Hamas gebruikt kinderen als menselijk schild en Israël krijgt de schuld

Op 19 februari 2019 legde Fathi Hammad, een lid van het Hamas Political Bureau, een openbare verklaring af waarin hij zei:

Wij zullen onze kinderen op de kleuterscholen, de basisscholen en de middelbare scholen leren hoe ze vooruitgang kunnen maken en hun land kunnen bevrijden met enkel de hulp van Allah. Van zodra u [kinderen] de geavanceerde cursus van de ‘Mars van Terugkeer’ voltooit, zou u zich moeten aansluiten bij de Al-Quds en Al-Qassam Brigades, de moedjahedien en de vrije mannen, waar ze zich ook bevinden.

Hoewel Hamas er geen geheim van heeft gemaakt dat ze kinderen opleiden om militaire rollen te vervullen, Joden te vermoorden en ze vervolgens actief in gevaar te brengen, hebben hun praktijken slechts intermitterende internationale veroordeling opgeleverd.

CAMERA’s Dexter Van Zile wees in een artikel uit 2014 erop dat dit gebrek aan rapportage op zijn minst gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan de sociale dynamiek die bestaat tussen anti-Israëlische NGO’s en internationale verslaggevers.

Van Zile steunde de bewering door de journalist Matti Friedman te citeren, die stelde dat “mediaprofessionals deel uitmaken van dezelfde sociale kringen als medewerkers van humanitaire NGO’s die hen op hun beurt aanmoedigen om anti-Israëlische standpunten te omarmen.”

Het verdraaide resultaat van deze dynamiek is dat zelfs wanneer Hamas kinderen stuurt om posities in te nemen in de frontlinie van hun terroristische activiteiten, Israël consequent wordt veroordeeld voor het aanvallen van minderjarige minderjarigen.

Israëls inzet voor het terugdringen van burgerslachtoffers is goed gedocumenteerd en heeft de steun gekregen van internationale militaire experts.

De Britse kolonel (ret.) Richard Kemp, die een uitgesproken pleitbezorger van Israël werd nadat hij tijdens zijn militaire carrière tijd had besteed aan het observeren van de methoden van de IDF, verklaarde in 2016 dat “geen enkel leger in de geschiedenis ooit zulke diepgaande inspanningen heeft geleverd om het verlies van levens van onschuldige burgers te vermijden zoals de IDF [heeft] gedaan in Gaza.”

Het feit dat de methoden van Israël in tijden van actief conflict voortdurend in twijfel zijn getrokken, terwijl Hamas gebruik maakt van militaire trainingskampen om kinderen te indoctrineren weinig media-aandacht krijgt, wijst op de bizarre aard van de internationale reactie op het Israëlisch-Palestijnse conflict.

In september 2018 heeft het Jerusalem Institute for Justice, een mensenrechtenorganisatie zonder winstoogmerk, bij het Internationaal Strafhof (ICC) een beschuldiging van oorlogsmisdaden ingediend tegen de leider van Hamas, Ismail Haniyeh, wegens zijn rol bij “de werving, rekrutering en het gebruik van Kinderen onder de 15 jaar die rechtstreeks deelnemen aan vijandelijkheden in een gewapend conflict.”

Het rapport zelf was het resultaat van een onderzoek dat in 2015 is begonnen naar beschuldigingen van schendingen van de mensenrechten door Hamas, met name over hun manipulatie van kinderen om effectief menselijke schilden en terroristen te worden.

In plaats van de zaak voort te zetten, heeft het ICC in december 2019 in plaats daarvan aangekondigd dat het van mening is dat er voldoende bewijs is om de Palestijnse beschuldigingen te staven dat Israël oorlogsmisdaden heeft gepleegd tijdens Operatie Protective Edge van 2014, en daarmee de opening van een formeel onderzoek ondersteunt.

Deze scheve behandeling van de situatie in Gaza komt neer op medeplichtigheid met Hamas, aangezien zij kinderen blijven opleiden om deel te nemen aan hun terroristische activiteiten. Ook al zou elk fatsoenlijk mens zijn afschuw moeten uiten wanneer kinderen worden gedood in een gewapend conflict, de consequente weigering van de kant van de internationale gemeenschap om Hamas als verantwoordelijke partij te benoemen, garandeert dat het verlies van onschuldig leven zal voortduren.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Candace Hall “Hamas Uses Children as Human Shields, and Israel Gets Blamed” van 8 april 2020 op de site van The Algemeiner

♦ naar een artikel “Hamas Political Bureau Member Fathi Hammad: Kindergartens, Elementary Schools, Middle Schools Will Teach Gaza’s Children How to Liberate Palestine; Our Youth Should Join Al-Aqsa and Al-Qassam Brigades” van 19 februari 2019 en een artikel “Senior Hamas Official Fathi Hammad: We Will Cleanse Palestine of the Filth of the Jews, Heal the Nation of the Jewish Cancer; Netanyahu, Lieberman, We Are Coming to Chop Off Your Heads!” van 7 december 2018 op de siteop de site van The Middle East Media Research Institute (MEMRI)