Week van Palestijnse Kindsoldaten: Arabieren moeten meer van hun kinderen houden dan dat ze Israël haten

De week van de Palestinian Child Soldiers (PCS) is een internationale campagne, gesponsord door Kids: Chasing Paradise, om een ​​einde te maken aan het gebruik van kindsoldaten door terroristische en militante groepen in de Levant en in de Palestijnse gebieden in het bijzonder.

Palestijnse kinderen worden al lang genegeerd en verwaarloosd, geradicaliseerd en gestuurd om te vechten, te doden en zelfs te sterven. Dit moet stoppen.

De week van solidariteit wordt op universiteits campussen gehouden van 18 tot 21 februari 2020 om bewustzijn bij te brengen en druk te zetten op diegenen die kinderjaren blijven stelen en minderjarigen in wapens veranderen.

Video: “Kids: Chasing Paradise”
Official Trailer – Spring 2020

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) op 20 november 1989, een verdrag dat de inherente rechten van elk kind schetst, erkent een oorzakelijk verband tussen de mobilisatie van kinderen in conflict en hun getraumatiseerde ontwikkeling of verlies van leven.

Daarin staat o.a. te lezen (Artikel 38):

De plicht van de Staat om de op kinderen van toepassing zijnde regels van humanitair recht te respecteren en te doen respecteren. Het principe dat geen enkel kind beneden de leeftijd van 15 jaar direct betrokken mag worden bij vijandelijkheden of in het leger mag ingelijfd worden, en dat alle kinderen die slachtoffer zijn van gewapende conflicten moeten kunnen genieten van bescherming en verzorging.

Dit betekent dat om ervoor te zorgen dat alle andere rechten van kinderen worden beschermd, dat kinderen niet mogen deelnemen of hulp bieden aan militante groepen of de staat.

Video: Zomerkamp van Hamas – 15 juli 2019

Historisch gezien hebben Palestijnse kinderen andere vormen van ‘verzet’ uitgevoerd, zoals zelfmoordaanslagen, steekpartijen en gewelddadige protesten. Dit is verschrikkelijk. Hoewel de Palestijnse jongeren er soms voor kiezen om kindsoldaten te worden vanwege vijandige externe factoren. Maar dit vertelt ook niet het volledige verhaal.

Volgens een rapport van de in Ramallah gevestigde Palestina-afdeling van Defence for Children International, ‘is de waardering van de gemeenschap voor ‘martelaren’ een van de ‘verschillende redenen waarom Palestijnse kinderen gemotiveerd zijn om zich bij gewapende verzetsgroepen aan te sluiten.’

Zij moeten beschermd worden tegen het offeren van mensen. Dus genoeg om de dood te verheerlijken met martelaarschap. Genoeg ‘jonge vrijheidsstrijders’ hoog in het vaandel staan. We moeten kinderen niet gebruiken als symbool voor vechten, alsof dat het hoogste is wat hun leven waard is. We moeten alleen hun leven vieren en het behoud van hun onschuld als het allergrootste belang beschouwen.

Voormalig premier van Israël, Golda Meir, sprak de beroemde woorden uit: “We zullen alleen vrede hebben met de Arabieren als ze meer van hun kinderen houden dan dat ze ons haten.”

Er wordt een culturele prijs betaald voor het mobiliseren van kinderen. Palestijnse jongeren zullen opgroeien zonder ooit een onderscheid te leren tussen leven en oorlog. Ze zullen alleen weten hoe ze moeten vernietigen.


Bronnen:

♦ naar een artikelPalestinian Child Soldiers Week” van 2 februari 2020 op de site van The Media Line

♦ naar een artikelThe Child Soldiers of Palestine” van 21 maart 2018 op de site van Camera on Campus

♦ naar een artikel van Deborah Danan “Watch: Hamas summer camp teaches children how to liberate Jerusalem by killing Israelis” van 5 augustus 2017 op de site van Breitbart

♦ naar een artikel van Yaakov Katz “100,000 children attend radical Hamas summer camps – Participants undergo anti-Israel indoctrination; UNRWA run simultaneous camps for a further 250,000 children” van 14 september 2010 op de site van The Jerusalem Post

2 gedachtes over “Week van Palestijnse Kindsoldaten: Arabieren moeten meer van hun kinderen houden dan dat ze Israël haten

  1. Zolang deze kinderen financieel gesteund worden door het Westen, moreel gesteund worden door “pro Palestijnse” NGO’s en geindoctrineerd worden door hun ouders, scholen & media…..blijven ze doen waar ze voor op de wereld werden gezet.

    Functioneren als kanonnenvoer…..tot de Joodse vijand is verdreven!

    En geen haan die er naar kraait!

    Like

Reacties zijn gesloten.