Hoe het Verdeelplan van 1947 van de VN leidde tot de heroprichting van de Joodse Natiestaat Israël

De goedkeuring door de Verenigde Naties van het Partitieplan van 1947 was een cruciaal moment in het Israëlisch-Arabische conflict, aangezien de internationale gemeenschap formeel de oprichting van een Joodse Staat en een Arabische Staat die naast elkaar bestaan, onderschreef.

Anti-Israël gezangen van ‘Van de rivier tot de zee, Palestina zal vrij zijn’ negeren de geschiedenis van het Midden-Oosten conflict. Hoewel conflicten en vredesverdragen de grenzen hebben veranderd van wat de Verenigde Naties oorspronkelijk voor ogen hadden, blijft VN-resolutie 181 relevant om drie zeer belangrijke redenen.

  1. De internationale gemeenschap erkende formeel de staat voor de Joden in hun historische thuisland.
  2. Het partitieplan riep twee staten op voor twee volkeren, wat het Israëlische beleid blijft.
  3. De Arabische afwijzing van het partitieplan toonde aan dat ze niet geïnteresseerd waren in het vestigen van een Palestijnse staat als het inhield dat er een joodse staat bestond.

Er bestaat geen historisch verslag van een Arabische bevolking die streeft naar zelfbeschikking en een eigen soevereine staat Palestina in de eerste decennia van de 20ste eeuw. Hierna een reconstructie van de historische feiten en gebeurtenissen voorafgaand aan de Onafhankelijkheidsverklaring van 14 mei 1948 van de Joodse Staat Israël.

Na de Eerste Wereldoorlog verdeelde de Volkenbond het hele Ottomaanse rijk, inclusief Palestina, en gaf de Britse controle over Palestina. De regeling, genaamd ‘het Palestina-mandaat’, aanvaardde de verbintenis van de Balfour-verklaring van 1917 om een ​​’nationaal thuis’ voor het Joodse volk op te richten in het land dat bekend staat als ‘Palestina’.

De Arabieren die in de regio wonen protesteerden tegen het voornemen om een ​​nationaal thuis voor de Joden te vestigen, waarbij onschuldige honderden Joden werden gedood, waaronder de pogrom uit 1929 in Hebron, die 69 Joodse inwoners van de stad om het leven bracht met nog veel meer verminkt en gewond.

Na een zes maanden durende Arabische gewapende opstand en algemene staking in 1937, richtten de Britten de Peel Commission op, die aanbeveelde het land in twee staten te verdelen – een Joodse en een Arabische. Dit eerste partitieplan omvatte een bevolkingsoverdracht om te verzekeren dat Joden in de Joodse staat woonden en Arabieren in de Arabische staat.

De aanbevelingen omvatten ook een reeks economische maatregelen – waaronder de Joodse Staat die de Arabische Staat betaalt, omdat het grootste deel van het Arabische inkomen tot op dit moment uit joodse banen kwam. Jeruzalem en een stuk land dat tot de Middellandse Zee reikt, zouden onder Brits toezicht blijven met internationaal toezicht.

Het Arabische leiderschap verwierp het verdeelplan van de Commissie Peel, terwijl het Joodse leiderschap het accepteerde als basis voor onderhandelingen. Maar een jaar later verklaarde de Britse regering dat “de politieke, administratieve en financiële moeilijkheden die samenhangen met het voorstel om onafhankelijke Arabische en Joodse staten in Palestina te creëren zo groot zijn dat deze oplossing van het probleem niet uitvoerbaar is.

Prelude op het VN-partitieplan
Tien jaar onrust in het land volgde, wat leidde tot het Britse besluit in februari 1947 om hun mandaat voor Palestina te beëindigen. Londen heeft het probleem overgedragen aan de VN. Het speciaal comité van de VN voor Palestina (UNSCOP) is opgericht om te bepalen wat te doen.

De commissie keerde terug met haar aanbeveling in augustus: een verdeelplan dat Jeruzalem onder internationale controle liet, maar enorm andere grenzen dan wat de Peel-commissie voorstelde. De Joodse staat omvat het oostelijke Galilea, de kust van Haifa tot Rehovot en het grootste deel van de Negev.

De Arabische staat omvat het centrale en westelijke Galilea, Acre, het hooggelegen gebied van Judea en Samaria (nu bekend als de Westelijke Jordaanoever), Jaffa en de zuidelijke kust vanaf het noorden van Ashdod tot de Egyptische grens, inclusief de Gazastrook.

De Arabische leiders verwierpen de aanbevelingen van de commissie en verklaarden dat ze “uit een onderzoek van de geschiedenis van Palestina concludeerden dat de zionisten beweren dat dat land geen wettelijke of morele basis had.

Het Joodse leiderschap bekritiseerde de grenzen van het voorstel, maar stemde ermee in het plan te accepteren als “het de onmiddellijke herstelling van de Joodse staat met soevereine controle over zijn eigen immigratie mogelijk zou maken.”

Maar de Arabische leiders stopten niet gewoon met het afwijzen van het partitieplan. Een Egyptische krant citeerde Azzam Pasha, de secretaris-generaal van de Arabische Liga, die zei: “Ik hoop dat de Joden ons niet dwingen deze oorlog in te voeren omdat het een eliminatieoorlog zal zijn en het een gevaarlijk bloedbad zal zijn waarvan de geschiedenis deze op dezelfde manier zal registreren als de Mongoolse slachting of de oorlogen van de kruistochten.

Jamal Husseini, een lid van het Arabische leiderschap, beloofde dat indien het VN-voorstel zou aanvaard worden dat “het bloed zal stromen als rivieren in het Midden-Oosten.” Minister-president van Irak, Nuri al-Said, maakte duidelijk dat als er een Joodse staat zou worden opgericht, “we het land met onze wapens zullen vernietigen en elke plaats vernietigen waar de Joden onderdak zoeken.

