De mythe van Hitlers socialisme 1 mei 1927: ‘Wir sind Sozialisten !’

Een gekend citaat van Hitler dat nu en dan wordt aangehaald door extremisten allerhande, van uiterst links tot uiterst rechts, is het volgende. Op 1 mei 1927 gaf Hitler een toespraak en hij zei toen onder meer dit over de nationaal-socialisten: “Wir sind Sozialisten, sind Feinde, Todfeinde des heutigen kapitalistischen Wirtschaftssystems.

Net alsof een roedel bijtgrage krokodillen plots zouden uitkrijsen: “wij zijn schapen, u heeft niks te vrezen van ons”. Extremisten trachten hiermee te bewijzen dat Hitler een socialist was en dat alle socialisten zich zouden geïnspireerd hebben op de dictator en als dusdanig moeten gewantrouwd worden. “Zie je wel”, klinkt het dan, “Hitler was OOK een socialist”. Nee, dat was hij helemaal niet.

Een simpele zoekopdracht met Google levert duizenden malen dit citaat op. Opvallend daarbij is dat dit citaat op het internet enkel terug te vinden is in de Engelse taal. Het citaat werd blijkbaar ooit door iemand op het internet geplaatst en tot in den treure toe gekopieerd en herhaald door anti-socialisten en anti-democraten van allerhande slag en politieke origine.

Stormfront citeert het, Vlaams Belangers citeren het om hedendaagse socialisten te jennen, Blood & Honour citeert het, en ga zo maar verder. Dat is helemaal geen toeval want Hitler was inderdaad net zoals zijzelf een virulente anti-socialist en anti-democraat, en dat is beslist een understatement.

Uit nieuwsgierigheid heb ik de moeite genomen om de oorsprong van Hitlers citaat “We are socialists” op te sporen. Als oorspronkelijke bron wordt uit het boek ‘Adolf Hitler: The Definitive Biography‘ (blz. 306) uit 1976 van de gekende historicus John Toland geciteerd. Dit boek heb ik in Nederlandse vertaling in huis, boek dat voor het eerst in 1977 onder de Nederlandse titel ‘Adolf Hitler – Het einde van een mythe‘ werd uitgegeven. Voor zover ik heb kunnen nagaan, citeert geen enkele andere historicus – die naam waardig – het “Wir Sind Sozialisten“-citaat van Hitler. Maar ik kan me vergissen.

Video: de wortels van de nazi-ideologie

In John Toland ’s boek ‘Adolf Hitler. Het einde van een mythe‘ heb ik na lang speuren het bewuste citaat op bladzijde 244 teruggevonden. Bij deze dan een primeur op het internet voor het eerst in het Nederlands het beruchte “Wir Sind Sozialisten“-citaat van Adolf Hitler. De Engels-onkundige weet sindsdien ik het online bracht, waar het in het Nederlands terug te vinden is.

Op 1 mei 1927 waren ter hoogte van het bekende Restaurant Clou te Berlijn ongeveer 5.000 mensen opgedaagd voor een meeting van de NSDAP. De eerste mei was traditioneel de viering van de marxistische vrije dag van de arbeiders en de Führer begon als een volleerde tweede Lenin aan zijn speech:

Wij zijn socialisten, vijanden van het kapitalistische economische stelsel van vandaag met zijn exploitatie van de economisch zwakken, zijn onbillijke lonen, zijn oneerlijke waardering van de mens naar de mate van zijn rijkdom en bezit in plaats van naar zijn verantwoordelijkheden en prestaties, en wij zijn vast van plan dit systeem onvoorwaardelijk te vernietigen.

Men kan zich voorstellen dat de duizenden opgekomen werkloze verarmde Duitse arbeiders dit soort vroeg populistische praat op veel applaus onthaalde. Dit gezegd zijnde ging Hitler verder met zijn langdradige betoog over Lebensraum, want Hitler poogde voortdurend dit begrip de leden in te hameren. Dit deel van zijn beruchte 1 Mei-speech spreekt op zich al zijn vermeend ‘socialisme’ tegen en wordt dan ook om gekende redenen handig achterwege gelaten:

Tweeënzestig miljoen Duitsers, zitten opeengedrongen in een ruimte van maar 450 000 vierkante kilometers. Dit is een belachelijk cijfer als je het vergelijkt met de omvang van andere naties in de wereld van vandaag. Er zijn slechts twee oplossingen: de bevolking verminderen door ons beste mensenmateriaal uit Duitsland te verdrijven, of het grondgebied in overeenstemming brengen met de bevolking, desnoods door oorlog. Dit is de natuurlijke weg die de voorzienigheid heeft gewezen.

