San Remo 25 april 1920: 100ste verjaardag van de legale rechten van het Joodse volk op Israël

In april 2020 herdenkt het Joodse volk de 100ste verjaardag van de San Remo-conferentie, die in Italië werd gehouden van 19 april tot 26 april 1920, in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog.

De Britse premier Lloyd George en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Lord Curzon, waren aanwezig samen met de premiers van Frankrijk en Italië. Vertegenwoordigers van België, Griekenland en Japan namen ook deel. Ze vormden wat de Hoge Raad van de belangrijkste geallieerde en geassocieerde bevoegdheden werd genoemd.

De meeste mensen hebben gehoord van de andere grote naoorlogse conferenties, zoals de vredesconferentie van Parijs of de conferenties van Genève aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar San Remo stond niet op de radar van veel mensen, ondanks het feit dat het het grootste deel van de 20e eeuw de geografische basis van het moderne Midden-Oosten heeft gecreëerd.

San Remo behandelde de beschikking over gebieden die tot 1920 deel uitmaakten van het Ottomaanse rijk, dat in de oorlog was verslagen. Formeel deden de Ottomanen afstand van hun aanspraak op soevereiniteit over deze landen, ook wel Arabisch-Azië genoemd, in het Verdrag van Sevres, dat in hetzelfde jaar als San Remo op 10 augustus 1920 werd ondertekend.

Het was in Sevres dat een ontwerp-vredesakkoord tussen de geallieerden en het Ottomaanse rijk waren uitgewerkt. Wat deze naoorlogse verdragen mogelijk maakten, was enerzijds de opkomst van het systeem van Arabische staten en anderzijds de opkomst van een ‘nationaal tehuis voor het Joodse volk’.

De Balfour-verklaring uit 1917 was in wezen een verklaring van het Britse beleid. Maar San Remo zette de Balfour-verklaring om in een bindend internationaal verdrag, dat de weg vrijmaakte voor het mandaat van de Volkenbond, dat in 1922 werd goedgekeurd. Opgemerkt wordt dat in San Remo Joodse historische rechten Joodse wettelijke rechten werden.

Werden deze wettelijke rechten van het Joodse volk in de daaropvolgende jaren vervangen? Op het moment dat het VN-Handvest in 1945 werd opgesteld, wisten functionarissen dat dit argument naar voren zou kunnen worden gebracht. Daarom hebben ze artikel 80 opgenomen in het VN-Handvest, waarin specifiek werd gesteld dat

[..] niets in dit hoofdstuk op zichzelf mag worden uitgelegd om de rechten van staten of volkeren of de voorwaarden van bestaande internationale instrumenten op welke manier dan ook te veranderen door leden van de Verenigde Naties die respectievelijk partij kunnen zijn.

Alzo werden de fundamenten van Joodse rechten die via San Remo waren gevestigd, voor de toekomst bewaard.

Video: Israëls bestaansrecht zoals vastgelegd in San Remo


Bronnen:

♦ naar een artikel van ambassadeur Dore Gold “100 Years Since the San Remo Conference” van 22 april 2020 op de site van The Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA)

Een gedachte over “San Remo 25 april 1920: 100ste verjaardag van de legale rechten van het Joodse volk op Israël

  1. Niet dat het veel zal uitmaken, daar de meeste politici met een groot bord voor hun kop lopen en alléén hun eigen programma, interessen & gelijk kennen.

    Maar misschien zouden er toch enkele copies naar Brussel (vooral naar die ‘o zo competente Spaanse EU buitenland chef Borrell) en andere hoofdsteden + de VN moeten worden gestuurd met uitleg over die ”internationale rechten” waar ze de hele tijd over zitten te zagen , maar de betekenis niet kennen.

    Zou een hoop gezever sparen en misschien zouden dan inderdaad die Internationale Rechten eindelijk gehonoreerd worden!!

    Like

Reacties zijn gesloten.