Conservatieve predikant zegt dat verspreiding van coronavirus in synagogen straf van God is

Plaatje hierboven: “Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen” [bron: Mattheus: 7:15-16]

De valse profeet Rick Wiles, de conservatieve christen predikant in de kerk Flowing Streams in Vero Beach, Florida Florida, die beweerde dat de poging om de Amerikaanse president Donald Trump af te zetten een ‘jodencoup’ was, zei dat de verspreiding van het coronavirus in synagogen een straf is voor het Joodse volk omdat het zich tegen Jezus verzet.

Wiles maakte de claim woensdag in ,een uitzending op zijn eigen zender TruNews:

De mensen die naar de synagoge gaan, komen met het virus uit de synagoge. Het [virus] verspreidt zich in Israël door de synagogen. God verspreidt het in uw synagogen! U wordt veroordeeld omdat u zich verzet tegen zijn zoon, Jezus Christus. Daarom hebt u een plaag in uw synagogen. Bekeer u en geloof in de naam van Jezus Christus en de plaag zal stoppen.

Wiles beweerde ook dat de Amerikaanse virusuitbraak begin maart begon op de beleidsconferentie van de American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) in Washington, D.C. In feite werden het eerste geval en de eerste uitbraak beide gemeld in de staat Washington.

In november noemde Wiles de poging om Donald Trump af te zetten een ‘joodse staatsgreep’ en zei dat joden ook ‘miljoenen christenen zullen doden’. Wiles ‘TruNews-website brengt regelmatig antisemitische, islamofobe en homofobe video’s uit. In februari werd TruNews permanent van YouTube verbannen, maar het blijft mediagegevens ontvangen van het Witte Huis.

Plaatje hierboven: Joodse humor in het jiddish: “Az got vil shtrofn an apikoyres git er im a frum vayb” (Als God een ongelovige wil straffen, geeft Hij hem een ​​vrome vrouw) [beeldbron: Yiddishwit]


Bronnen:

♦ naar een artikel van Marcy Oster “Conservative pastor says spread of coronavirus in synagogues is punishment from God” van 29 maart 2020 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)

♦ naar een artikelPastor: Coronavirus is Jews’ punishment for denying Jesus; Conservative pastor says spread of coronavirus in synagogues is punishment from God” van 30 maart 2020 op de site van Arutz Sheva