Niet bepaald een socialistisch geïnspireerd betoog, en de rest van de speech “Wir Sind Sozialisten“, wordt door de manipuleerders ervan steevast wijselijk weggelaten omdat anders hun argumentatie verder geen steek meer houdt. Reeds dan al valt zijn woordgebruik op: ‘vernietigen‘, ‘uit Duitsland verdrijven‘, ‘desnoods door oorlog en de ‘bevolking verminderen‘.

Geen loze beloftes, zo zal later blijken, maar stuk voor stuk allemaal zaken die hij vanaf 1933 ook werkelijk ten uitvoering zal brengen. Op dat ogenblik dat hij die woorden sprak was het echter nog maar 1927.

De twintiger jaren van de 20ste eeuw was de periode dat Hitler aan de opbouw van de NSDAP werkte. Deze toespraak “Wir Sind Sozialisten” dateert van 1 mei 1927 (de feestdag van alle arbeiders overal ter wereld), en ruim twee jaar nadat hij ontslagen werd uit de gevangenis van Landsberg waar hij vastzat wegens het plegen van een militaire staatsgreep (de beruchte Bierkellerputsch).

Na de mislukte militaire staatsgreep door Hitler en de zijnen van 8 november 1923, werd Hitler enkele dagen later opgepakt, veroordeeld tot vijf jaar opsluiting maar komt reeds vervroegd vrij op 20 december 1924. Hitler aarzelt even wat te doen maar enkele maanden later, op 27 februari 1925, neemt hij de leiding van de NSDAP weer op zich.

Hitler was in de gevangenis tot het besluit gekomen dat het verstandiger was om ‘de staat van binnenin te veroveren’ en neemt met zijn N.S.D.A.P. deel aan de Parlementaire verkiezingen (Reichstagwahlen). Met de Rijksdagverkiezingen van 7 december 1924 had de N.S.D.A.P. slechts 3% van de stemmen behaald. Vier jaar later, in 1928 (een jaar na “Wir Sind Sozialisten“) valt ze zelfs terug tot 2,6% van de stemmen. Het waren moeilijke beginjaren voor Hitler en zijn NSDAP.

Rijkspropagandaleider Jozef Goebbels had met Hitlers speech “Wir Sind Sozialisten” gehoopt op een tweede rode rel, maar alles verliep vreedzaam en de rede haalde niet eens de grote kranten. Vastbesloten de aandacht van het publiek op de partij te vestigen organiseerde Goebbels weer een bijeenkomst, drie dagen later op 4 mei 1927, in de zaal van de Veteranenbond te Berlijn.

Goebbels liet de dagen ervoor een uiterst provocerende antisemitische affiche (`Een volk in wanhoop! Wie zal ons redden? Jakob Goldschmidt?‘) verspreiden en duizenden stuks ervan aanplakken over gans Berlijn. Jakob Goldschmidt, een grote Joodse bankier, werd uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen, maar haakte op het laatste moment af en zond zijn privé-secretaresse naar de bijeenkomst.

Goebbels was goed in vorm en het publiek genoot van zijn ironie. “Welkom, Berlijnse arbeiders!” begon hij. “Een welkom ook voor een charmante jongedame, de secretaresse van Jakob Goldschmidt. En doet u maar geen moeite ieder woord dat ik zeg te noteren. Uw baas zal het morgen in alle kranten kunnen lezen.

Hij ging voort met schimpen op `Joodse kranten’ en `perssynagoges’, totdat een tegenstander uitriep: “Je ziet er zelf ook niet zo best uit!“. De man, een al wat oudere dominee, bleef interrumperen, totdat Goebbels tenslotte zijn bruinhemden een teken gaf hem eruit te zetten. Daarbij werd de predikant zo toegetakeld dat hij in een ziekenhuis moest worden opgenomen.

De Duitse sociale verzorgingsstaat waar dikwijls wordt naar gerefereerd om Hitlers ‘socialisme’ te bewijzen, was niet eens een uitvinding van Adolf Hitler. Die bestond reeds – zij het in primaire vorm – in 1868 ten tijde van Otto von Bismarck. Hitler is er maar ten dele in geslaagd om dat weer af te bouwen.

