Gerstenfeld vernietigend over 8-delige Nederlandse serie: ‘Het Israël van Heertje & Bromet’

Deze feiten verdraaiende tv-serie is uitdrukking van een veel dieper liggend probleem van Nederland. Het land profiteert internationaal van een veel te positief imago, ook omdat maar weinig mensen de taal kennen.

De Nederlandse publiekrechtelijke tv-zender NTR heeft onlangs acht wekelijkse afleveringen over Israël uitgezonden. Deze werden door twee Nederlandse journalisten gemaakt, die Israël eigenlijk niet kennen. Ze presenteerden ook een kroongetuige, Raoul Heertje, een joodse komiek die Hebreeuws spreekt. Hij studeerde enkele tientallen jaren geleden in Jeruzalem en keerde na drie jaar naar Nederland terug zonder zijn eerste eindexamen te hebben gedaan. Heertje beweert dat hij Israël verlaten zou hebben, omdat hij zich verzette tegen de Israëlische houding tegenover de Palestijnse Arabieren.

Frans Bromet, die in deze documentaire hoofdzakelijk het camerawerk voor zijn rekening nam, heeft een joodse vader. In 2007 zei hij: “Ik ben woedend over de oorlog in Israël en woedend over de muur in Israël. Dat houdt me bezig. Ik vind het bijna schandalig om je een Jood te voelen.” Bromet heeft ook zijn afkeer van Israël politiek genoemd. Hij grijpt regelmatig in de documentaire in. Een fatsoenlijke tv-zender zou hem zijn gang niet hebben laten gaan.

Heertje zegt dat hij als scholier in de joodse jeugdbeweging Habonim, een hartstochtelijk Zionist in Nederland was. Het belangrijkste excuus voor de tv-serie was om erachter te komen of hij gelijk had om Israël te verlaten.

In de serie wordt veel waarde gehecht aan het lijden van de Palestijnse Arabieren, dat door Israëli´s veroorzaakt wordt. De onvermoeibare antisemitische haatpropaganda van de Palestijnen maakte geen deel uit van de documentaire. Ook werd niet genoemd dat de Palestijnen bij de enige democratische parlementsverkiezingen in 2006 de Hamas-beweging, die de volkerenmoord op Joden bevordert, aan een meerderheid hielpen. De enige andere belangrijke Palestijnse partij is de Fatah, die de Palestijnse Autoriteit (PA) controleert. Deze partij bedrijft een “Pay for Slay”-politiek, die terroristen betaalt – of, als ze gedood worden, hun families. De PA krijgt aanzienlijke financiële ondersteuning van de Nederlandse regering en ook terroristen, die oorspronkelijk uit Nederland afkomstige Israëli´s vermoord hebben, worden betaald.

In de uit acht afleveringen bestaande serie wordt niets over de oproepen tot geweld door de grootmoefti van Jeruzalem, de belangrijkste leider van de Palestijnse Arabieren uit de tijd voor de oorlog, voor 1948 genoemd. Hij was een oorlogsmisdadiger, die de nazi´s hielp bij de opbouw van islamitische SS-eenheden in Bosnië en Kosovo.

De serie noemt niet dat op drie vierde deel van het territorium van het Britse mandaat Palestina de Palestijnse staat Jordanië bestaat. Ze noemt ook niet de Arabische weigering van 1948 om een tweede Palestijnse staat op te richten.

Er wordt niet genoemd dat Arabische landen – deels ondersteund door enkele Palestijnen – in 1948 een oorlog begonnen om de lokale Joden uit te roeien. De afwijzing van de PA van de genereuze vredesvoorstellen van de Israëlische ministers-presidenten Ehud Barak en Ehud Olmert wordt ook niet genoemd.

De Nederlandse journalisten corrigeerden ook niet de overduidelijke valse uitspraken van de geënquêteerden. De interviewers mogen dan vooringenomen zijn, maar dat is eerder van secundair belang, omdat hun ignorantie zo overweldigend is. Een Nederlandse blogger, Martien Pennings, heeft alle acht delen van de serie gedetailleerd geanalyseerd. Veel van zijn kritische opmerkingen zijn juist. Elk onderzoek naar de geldverkwisting voor deze ver beneden de standaard liggende documentaire zou ook de rol van zijn makers moeten insluiten. Wellicht zal een ijverige Nederlandse parlementariër vragen waarom voor dit hoofdzakelijk incompetent uitgevoerde project op grond van de frustratie van één individu aanzienlijke sommen belastinggeld werden verspild. NTR heeft veel uit te leggen.

Deze feiten verdraaiende tv-serie is uitdrukking van een veel dieper liggend probleem van Nederland. Het land profiteert internationaal van een veel te positief imago. Maar weinig mensen kennen de taal. Als middelgroot land, dat niet met grote problemen geconfronteerd wordt, bestaat er weinig internationale media-aandacht.

