Chassidim en de Pestepidemie van 1786 in Tiberias: ‘We hebben het hier al eerder meegemaakt’

Plaatje hierboven: Mozaïekvloer in de synagoge van Hammat, Tiberias uit de 4de eeuw na Chr. [beeldbron: Israel Nature and Parks]

Israëliërs, samen met de rest van de wereld, vestigen zich in een nieuwe realiteit die met het uur verandert als gevolg van de wereldwijde uitbraak van Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dit kleine strookje land langs de Middellandse Zee heeft al veel epidemieën meegemaakt ondermeer chassidische Joden en de plaag van 1786 in Tiberias, Israël. “We hebben het hier eerder meegemaakt,” vertellen de Joden. Tegen de maand Iyar was deze de pest weer verdwenen, maar de mensen bleven tot na Shavuot opgesloten.

In het jaar 1777 maakte een groep Chassidische Joden de reis naar het Land van Israël. Het konvooi stond onder leiding van twee chassidische geleerden, Rabbi Menachem Mendel van Vitebsk (1730-1788) en Rabbi Avraham van Kalisk (1741-1810).

De groep bestond uit 300 mensen – een aanzienlijke menigte voor zo’n reis. Eerdere groepen die naar het land Israël waren gekomen, waren inderdaad aanzienlijk kleiner geweest. De grootte van de groep was ook opmerkelijk gezien het aantal Joden dat in die tijd in het Land van Israël woonde.

Volgens schattingen resulteerde de chassidische alijah in een toename van 5% van de lokale Joodse bevolking, die ongeveer 6000 mensen telde. Meer dan een eeuw na de gebeurtenis zou de zionistische schrijver ‘Rabbi Binyamin’ (Yehoshua Radler-Feldman, 1880-1957) deze reis naar het buitenland beschrijven als de ‘Mayflower’.

Er moet echter worden opgemerkt dat niet alle reizigers zich identificeerden met de ontluikende chassidenbeweging. De nieuwe immigranten vestigden zich in Safed, voordat lokale spanningen ertoe leidden dat sommigen – waaronder Menachem Mendel – in 1781 naar Tiberias verhuisden.

In 1786 – negen jaar nadat de chassidim in het land Israël waren aangekomen – trof een plaag de regio Galilea.

Voordat Menachem Mendel naar het land van Israël vertrok, was hij een invloedrijke lokale chassidische leider geweest. Hij had geprobeerd Rabbi Elijah van Vilna – de belangrijkste leider van de mitnaggedim, de anti-chassidische factie – te ontmoeten in een serieuze poging om de spanningen tussen de ruziënde kampen te verminderen. Helaas waren zijn bemiddelingspogingen niet succesvol. Zelfs bij afwezigheid bleef Menachem Mendel een overzeese chassidische leider.

Plaatje hierboven: Joden in Jeruzalem ca. 1895 tijdens de Ottomaans (Turkse) bezetting van Israël (1517-1917) [beeldbron: Wikipedia]

De beginnende chassidische gemeenschap in het Land van Israël vertrouwde op de vrijgevigheid van haar Europese tegenhangers, en Menachem Mendel correspondeerde regelmatig met collega’s en discipelen. In de nasleep van de plaag van 1786 schreef hij een brief waarin hij enkele van de tumultueuze gebeurtenissen die zich hadden voorgedaan, beschreef. De brief lijkt in de zomer van dat jaar te zijn geschreven.

Menachem Mendel had geen specifieke naam voor de uitbraak, noch beschreef hij de symptomen; Hij gebruikte gewoon generieke termen. Volgens de brief brak de pest uit in Tiberias, en hoewel ze verwoestend was, duurde de pest niet lang. Het duurde ongeveer zeven weken, van rond Purim tot het begin van de Hebreeuwse maand Iyar.

De rabbijn vertelde dat de chassidische gemeenschap van Tiberias besloot de stad niet te ontvluchten, vooral omdat het niet duidelijk was waar het veilig was. In plaats daarvan sloten ze de binnenplaats die door de chassidim werd gedeeld. Met slechts een paar meer dan tien mannen op de binnenplaats waren ze in staat om dagelijkse diensten te houden en niet alleen voor zichzelf te bidden, maar ‘voor het leven van heel het Huis van Israël’.

Anderen in Tiberias deden hetzelfde, gingen in zelfopgelegde quarantaine en overleefden meestal. Degenen die Tiberias ontvluchtten, werden ‘achtervolgd’ door de pest en werden geveld. Menachem Mendel merkte op dat de pest geen onderscheid maakte tussen Sefardi en Asjkenazische joden.

De brief was niet zomaar een rapport; het was ook een oproep. Tijdens de quarantaine had de gemeenschap geld geleend, en nu wendde het zich tot donateurs in Oost-Europa, die om hulp vroegen bij het terugbetalen van de leningen. Menahem Mendel legde uit dat het niet voor niets was dat ze tijdens deze tumultueuze episode erin geslaagd waren essentiële goederen te verkrijgen.

Hij vertelde ook wat er gebeurde met de chassidische joden die destijds in Peki’in woonden. Toen Menahem Mendel in 1781 naar Tiberias verhuisde, bleven er enkele chassidim in Safed. Toen Safed in 1785 door een plaag werd getroffen, vluchtten ze naar Peki’in. Nu, een jaar later, kozen ze voor een andere route: ze renden naar grotten in Galilea en overleefden ondergedoken.

Helaas, toen de Peki’in chassidim terugkeerden naar hun dorp, ontdekten ze dat hun huizen waren geplunderd en hun bezittingen vernield. Tegen de maand Iyar was de pest verdwenen, maar de mensen bleven opgesloten tot na het feest van Sjavoeot.

