Hoe Iran zijn belangen nastreeft via zijn proxies en partners

Al meer dan 15 jaar concentreerden westerse diplomatieke gevechten met Iran zich op zijn nucleaire programma en de ballistische raketten die nucleaire kernkoppen konden dragen die het ooit zou kunnen produceren.

Maar verreweg het krachtigste wapen dat leiders in Teheran tot hun beschikking hadden toen ze hun invloed in het Midden-Oosten uitbreidden, was een netwerk van buitenlandse milities, ook wel proxies of derde partijen genoemd, quasi huurlingenlegers dus die werden versterkt en of uitgebouwd door majoor-generaal Qassem Soleimani, de iconische commandant die op 2 januari 2020 werd gedood in Irak door een Amerikaanse drone-aanval.

Proxies, Iran’s huurlingenlegers en brigades
Soleimani’s proxy-strijders – van Afghanistan tot Jemen – zullen waarschijnlijk het belangrijkste wapen van Iran blijven in een asymmetrische strijd tegen de enorm superieure conventionele wapens en strijdkrachten van de VS en hun bondgenoten. Iran financiert en bewapent militante groepen in het buitenland sinds kort na de islamitische revolutie van 1979, terwijl de nieuwe fundamentalistische sjiitische islamitische leiders van het land hun missie probeerden te verspreiden naar de rest van de regio.

De grenzen van hun vermogen om te overwinnen in open conflicten werden duidelijk tijdens de oorlog van 1980-1988 die snel volgde met Irak, waaruit Soleimani’s Al Quds-eenheid voortkwam uit de vooraanstaande militaire strijdmacht van Iran, de Revolutionaire Garde Corp.

Hoewel Iran vocht tegen Irak dat dankzij door het Westen bewapende en gesteunde troepen tot stilstand werd gebracht, bleken de economische en menselijke kosten waren verwoestend. De Iraanse leiders hebben sindsdien open oorlogvoering vermeden, en verkozen de ontkenning en lagere slachtofferpercentages die worden geboden door het gebruik van geheime operaties en proxy-strijdkrachten.

Op het plaatje hieronder: Een briefing van 9 januari 2020 in Teheran, door brigade-generaal Amir Ali Hajizadeh, de commandant van de luchtmacht van het Iraanse Revolutionaire Gardekorps (IRGC), oogt ietwat ongewoon vanwege de vlaggen van een aantal van door Iran gesteunde proxy-groepen in het Midden-Oosten waar hij bij stond en van wie velen jarenlang de banden met Teheran hadden ontkend [beeldbron: Global Security].

Van links naar rechts: 1. Vlag van de Islamitische Republiek (van Iran); 2. Pasdaran (IRGC-Iran); 3. Afagir (Luchtmacht van IRGC-Iran); 4. Hezbollah (Libanon); 5. Ansarullah of Ansar Allah (Houthi militie in Jemen);  6. Hashd Shabi (PMF/PMC/PMU – Irak); 7. Hamas (Palestina Gaza); 8. Liwa Fatemiyoun (Afghanistan); 9. Liwa Zainebiyoun (Pakistan).

De aanvankelijke focus van de militiesstrategie van Iran was in Libanon, waar het de sjiitische Hezbollah-groep steunde die in 1982 werd gevormd als reactie op de bezetting van Israël in het zuiden van het land. “De Al Quds-eenheid van Soleimani is ontworpen,” zei Khamenei in 1990, om “populaire Hezbollah-cellen over de hele wereld op te richten.

Evenals een lang gezochte kans om Irak te domineren – ooit onderdeel van het Perzische rijk gevestigd in het hedendaagse Iran – via de nieuw bekrachtigde sjiitische meerderheid van het land. Onder leiding van Soleimani begonnen de revolutionaire gardes sjiitische milities te organiseren en te bewapenen met bermbommen en andere apparatuur om Amerikaanse troepen in Irak aan te vallen, met als doel ze te verdrijven.

De steun van Iran aan sjiitische milities in Irak is sinds 2014 in de openbaarheid gekomen, toen de Iraakse regering ze formeel goedkeurde als een middel om de islamitische staat te bestrijden, onder de overkoepelende aanduiding van populaire mobilisatie-eenheden. Hun vuurkracht en bekendheid hebben Iran een hefboomwerking gegeven om Iraakse regeringen vorm te geven.

Soleimani zelf bewoog zich uit de schaduwen om te verschijnen in afbeeldingen die op sociale media op de frontlinie met de eenheden waren gepost, omdat Iran succes claimde voor het verslaan van de Islamitische Staat. In Syrië kwam Iran tussenbeide om zijn enige bondgenoot, Bashir Al-Assad, te behouden tegen wat in 2011 begon als een populaire opstand, voornamelijk onder de meerderheid van de Soennitische bevolking van zijn land.

