zaten op een hoopje op elkaar gepakt en werden aldus een makkelijk doelwit om te vervolgen. Je moest ze niet meer zoeken maar simpelweg het Getto afsluiten en dan maar afslachten…

Op het plaatje een tekening van een pogrom van 1389 in het Joodse getto van Praag (Tsjechië). Tijdens het christen Pinksteren, toevallig ook het einde van Pesach (de Joodse Pasen), brak één van de bloedigste pogroms uit in het Getto van Praag. Op nauwelijks één week tijd werden 3.000 Joden vermoord, nagenoeg de gehele bevolking van het getto.

Merk ook de speciale hoofddeksels op (een soort omgekeerde trechter) die de Joden verplicht moesten dragen (plaatje rechts). Een vroege voorloper van de gele Davidster onder de nazi’s. [bron: Barbara Newman en The Pogrom of 1389].

Voor het eerst toegepast in Venetië, werd het Joodse getto uiteindelijk in alle steden van Europa ingevoerd. Op regionaal vlak zal het later “geperfectioneerd” worden. In het Tsaristische “Pale of Settlements” werden de Joden niet alleen gekooid in een wettelijk afgebakend gebied en hun toegang tot de belangrijkste steden geblokkeerd, maar beperkte hen ook de uitoefening van bepaalde vrije beroepen binnen die geografische grensgebieden.

Doorheen duizenden jaren van de geschiedenis, is de enige muur die de Joden hebben gekoesterd, de Klaagmuur geweest, de buitenste muur aan de westkant van de Tempelberg in Jeruzalem. Israël heeft thans een nieuwe Maginot Linie gecreëerd. 600 mensen werken met zware machines elke dag intens aan de nieuwe omheining met Egypte. In 2005 bouwde Israël een gesofisticeerde omheining rondom de Gazastrook na de immorele uitzetting van 10.000 Joden (van Gush Katif).

Binnen enkele jaren zou Israël de omheining in Judea en Samaria voltooid moeten hebben, die de rest van het land van de meer dan 150.000 Joden zal isoleren. Een gesofisticeerde 15 kilometer lange omheining zal eveneens op de Golanhoogten worden gebouwd. Het is droevig om het zo te zeggen, maar in feite is Israël vanaf zijn stichting een gettostaat geworden. Israël beleeft thans een obsessie om “normaal” te worden en zijn westerse vrienden te evenaren.

De collectieve assimilatie echter, moet doorheen de nieuwe gettoïsering gaan. Dat is waarom de Machpelah Joden van Hebron moeten verslagen worden. Is de volgende stap een algehele aftocht [disengagement] uit het hele Midden-Oosten?


Bronnen:

♦ naar een artikel van Giulio Meotti “Down to the Last Israeli Ghetto?” van 9 april 2012 op de site van Arutz Sheva

Een gedachte over “Wordt Israël het laatste Getto van het Joodse volk? [Giulio Meotti]

 1. Het “laatste” Getto der Joden.

  De grootste fout van al haar vijanden is altijd geweest om het Joodse volk te onderschatten.

  Daar waar vele volkeren zijn ondergegaan, is het meest geplaagde & gejaagde volk er altijd in geslaagd te overleven…..en opnieuw tot bloei te komen.

  De wereld zal vergaan en alleen Jeruzalem zal voortbestaan!

  Ja, het laatste Getto, want Israel zal zich bevrijden van haar al vijanden.

  Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.