Giulio Meotti over Judea & Samaria: ‘Het is terugtrekken of annexatie, dommerik’

Een verbintenis tot een oplossing van het conflict die zowel de veiligheid als de toekomst van Israël als een joodse en democratische staat garandeert met gelijke rechten voor al zijn burgers, evenals Palestijnse rechten, inclusief zelfbeschikking, veiligheid en vrijheid.

Aldus luidt het document dat net werd vrijgegeven door 30 voormalige Democratische ambtenaren van het buitenlands beleid, waaronder de voormalige topadviseurs Ben Rhodes, Phil Gordon en Rob Malley, en vredesonderhandelaars Ilan Goldenberg, Frank Lowenstein en Martin Indyk.

Ze dringen er bij de leden van de Amerikaanse Demokratische Partij erop aan om zich te verzetten tegen de annexatie van Judea en Samaria door Israël. Dezelfde mooie maar holle woorden, dezelfde oude liberale abracadabra. Maar hun argumenten waren in strijd met de Israëlische consensus, die alle gebieden waarover zij lang geleden had moeten beschikken, had moeten annexeren.

Iedereen weet dat Israël op deze bijbelse landen slechts twee alternatieven heeft: terugtrekking of annexatie. Als je het niet annexeert en opeist, is het niet van jou. En als het niet van jou is, heb je niet het recht om daar te blijven. Je bent echt ‘de bezetter’. En je moet een massale uitwijzing van tienduizenden loyale burgers en joden plannen.

Zelfs die nep-liberale joden die pontificeren over Israël, moeten weten dat Tel Aviv zonder het strategische terras van Samaria niet te verdedigen is. Het is gewoon een Joods getto onder een islamitisch doelwit. Zelfs die Amerikaanse liberalen weten, uit hun joodse ivoren toren dat – zonder Gush Etzion – Hebron en de op één na belangrijkste joodse historische en religieuze plaats verloren zijn gegaan (daarover konden liberalen ’s nachts heel goed slapen).

Zelfs zij weten dat alle argumenten tegen het behouden van deze gronden onjuist zijn gebleken. Er zal geen ‘vrede’ zijn na terugtrekking, er zullen steeds meer soldaten en militairen nodig zijn, zoals het geval was na Gush Katif om Gush Dan te beschermen. De Arabieren zullen niet accepteren dat ze stoppen bij de legendarische niet-bestaande ‘Groene Lijn’.

Het conflict met de Palestijnse Arabieren over deze landen na 1967 is altijd over identiteit geweest. De Arabieren hebben er een, ze claimen niet alleen Nablus en Jericho, maar ook Jaffa en Nazareth. Ze herinneren zich, ze voeden het. Voor hen is het het heilige land ‘Palestina’ en behoort het alleen tot de islam. Alleen “dhimmis” kunnen daar wonen, als verslagen tweederangs burgers. De meerderheid van de joden begrijpt dat nog niet.

Ze geloven dat deze landen onderhandelingsfiches zijn in een of andere hypothetische ‘overeenkomst’ of, op zijn best, ze zien de regio als een strategische buffer tegen terrorisme. Maar zelfs deze laatste kijk op de gebieden na 1967 is erg zwak. Wat als op een dag alle Palestijnse Arabieren geweld, jihad en terreur opgeven? Zouden de Joden hen deze landen geven omdat ze geen ‘veiligheidsprobleem’ zijn?

De Palestijnse Arabieren hebben al drie staten: Gaza, de zogenaamde ‘Palestijnse Autoriteit’ in de helft van Judea en Samaria en Jordanië. Waarom willen de Joden er nog een toevoegen door afstand te doen van hun religieuze, historische en strategische erfgoed, het erfgoed dat ze van hun vijanden terugnamen in oorlogen van zelfverdediging die hun kleine joodse enclave bijna vernietigden?

Sluit vrede met je eigen identiteit en geschiedenis en eis op wat van jou is.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Giulio Meotti “On Judea and Samaria – it’s withdrawal or annexation, stupid; Jews in Israel, make peace with your own identity and history and claim what is yours. Opinion.” van 6 mei 2020 op de site van Arutz Sheva