Dit betekent dat de huichelachtige instellingen van delen van zijn elite niet ontmaskerd worden. Dit ondanks het feit dat deze mensen de grote mislukkingen en misdaden van het land in het verleden grotendeels verdoezelen. Het land heeft een compleet oneerlijke houding van morele superioriteit gecreëerd. Zijn koloniale misdaden in het huidige Indonesië onderscheiden zich niet radicaal van die van andere koloniale machten. Desondanks werden ze waarschijnlijk veel minder onderzocht.

De rol van de Nederlanders in de Joegoslavië-oorlog in Srebrenica is typisch. De VN-soldaten waren betrokken bij de enige volkerenmoord in deze oorlog. Nederlandse soldaten hielpen de Bosnische Serviërs om islamitische jongens en mannen van vrouwen te scheiden. Daarna werden naar schatting 8000 van hen vermoord.

Daarvoor reisden ze naar de Kroatische hoofdstad Zagreb. In aanwezigheid van de Nederlandse minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken evenals van de huidige Nederlandse koning, destijds nog kroonprins, werd daar voor hen een feest georganiseerd. De socioloog Henry Beunders schreef: “Terwijl de moslims tot aan de knieën in het bloed stonden, stonden de Nederlanders tot aan hun enkels in het bier.”

In plaats van een buitengewoon incompetente documentaire over Israël te maken, zou de NRT een uit twintig of dertig delen bestaande documentaire over de Nederlandse misdaden in Indonesië moeten produceren. Bovendien zou er nog een andere serie gemaakt kunnen worden: hoe de Nederlandse cultuur ertoe leidt dat misdaden en mislukkingen uit het verleden verdoezeld worden.

Daarin zou plaats zijn voor een programma over hoe de Nederlandse regering in ballingschap in Londen tijdens de Holocaust volledig ongeïnteresseerd was in de discriminatie van en de moord op Nederlandse Joden in het bezette Nederland. Een ander programma zou gedetailleerd beschrijven hoe de Nederlandse regering na de oorlog de terugkerende Joden in de steek liet. Een derde programma zou verklaren hoe Nederland als laatste West-Europese land het falen van zijn Londense regering tijdens de oorlog tegenover de Joden hebben toegegeven en hoe elkaar opvolgende ministers-presidenten eerlijke antwoorden op deze vragen hebben vermeden.

Van tijd tot tijd is ook de Nederlandse arrogantie tegenover Israël te zien. In 2019 gaf de Nederlandse regering geld aan de linkse extremisten van de Israëlische B´Tselem-beweging om een kritisch rapport te schrijven over het Hoogste Gerechtshof van Israël. De Nederlandse regering had zelfs de doelen vastgesteld.

Geen verstandige Israëli zou publiek geld voor een documentaire over de meervoudige mislukkingen van Nederland gebruiken. Voor iemand met veel meer kennis van zaken dan Heertje en Bromet zou het echter niet moeilijk zijn om zo´n film te maken, die de volledige waarheid over de mislukkingen van het land onthult. Hij zou met Nederland als de drugsdealer in Europa kunnen beginnen, omdat er zoveel drugs via de haven van Rotterdam gesmokkeld en over het continent verdeeld worden. Een vergelijking van de in het rioleringssysteem van grote Europese steden gevonden drugs laat zien dat de hoogste concentratie drugs zich in Amsterdam bevindt.

Zo´n film zou ook het mislukken van de Nederlandse rechtstaat kunnen aantonen, waarin de politie in 2018 27.500 zaken niet behandeld heeft, hoewel ze aanwijzingen naar de daders had. Een andere film in de serie zou discussiëren over de intimidatie van meer dan de helft van de vrouwen in Amsterdam op straat. In de leeftijdscategorie 15-34 jaar bedraagt het intimidatiepercentage 81%. Bijna iedere vrouw in Amsterdam wordt op straat, in het openbaar vervoer of tijdens het uitgaan lastig gevallen. Een andere film zou zich bezighouden met de mislukte integratiepolitiek, die ertoe leidt dat veel Turkse burgers van het democratische Nederland voor de afbouw van de democratie in Turkije stemmen en Erdoğan ondersteunen.

Zo´n film zou ook kunnen laten zien dat 54% van de in Nederland geboren jongeren en mannen met minstens één Marokkaanse ouder tot hun 22e jaar minstens één delict gepleegd hebben. Dat staat tegenover 14% van de totale bevolking. De film zou ook de leuzen van “Hamas, Hamas, Joden in het gas” in Nederlandse voetbalstadions kunnen bevatten wanneer Ajax uit Amsterdam daar speelt. Bovendien zou de film beelden van aanhangers van ISIS kunnen laten zien die door Den Haag marcheren en “Dood aan de Joden!” schreeuwen.