Niet bereid om grote aantallen van zijn eigen troepen te gebruiken, riep Iran Hezbollah en milities uit Irak in, evenals sjiieten uit Afghanistan en Pakistan om in Syrië te vechten. Hoewel het de hulp van Rusland kostte, slaagde het beleid erin Assad te redden en een landroute veilig te stellen voor Iraanse militaire voorraden, van Teheran naar Libanon.

Ondertussen steunde Iran in Jemen de rebellen van Shiite Houthi tegen krachten ondersteund door Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten in een oorlog die uitbrak in 2015. Volgens een gedetailleerde studie van door Iran gesteunde volmachten door het Internationaal Instituut voor Strategische Studies, behoort de beïnvloeding van Iran in Irak, Libanon, Syrië en Jemen thans tot ‘een nieuw normaal’, een concept dat ooit ondenkbaar was, zelfs voor leiders in Teheran.

In hoeverre beheerst Iran zijn bondgenoten? Dat verschilt. De IISS-studie categoriseert door Iran gesteunde milities naar mate van nabijheid. Aan de ene kant is een groep zoals de Irakese Kataeb Hezbollah, wiens vijandigheden met de VS voorafgingen aan de Amerikaanse aanval op Soleimani. Kataeb Hezbollah is in feite een staatsorgaan dat zou ophouden te bestaan ​​zonder Iraanse leiding.

In het midden staat een ideologische bondgenoot zoals Hezbollah, die gemeenschappelijke doelen zou nastreven, zelfs als Iran zijn interesse zou verliezen. Aan de andere kant staat de gewapende Palestijnse groep Hamas, een partner van opportuniteit die zich alleen met Iran zal afstemmen zolang dat zijn financiële en politieke belangen dient. Allen nemen graag Iraanse contanten en wapens mee, maar hun loyaliteit, middelen en inzet variëren.

Nathan Sales, de topofficier voor terrorismebestrijding van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zei in 2018 dat Iran Hezbollah jaarlijks voor een bedrag van $ 700 miljoen financiert en nog eens $ 100 miljoen schenkt aan Palestijnse organisaties die door VS (en ook door de Europese Unie e.a.) staan opgelijst als verboden terreurorganisaties, waaronder Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, waarvan beiden Soennitisch zijn.

Er is geen manier om die cijfers onafhankelijk te verifiëren of de verklaring van Sales dat Iran elk jaar ‘miljarden dollars’ uitgeeft aan zijn volledige portefeuille van buitenlandse proxies. Gezien het feit dat de academische schattingen voor de uitgaven van Iran aan de oorlog in Syrië alleen al variëren van $ 30 miljard tot meer dan $ 100 miljard tot op heden, zijn de kosten aanzienlijk, hoewel in vergelijking met conventionele oorlogsvoering – een rapport van het Amerikaanse Congressional Budget Office de kosten voor de VS schatte van Zijn oorlogen in Afghanistan en Irak tot 2017 op $ 2,4 biljoen – is dit goedkope oorlogsvoering.

Zijn er tegenslagen geweest? Jazeker. Soleimani moest naar Rusland gaan om hulp te vragen in Syrië, nadat zijn speciale troepen en sjiitische milities het tij niet in het voordeel van Assad hadden gekeerd. Meer recentelijk heeft het succes van Iran bij het uitbreiden van zijn invloed geleid tot lokale wrok en protesten in Irak en Libanon tegen Iran en zijn klanten.

Wat betekent dit alles voor de VS? Het onmiddellijke antwoord van Iran op de moord op Soleimani was een directe raketaanval door zijn soldaten op Amerikaanse militaire bases in Irak; Het leverde geen Amerikaanse slachtoffers op, maar liet de leiders van Iran toe om openlijk te verklaren ‘dat ze teruggeslagen’ zouden zijn.

De proxy-infrastructuur die Soleimani vóór zijn dood had opgezet, biedt de middelen om verder terug te slaan op Amerikaanse belangen in een regio die tienduizenden Amerikaanse troepen, diplomaten en bedrijven herbergt. In het verleden kalibreerde Iran zijn agressie tegen de VS zorgvuldig, in de hoop open, conventionele oorlogsvoering te vermijden waarin het zou worden uitgebannen. Veel analisten geloven dat Iran een dergelijke geijkte aanpak zal voortzetten.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Marc Champion “How Iran Pursues Its Interests Via Proxies and Partners” van 8 januari 2020 op de site van Bloomberg

♦ naar een artikel van David Daoud “Meet the Proxies: How Iran Spreads Its Empire through Terrorist Militias” van maart 2015 op de site van The Tower

♦ naar een artikelIRGC Proxy Groups of Iran” op de site van Global Security 2020

♦ naar een artikel van Ariane M. Tabatabai en Colin P. Clarke “Iran’s Proxies Are More Powerful Than Ever” van 16 oktober 2019 op de site van RAND