Rapport van 10.12 1942 omtrent ‘Massamoord op de Joden in bezet Polen’, dat door de wereld werd genegeerd

Op deze nationale herdenkingsdag van de Holocaust kan het zinvol zijn om te wijzen op een opmerkelijk rapport van 10 december 1942 over de aan de gang zijnde uitroeing van de Joden in het door Duitsland bezette Polen.

Uiteindelijk werd er in het Westen en in de rest van de wereld niks met die wetenschap gedaan en liep de massieve judeocide gewoon verder tot het einde van de oorlog op 8 mei 1945. Er hadden toen miljoenen mensenlevens kunnen gered worden maar de prioriteiten van de toenmalige geallieerde strijdkrachten lagen elders.

Eerst de oorlog winnen,” zeiden de Amerikanen. Overigens verklaarde de VS Duitsland pas de oorlog op 11 december 1941 na de aanval drie dagen eerder op de Amerikaanse basis op Pearl Harbor van 8 december ’41. De aandacht van de VS was dus aanvankelijk gericht op Japan en niet op Duitsland en was allerminst met het lot van de Europese Joden begaan.

Een harde les voor de Joden van vandaag – in het bijzonder deze in Israël – die zich moeten realiseren dat als het er ooit op aankomt en zij opnieuw in hun voortbestaan worden bedreigd, zij door de politiek geïnspireerde hink-stapsprongen in de VS er wellicht andermaal compleet alléén zullen voorstaan.

Met dit belangrijke verschil echter: het bestaan van Israël en zijn machtige leger dat de Joden niet hadden voor en tijdens WOII. 

Het rapportThe Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland” (De massale uitroeiing van joden in het door Duitsland bezette Polen) werd in december 1942 door de Poolse regering in ballingschap gepubliceerd en door de Verenigde Naties aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de 26 regeringsondertekenaars gestuurd.

Het was het eerste officiële document dat het westerse publiek informeerde over de Holocaust. [Hoewel het document uitgebreide informatie bevatte over de vervolging en moord op joden in Polen, was het effect beperkt omdat veel mensen buiten het door Duitsland bezette Europa het moeilijk vonden te geloven dat de Duitsers systematisch de Joden uitroeiden.

Na een ontmoeting met Jan Karski, die meerdere undercoverreizen naar bezet Polen had gemaakt en was ontsnapt om de geallieerden te waarschuwen, zei de Joodse Amerikaanse hooggerechtshof-rechter Felix Frankfurter dat hij niet dacht dat Karski loog, maar dat hij hem niet kon geloven.

Historici zijn verdeeld over de reden waarom de Poolse regering in ballingschap dit niet eerder bekend heeft gemaakt. Het belangrijkste item in de brochure staat bekend als Raczyński’s Note, door Edward Bernard Raczyński, de minister van Buitenlandse Zaken van de Poolse regering in ballingschap.

Raczyński besprak de eerste schietpartijen van de Duitsers en de daaropvolgende dodelijke vergassingen van Poolse joden. Hoe vreselijk zijn beschrijvingen ook zijn, de realiteit was nog erger.

En de wereld zweeg.

Hier is een intro tot de van Raczyński’s notitie, gevolgd door afbeeldingen van de hele brochure. De volledige tekst kan u hier verder lezen.

Londen, 10 december 1942

Nota aan de regeringen van de Verenigde Naties gericht door de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Edward Raczyński, over Duitse misdaden in bezet Polen.

Excellentie,

1. De Poolse regering heeft herhaaldelijk de aandacht van de beschaafde wereld gevestigd, zowel in diplomatieke documenten als in officiële publicaties, op het gedrag van de Duitse regering en de Duitse bezettingsautoriteiten, zowel militair als burgerlijk, en op de door hen gebruikte methoden ‘om de bevolking terug te brengen tot virtuele slavernij en uiteindelijk de Poolse natie uit te roeien’. Deze methoden, die voor het eerst in Polen werden geïntroduceerd, werden vervolgens in verschillende mate toegepast in andere landen die werden bezet door de strijdkrachten van het Duitse Rijk.

2. t/m 21.

[hier verder lezen]


Bronnen:

♦ naar een bericht van EoZ “The Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland, published December 1942, ignored by the world” van 20 april 2020 op de site van Elder of Ziyon

Een gedachte over “Rapport van 10.12 1942 omtrent ‘Massamoord op de Joden in bezet Polen’, dat door de wereld werd genegeerd

 1. En de wereld heeft van zijn fouten geleerd en dus………..kan diezelfde wereld het zich niet veroorloven en nalaten nu te zwijgen wanneer Israel maatregelen neemt om te overleven t.o. vijanden die opnieuw hebben gezworen haar te vernietigen.

  Vandaar dat diezelfde wereld nu met een speciale en alléén voor Israel gebouwde super microscoop iedere Israelische “wandaad” bekijkt, registreert én automatisch veroordeeld.

  “Oorlogsmisdaden & onrecht””, worden door de brave burgers van de Internationale Gemeenschap niet getolereerd.

  Nee, deze speciale dagelijkse aandacht & attentie voor alléén de Joodse staat heeft dan ook niets met Jodenhaat te maken (stel je voor) …….het gaat hen alleen om de mensenrechten van de brave burgers uit palestina.

  LOL!

  Like

Reacties zijn gesloten.