In de dagen voor de laatste NTR-uitzending over Israël werd bekend dat het aantal antisemitische incidenten in Nederland in het jaar 2019 hoger was dan in de laatste dertig jaar daarvoor. Uit een studie van de Universiteit Bielefeld uit het jaar 2011 is ook bekend dat 38% van de volwassen Nederlandse bevolking of 5 miljoen mensen het eens zijn met de uiterst foutieve uitspraak dat Israël een vernietigingsoorlog tegen de Palestijnen voert. Dit is het resultaat van de wijdverbreide ophitsing tegen Israël in Nederland.

Jammer dat de tv-serie van Heertje en Bromet in het Nederlands is. Als die in het Engels zouden zijn, dan zouden de afleveringen internationaal gebruikt kunnen worden om studenten bij te brengen hoe incompetente en vooringenomen journalisten Israël in een kwaad daglicht stellen door veel belangrijke informatie weg te laten.

door Dr. Manfred Gerstenfeld


Bronnen:

♦ naar een artikel van Martien Pennings “Raoul Heertje: Holocaustontkenner met een Stockholmsyndroom” van 2 januari 2020 en een artikelHeertje & Bromet in Israël – Verzwijging en Leugen” van 6 februari 2020 en een artikelHeertje en Bromet: anti-Israël emo-tv” van 12 februari 2020 en een artikelWordt Raoul Heertje ooit een volwassen Jood?” van 19 februari 2020 op de persoonlijke site van M.P.

♦ een artikel in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel Dr. Manfred Gerstenfeld “Acht diffamierende Serien des niederländischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens über Israel op de site van Israel Nachrichten van 6 maart 2020

3 gedachtes over “Gerstenfeld vernietigend over 8-delige Nederlandse serie: ‘Het Israël van Heertje & Bromet’

 1. “Catch the Zionist”!

  Heb eerste uitzending gezien waarna ik meteen begreep wat deze ‘reportage’ zou worden…….een anti Israel smeer festijn met deze 2 arrogante heren als Joodse aanklagers.

  Een ultra linkse Joodse journalist met een ultra linkse azijnpissende niet Joodse cameraman op pad sturen om gewapend met microscoop & hogere moraal ‘de fouten van Zion’ onder de loep te nemen, is een kans die de Nederlandse televisie zich niet zomaar laat ontnemen……..en dan mag het ook een paar centen kosten.

  De linkse denkbeelden van Heertje, opgegroeid in zijn ouderlijke mooie Bussumse villa voor behoeftigden en gevormd in socialistische PvdA & Haboniem is een goed voorbeeld van links lu**** & rechts vullen.

  Dat hij zich uit goed fatsoen niet positief over Israel zou uitlaten omdat hij anders zijn progressieve & liberale clientele/broodwinning verliest, was natuurlijk van te voren duidelijk.

  Het excuus dat hij terug ging om te checken of hij 30 jaar geleden het juiste besluit had genomen om te vertrekken is dus een onzin verhaal……..maar wél iets wat men met ja kan beantwoorden.

  Ja, het was een prima & perfect besluit!
  Israel kan “Joden” als Heertje & Bromet missen als kiespijn.

  Lekker in Amsterdam op kosten van de media Israel verguizen past precies bij deze komiek en zijn verzuurde helper.

  Like

  1. Ja, dat was bij mij ook het geval. Ik kijk meestal uitgesteld (opgenomen) en begon de eerste aflevering rechtstreeks te bekijken. Al na een kwartier wist ik meteen ‘hoe laat het was’ en heb de reeks niet verder gevolgd. Het lijkt erop dat ik niks gemist heb.

   Geliked door 1 persoon

 2. Ik heb een groot deel van de uitzendingen gezien. Waarom? Omdat ik wou graag weten over wat deze twee griezels zouden kakken. Acht uitzendingen zijn behoorlijk wat, en vereisen veel fantasie om niet in herhaling te komen. Iedere uitzending bracht kotsneigingen bij mij op. Als maar door over de arme Palestijnen. De schijnheiligheid droop van hun woorden en argumenten af. Ik vroeg mij telkens af: als deze twee kerels zo veel medelijden hebben met de Palestijnen waarom gaan ze geen rapportage maken over de Palestijnen die leven in de Syrische vluchtelingenkamp Yarmouk? Hun vriendjes van ISIS hebben daar huisgehouden en hadden daar vele mensen afgeslacht. Interesseert dat deze twee heren? Of de Palestijnen van Yarmouk zijn geen deel in het deal met types zoals Soros en Co.? Het schuift niets! Waarom maken ze geen rapportage over de Yezidis of de Christenen in Arabische landen, die voor een langzame genocide staan? Als zij mensen waren die gewoon een hekel hebben aan Joden, zou ik dan accepteren. Dan waren ze gewone antisemieten. Maar dat die twee schooiers zelf Joden zijn, maakt de zaak veel erger. Ja! Ook mijnheer Bromet is een Jood. Hij draagt de hele Y chromosoom van zijn vader. Dus, in genetische zin is hij Joods.

  Like

Reacties zijn gesloten.