De brief is geschreven na Sjavoeot, en Menachem Mendel merkte op dat, hoewel ze niet langer in quarantaine waren en vrij rond Tiberias trokken, ze voorzichtig vermeden om in contact te komen met mensen uit het nabijgelegen Damascus – net zoals ze op hun hoede waren om in contact te komen met mensen van Safed en Acre tijdens de pest van 1785.

Tegen de tijd dat Menachem Mendel met zijn pen alles op papier had gezet, was de pest voorbij, dus zijn toon was opgewekt toen hij God dankte voor zijn redding. De brief werd ondertekend door degenen die de pest zonder verlies hadden doorstaan: elke naam vertegenwoordigde een familie die het had overleefd.

De rabbijn waarschuwde dat een ontbrekende naam geen teken was van ongeluk. De brief moest aan de koerier worden overhandigd en veel mensen waren niet beschikbaar om hun handtekening te zetten, vooral die in Peki’in, Safed en onderweg naar Aleppo. Desalniettemin voegde de schrijver enkele namen toe van personen en families die de brief niet hadden ondertekend, maar waarvan hij wist dat hij gezond was.

Menachem Mendel besloot met een verzoek dat de ontvanger – Rabbi Yissachar Ber van Lubavitch – de brief zou kopiëren en duplicaten zou verspreiden onder alle chassidische leiders, met name onder de kleinzonen van de Baal Shem Tov. Naast het geldinzamelingselement moedigde Menachem Mendel de chassidische gemeenschap aan zich te verheugen met haar vertegenwoordigers in het Land van Israël, die net een verwoestende plaag hadden overleefd.

De Pest in Safed, Galilea
In de loop van de 17de eeuw waren de Joodse nederzettingen van Galilea economisch en demografisch afgenomen, met uitzondering van Safed (plaatje hierboven). Rond 1625 vertelde Quaresmius dat de stad werd bewoond “voornamelijk door Hebreeën, die hun synagogen en scholen hadden, en voor wiens levensonderhoud werd bijgedragen door de joden in andere delen van de wereld”.

In 1628 viel de stad in handen van de Druzen en vijf jaar later werd ze heroverd door Ottomanen. In 1660, in de beroering na de dood van Mulhim Ma’an, vernietigden de Druzen Safed en Tiberias, waarbij slechts een paar van de voormalige joodse inwoners tegen 1662 terugkeerden naar Safed.

Aangezien het nabijgelegen Tiberias decennia lang verlaten bleef, kreeg Safed de sleutelpositie tussen de Galilese joodse gemeenschappen. In 1665 zou de Sabbatai Sevi-beweging in de stad zijn aangekomen. Een uitbraak van de pest heeft de bevolking in 1742 gedecimeerd en de aardbevingen in het Nabije Oosten van 1759 hebben de stad in puin achtergelaten, waarbij 200 inwoners zijn gedood.

Een toestroom van Russische joden in 1776 en 1781 en van Litouwse joden van de Perushim-beweging in 1809 en 1810 gaven de joodse gemeenschap een nieuwe impuls. In 1812 doodde een andere plaag 80% van de joodse bevolking en in 1819 werden de overgebleven joodse inwoners voor losgeld vastgehouden door Abdullah Pasha, de in Acre gevestigde gouverneur van Sidon.

Tijdens de periode van Egyptische overheersing (ca 1831-1841), kende de stad een ernstige achteruitgang, waarbij de Joodse gemeenschap bijzonder hard werd getroffen. Bij de plundering van Safed in 1834 werd een groot deel van de Joodse wijk verwoest door rebellen-Arabieren, die de stad wekenlang plunderden.

In 1837 waren er ongeveer 4.000 joden in Safed. De aardbeving in Galilea in 1837 was bijzonder catastrofaal voor de joodse bevolking, aangezien de joodse wijk op de heuvel lag. Ongeveer de helft van hun aantal kwam om, met ongeveer 2.000 doden tot gevolg. Van de 2.158 doden waren 1507 Ottomaanse onderdanen. Het zuidelijke, moslimgedeelte van de stad leed veel minder schade.

Het volgende jaar, in 1838, beroofden de Druzen-rebellen de stad in de loop van drie dagen en doodden velen onder de Joden. In 1840 werd de Ottomaanse heerschappij hersteld. In 1847 trof de pest Safed opnieuw. De joodse bevolking nam in de laatste helft van de 19e eeuw toe door immigratie uit Perzië, Marokko en Algerije.

Sir Moses Montefiore bezocht Safed zeven keer en financierde de wederopbouw van een groot deel van de stad. De familie Kaddoura was een belangrijke politieke kracht in Safed. Aan het einde van de Ottomaanse heerschappij bezat de familie 50.000 dunams. Dit omvatte acht dorpen rond Safed.

Een bevolkingslijst van omstreeks 1887 toonde aan dat Safad ongeveer 24.615 inwoners had; 13.250 joden, 5.690 moslims en 5.675 katholieke christenen.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Levi Cooper “Hassidim and the 1786 plague in Tiberias: We’ve been here before” van 30 april 2020 op de site van The Jerusalem Post

♦ naar een artikel van Rachel Neiman “Pandemics and plagues in the Holy Land” van 23 maart 2020 op de site van Israel21c

♦ naar een artikel van Aviva en Shmuel Bar-Am “Tombs, palaces, poverty and plague: Follow Montefiore’s early Holy Land travels” van 5 oktober 2019 op de site van The Times of Israel

♦ naar een artikelSafed” from Wikipedia, the free encyclopedia

Een gedachte over “Chassidim en de Pestepidemie van 1786 in Tiberias: ‘We hebben het hier al eerder meegemaakt’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.