Na WOII werd dit systeem geperfectioneerd en de oorsprong ervan ten onrechte aan het nationaal-socialisme toegeschreven. Net zoals de fabel van “de autostrades” die een uitvinding van Hitler zou zijn geweest, of Hitler die aan “elke Duitser een auto gaf” (de KDF-wagen, een voorloper van de Volkswagen kever) en meer van dergelijke fabels.

Op 30 januari 1933 greep Hitler de macht. De eerste die opgesloten werden in de concentratiekampen waren, nog voor de Joden, zigeuners enz.: socialisten, vakbondsleiders en communisten. Nauwelijks twee maanden nadat Hitler de macht greep, maakte Heinrich Himmler, de Rijksleider van de SS, op 30 maart 1933 op een persconferentie de oprichting van het concentratiekamp Dachau bekend.

Een klein onopvallend berichtje uit de Münchener Neuesten Nachrichten (afbeelding links) maakt er melding van: “Een concentratiekamp voor politieke gevangenen bij Dachau. In dit kamp, met een capaciteit van 5.000 personen, zullen alle communisten en socialisten die de veiligheid van de staat in gevaar brengen, worden samengebracht.” (bron) In het artikel werd beschreven dat het kamp bestemd was voor sociale reïntegratie: gevangenen moesten werk verrichten om zo hun vrijheid weer te kunnen krijgen.

De doelstelling van het kamp werd als volgt geformuleerd: “Het voornemen is de politieke gevangenen in werkploegen in te delen die (…) het moeras van Dachau gaan droogleggen. (…) Na het werk zullen er voordrachten over volks- en religieuze kunst worden gehouden. De opzet is om de geïnterneerden door arbeid, gezonde kost en rechtvaardige bejegening van het individu weer voor de ideeën van het vaderland bruikbaar te maken.” Bron: Go2War.nl

Hierna zal Hitler nooit meer verwijzen naar zijn speech “Wir Sind Sozialisten” van 1 mei 1927. De slinkse truuk om een groot deel van de socialisten en arbeiders te lijmen voor zijn antisemitisch discours en het voorbereiden van de oorlog, had gewerkt en brachten Hitler in ijltempo naar de macht. Maar vanaf 1933 werden de facto alle socialisten en communisten vogelvrij verklaard en ze zullen het nog zwaar te verduren krijgen!


Bronnen:

♦ een artikel van Brabosh.com “De mythe van Hitlers socialisme – 1 mei 1927 – ‘Wij zijn socialisten…’” van augustus 2008 op de site van Verzet.org

6 gedachtes over “De mythe van Hitlers socialisme 1 mei 1927: ‘Wir sind Sozialisten !’

 1. Communist,Socialist of Nationaal Socialist het is allemaal één pot nat.
  Het kom alleen de linkse niet zo goed uit dat Hitler zei dat hij een socialist was !!
  Vandaar dat ze al tientallen jaren volhouden dat de nazie’s rechts waren.
  Geweld komt meestal van links (zie AntiFa) en de kogels ook !!

  Like

 2. Ach, die Sozialisten toch.

  Tot de dag van vandaag proberen ze hun donker verleden & duistere spelletjes met mooie woorden te bedekken.

  1) Vol excuses en liegen zonder problemen.
  2) Ze zijn altijd zeer charmant.
  3) Drama queens, maar altijd door iemand anders zijn schuld.
  4) Avontuur & risico zonder interesse & gevaren inschatting.
  5) Leven ten koste van anderen na goede eerste indruk.
  6) Jij bent de paranoide pesoon na hun ontmaskering.

  Dit zijn de basale kenmerken van de Sociopaat.

  Herkenbaar?

