Meerderheid van Palestijnen wil ‘Derde Intifada’ of bedoelen ze een Derde Intra-fada?

Bijna tweederde van de inwoners van de Palestijnse Autoriteit steunt nu een nieuwe ‘intifada’, zo blijkt uit een peiling, met steun voor een tweestatenoplossing die tot een recordniveau daalt.

Volgens een enquête onder Arabische inwoners van Judea, Samaria en de Gazastrook, uitgevoerd door het Palestijnse Centrum voor Beleid en Surveyonderzoek, zegt een record dieptepunt van slechts 38,6% van de respondenten dat ze nu een tweestatenoplossing ondersteunen, na de release van het vredesplan voor het Midden-Oosten van de regering-Trump, vergeleken met 59,1% die tegen een tweestatenoplossing is. In de vorige PCPSR-peiling steunde 42% van de inwoners van de Palestijnse Autoriteit de tweestatenoplossing.

Tegelijkertijd steeg de steun voor een ‘gewapende strijd’ tegen Israël of een nieuwe ‘Derde Intifada’ om de uitvoering van het vredesplan van Trump te voorkomen, tot 64,2%, vergeleken met slechts 33,2% die tegen een nieuwe intifada is. De steun voor gewelddadige aanvallen op Israël is het grootst onder de Gazanen, van wie 81,2% steun en ‘gewapende strijd of terugkeer naar gewapende intifada’, vergeleken met 52,8% van de Arabische inwoners van Judea en Samaria.

Meer dan tweederde (68,7%) van de Arabische inwoners van Judea, Samaria en Gaza zegt dat de Palestijnse Autoriteit zich moet terugtrekken uit de Oslo-akkoorden en haar verplichtingen als antwoord op het vredesplan van Trump niet meer moet nakomen, vergeleken met slechts 25,7% die tegen dergelijke akkoorden zijn Een beweging.

Een overweldigende meerderheid van 84,1% zegt dat de Palestijnse Autoriteit haar erkenning van het bestaansrecht van Israël moet intrekken, waarbij 81,8% van de inwoners van Judea en Samaria een dergelijke beweging steunt, vergeleken met 87,5% van de Gazanen.

Slechts 13,1% van de inwoners van PA is tegen een dergelijke beweging. De peiling, die eerder deze maand werd gepubliceerd, werd gehouden tussen 5 en 8 februari en ondervroeg 1.270 volwassenen die persoonlijk werden ondervraagd op 127 willekeurig geselecteerde locaties in Judea, Samaria en de Gazastrook.

Intra’fada ipv. Intifada?
De vorige twee intifada’s kostten aan zowat 2.300 Israëliërs het leven en ca. 5000 Palestijnen. Minder bekend is hoeveel Palestijnen werden vermoord door andere Palestijnen onder het mom van ‘collaboratie met Israël’ ook de Intra’fada genoemd, maar in werkelijkheid een interne afrekening bleek tussen het meer dan een dozijn Palestijnse terreurgroepen die om de controle over de Palestijnse gebieden streden.

De grote ontvredenheid met het Palestijnse leiderschap dat getekend wordt door corruptie, die bovenaan de top begint en zo alle geledingen treft van de Palestijnse middeleeuwse hiërarchie heeft geleid tot grote frustraties onder de doorsnee Palestijnen. Palestijnen vermoord door andere Palestijnen, ook wel de Intra’fada genoemd, heeft al bij wellicht meer Palestijnen het leven gekost dan de oorlogen met Israël.

Feit is dat de Palestijnse Autoriteit al meer dan een decennium de Palestijnse mensenrechten en burgerlijke vrijheden schendt door routinematig burgers – inclusief medewerkers, demonstranten, journalisten en anderen – zonder aanklacht of eerlijk proces te vermoorden of levenslang opsluit in de beruchte gevangenissen in de Palestijnse gebieden.

Van het totale aantal Palestijnse burgers dat in deze periode door zowel Israëlische als Palestijnse veiligheidstroepen werd gedood, was 16 procent het slachtoffer van Palestijnse veiligheidstroepen. Door het chaotische karakter van de Eerste en Tweede Intifada daalden de interne Palestijnse burgerlijke vrijheden mede als gevolg van: schietpartijen op Palestijnse burgers door Palestijnse veiligheidspersoneel.

De beknopte rechtszaken door inderhaast opgerichte volksrechtbanken en executies van vermeende collaborateurs door de Palestijnse Autoriteit (PA) plus buitengerechtelijke executies van vermoedelijke collaborateurs door milities en de schijnbare officiële aanmoediging van Palestijnse jongeren om Israëlische soldaten te confronteren, waardoor ze zichzelf rechtstreeks in gevaar brachten.

Intra-Palestijns geweld was ook een opvallend kenmerk van de Intifada, met wijdverbreide executies waarbij volgens Human Rights Watch (HRW) 822 Palestijnen door andere Palestijnen werden vermoord als zijnde vermeende Israëlische collaborateurs (1988-april 1994) en opnieuw van september 2000 tot 2005.

Destijds had Israël naar verluidt informatie verkregen van ongeveer 18.000 gecompromitteerde Palestijnen, hoewel minder dan de helft enig bewezen contact had met de Israëlische autoriteiten. Volgens B’Tselem werden opnieuw 577 Palestijnen vermoord door andere Palestijnen.

Volgens het International Policy Institute for Counter-Terrorism waren 56% (1.542 op 2.773) van de door Israël gedode Palestijnen militanten/strijders van Palestijnse terreurgroepen (Hamas, Islamitische Jihad, PFLP enz.).

Hieronder een grafiek van de linkse NGO B’Tselem over slachtoffers van de Tweede Intifada. Hoewel B’Tselem’s methodologie aanvechtaar was omdat het veel te weinig onderscheid maakte tussen enerzijds burgers en anderzijdse leden van Palestijnse militaire groepen. In plaats van tussen strijders en niet-strijders. B’Tselem gebruikte de term ‘burger’ niet langer en beschrijft in plaats daarvan de doden als ‘meedoen’ of ‘niet deelnemen aan gevechten op het moment van overlijden’.


Bronnen:

♦ naar een artikel van David Rosenberg “Poll: Palestinian Arabs back new intifada to combat Trump plan” van 13 mei 2020 op de site van Arutz Sheva

♦ naar een artikelPoll: Majority of Palestinians support 3rd intifada” van 13 mei 2020 op de site van World Israel News (WIN)