Hij ging toen nog een stap verder en verklaarde dat “er strenge maatregelen moesten worden genomen tegen alle Joden in Arabische landen.” De bedreigingen voor Joden in Arabische landen duurden voort toen op 24 november, slechts vijf dagen vóór de VN-stemming over het voorstel, de Egyptische vertegenwoordiger bij de VN de Algemene Vergadering vertelde dat “het leven van 1.000.000 Joden in moslimlanden in gevaar zou komen wanneer een Joodse staat zou gevestigd worden.

De VN keurt het Verdeelplan goed
Ondanks al deze bedreigingen heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 29 november 1947 het partitieplan aangenomen. De resultaten waren 33 voor, 13 tegen, 10 onthoudingen en één afwezig. Het Joodse volk vierde de uitkomst. David Ben Gurion verklaarde: “Ik ken geen grotere prestatie van het Joodse volk.

De Arabieren verwierpen het resultaat. Haj Amin al-Husseini, de moefti van Jeruzalem, vertelde de krant Al Sarih dat de Arabieren “zouden blijven vechten totdat de zionisten werden vernietigd.” De joden waren zich terdege bewust van de dreiging waarmee ze werden geconfronteerd. Menachem Begin zei dat de Arabieren zeker zouden aanvallen en “een oorlog zullen voeren tegen ons bestaan ​​en onze toekomst.

De Onafhankelijkheidsoorlog
Het Britse mandaat eindigde op 14 mei 1948. Eerder die dag verklaarde de Joodse Volksraad onder leiding van Ben Gurion een Joodse staat – op basis van de resultaten van de VN-stemming van 29 november 1947 voor de verdeling van het Palestina.

De volgende dag begonnen Egypte, Jordanië, Syrië, Irak en Libanon hun totale aanval om de Joodse staat te vernietigen. Als gevolg van die oorlog die in fasen in de eerste helft van 1949 eindigde, had de Joodse staat 78% van Palestina in handen, in tegenstelling tot de 56% die het krachtens het VN-voorstel kreeg.

Jordanië nam de controle over de hoger gelegen gronden die bekend staan als Judea & Samaria, aka de Westelijke Jordaanoever, Egypte nam de controle over de Gazastrook en Jeruzalem werd verdeeld met West-Jeruzalem behorend tot Israël en Oost-Jeruzalem behorend tot Jordanië.

David Ben Gurion verklaarde dat Israël niet langer gebonden was aan het verdelingsplan. Terwijl de Joden alleen voor hun leven vochten, hadden de VN niets gedaan om Resolutie 181 uit te voeren, waardoor de Arabieren de jonge Joodse staat konden aanvallen.

Bovendien vluchtte een meerderheid van de Arabieren – ongeveer 720.000 mensen – uit de Joodse gebieden, waardoor een veel kleinere Arabische minderheid van ongeveer 20% achterbleef, die volledig burgerschap in Israël werd aangeboden.

In Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever – gecontroleerd door Jordanië – bleven geen Joden over. Hetzelfde geldt voor de door Egypte gecontroleerde Gazastrook. Bovendien hebben meer dan 300.000 Joden die tijdens de oorlog in Arabische landen zijn aangevallen, hun weg naar Israël gevonden en de jonge Joodse staat helpen bevolken.

De Arabische leiders bleven zich inspannen om de Joodse staat te vernietigen, inclusief de Zesdaagse Oorlog in 1967, waarbij zeven Arabische landen – Egypte, Jordanië, Syrië, Irak, Saoedi-Arabië, Koeweit en Algerije – in hun queeste naar een ‘Vrij Palestina.’ Tijdens die oorlog kreeg Israël de controle over de Westelijke Jordaanoever vanuit Jordanië, de Sinaï en de Gazastrook vanuit Egypte en de Golanhoogten vanuit Syrië.

Israël heeft talloze voorstellen gedaan om land te ruilen voor vrede op basis van het uitgangspunt van dat oorspronkelijke VN-partitieplan in 1947 dat voorziet in twee staten – een Arabische en een Joodse – in Palestina.

Tot op heden hebben twee Arabische landen geaccepteerd. In 1979 gaf Egypte officiële erkenning aan de Joodse staat en Israël trok zich terug uit de Sinaï in ruil voor vrede, en in 1994 gaf Jordanië officiële erkenning aan de Joodse staat en erkende Israël de speciale rol van Jordanië in heilige islamitische heiligdommen in Jeruzalem en stemde ermee in om Jordanië te voorzien van al zijn waterbehoeften in ruil voor vrede.

Meer dan 80 jaar conflict hebben bewezen dat Palestina niet ‘Judenrein‘ zal zijn. Zes miljoen Joden leven nu in de sterke, welvarende en levendige Joodse staat. Zodra Arabieren en hun aanhangers over de hele wereld de geschiedenis begrijpen en tot deze conclusie komen, kunnen inspanningen worden geleverd om de vrijheden en kwaliteiten van het leven van alle inwoners van de regio te verbeteren.

Video: Het Verdeelplan van 29 november 1947
Verenigde Naties nemen Resolutiie 181 aan


Bronnen:

♦ naar een artikel van Dov Lipman “In Focus: How The UN Partition Plan Led to Israel’s Birth” van 14 juli 2019 op de site van Honest Reporting (HR)

♦ naar een artikelThe Declaration of Independence” en een artikelThe realization of the age-old dream” op de site van Blue and White Pages 2018

♦ naar een artikelGeneral Assembly A/RES/181(II) 29 November 1947 – Resolution 181 (II). Future government of Palestine” op de site van The United Nations

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.