  Like

 3. De belangrijkste reden om de recente geschiedenis van voor WO2 te blijven onderzoeken is om patronen in het nu te herkennen die ons zouden moeten waarschuwen voor naderend onheil, en om tijdig te kunnen ingrijpen om hopelijk herhaling van deze duistere periode te voorkomen. Daarbij is een open discussie en respect voor elkanders mening, ook al is dat een andere, een voorwaarde. Wat mij dan stoort in dit betoog is het benoemen van allerlei rechts-extreme groeperingen bij het begin van uw onderzoek, die u kennelijk nodig heeft voor het bewijs dat Hitler een rechts politicus was. Er bestaat meer linkse en meer rechtse politiek en da’s lekker vaag, ja toch? Het geval Hitler is een moeilijke, maar 1 ding is duidelijk, mensen met extreme opvattingen, machtswellustelingen en racisten zullen er altijd zijn op deze wereld, en ook nu zijn ze volop aanwezig. Na de oorlog ging men snel weer over tot de orde van de dag, de terugkerende Joden moesten niet zeuren, beter maar hun achterstallige belastingen betalen en vaak waren ze ook nog hun huis kwijt enz enz. Toen Nanda van der Zee na de oorlog het boek: “Om erger te voorkomen” schreef werd ze verketterd door een groot deel van de bestuurders in ons land, de waarheid deed teveel pijn. In de na-oorlogse periode heeft het socialisme een grote rol gespeeld en is er veel goeds tot stand gekomen, maar dat is kennelijk niet genoeg, en nu gaan we van Duits socialisme van voor de oorlog in Duitsland ( JAA van Doorn /socioloog en historicus.”Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme”) naar 1 Europese Staat waar de democratie mogelijk via de achterdeur verdwijnt. Ik noem het Europees-socialisme (met steun van de VN en de globalisten) Was Hitler rechts ? Ik denk het niet, na het lezen van het boek van JAA van Doorn, die toegaf er een hele puzzel aan te hebben. Toch is links of rechts eigenlijk alleen maar belangrijk voor het nu. Raken we onze democratie kwijt als we zo doorgaan ? Oh ja, het extremistische tuig, of het nu links of rechts is, zal graag een handje helpen om onze vrijheid de nek om te draaien. Daar zit wel het gevaar, da’s duidelijk.

  Like

 4. @”De belangrijkste reden…”

  Mijn enige criterium is simpel: hoe staat iemand (of een regime, land of natie) tegenover de Joden in het algemeen en tegenover de Joodse natiestaat Israël in het bijzonder.

  Links, rechts of averechts heeft daarmee weinig of niks te maken. Jodenhaat is universeel, komt van alle kanten en is wellicht de oudste haat in de wereld.

  Wanneer je – los van dit artikel hierboven – bekijkt hoe Hitler en de zijnen (inclusief Rosenberg en Julius Streicher) en welke propagandatechnieken gebruikten om hun Jodenhaat te verspreiden en het volk klaar te stomen voor de Endlösung, dan stel ik gewoon vast dat daar helemaal niks nieuws aan was. Het was allemaal al eens voorgedaan in de eeuwen voordien.

  Met dit verschil dat Hitler zich fixeerde op Joden met het alomvattend plan om op fabrieksmatige industriële wijze zich op een gewelddadige manier te ontdoen van een volk. Voordien was dit nooit eerder op zo’n schaal en idee op een dergelijk planmatige wijze de Jodenmoord voorbereid en uitgevoerd. Joden vermoorden was in alle tijden en landen ‘gewoon’. Maar het gebeurde eerder in de loop van de strijd dan doelgericht, laat staan dat het gepland was.

  Het interbellum tussen WOI en II was de periode dat zowel socialisten, communisten, kapitalisten, democraten en anti-democraten, exact dezelfde tools gebruikten als de nationaal-socialisten om de universele Jodenhaat te propageren.

  De uitdrukking ‘Hitler was een (linkse) socialist’ beschouw ik als een cynische macabere grap met een boosaardige ondertoon. Overigens was de zelfbenoemde socialist en communist Jozef Stalin, een al even doortrapte massamoordenaar als Hitler. Maar een duidelijk plan om de Joden van Europa uit te roeien stond niet op de agenda van Stalin.

  Blanke supremacisten (in de VS, V-K en elders in de wereld en Europa) beschouwen Hitler als hun een icoon en voorbeeld. Hun virulente Jodenhaat is daar een uitvloeisel van. De helft van de antisemitische aanslagen in de VS kunnen op hun rekening worden gezet.

  Hitler wordt ook aanbeden in andere Europese landen, in Rusland, Japan, Turkije, de Palestijnse gebieden en in de Arabische en moslimwereld. Niét om Hitler’s ideologie en wereldvisie maar om zijn racistisch homofoob programma in het algemeen en Jodenhaat in het bijzonder.

  Like

Reacties zijn gesloten.