D. Pipes over een grove fout in Trump’s vredesplan: ‘Het geven van (valse) hoop aan de Palestijnen’

Samen met premier Benjamin Netanyahu zijn al mijn vrienden opgetogen over het plan van Donald Trump om het Palestijns-Israëlische conflict op te lossen. Ik ben het ermee eens dat deze, in tegenstelling tot eerdere presidentiële plannen, veel te bieden heeft.

In tegenstelling tot de voorstellen Carter, Reagan, Clinton en George W. Bush, neemt het Israël’s veiligheidsproblemen ernstig op. Bovenal duidt het op een ongekend en emotioneel geweldig niveau van Amerikaanse steun voor Israël.

Dit gezegd hebbende, ben ik niet erg opgezet met het plan, en wel om twee belangrijke redenen. Ten eerste, wie heeft het nodig? Israël doet het het beste als het onafhankelijk van zijn belangen handelt en niet de Amerikaanse leiding volgt. Alle Israëlische leiders hebben zich sinds 1948 wijselijk verzet tegen van buitenaf opgelegde plannen, impliciet gevraagd: ‘Wie heeft u gevraagd om onze problemen op te lossen?’

Maar deze keer renden de twee grootste politici van het land naar Washington om een ​​dergelijk plan goed te keuren. Ik voorspel dat dezelfde leiders of hun opvolgers een dergelijke autoriteit aan Amerikanen zullen afstaan. Ten tweede maak ik me zorgen dat, net als alle eerdere en mislukte plannen om het Palestijns-Israëlische conflict op te lossen, het Trump-plan gebaseerd is op het geven van hoop aan de Palestijnen. Dat klinkt leuk, maar het is zeer contraproductief.

Om te begrijpen waarom, beschouw de Oslo-Akkoorden van 1993, het belangrijkste plan tot nu toe. Die Akkorden waren gebaseerd op het belonen van de Palestijnen voor goed gedrag. Het beloofde autonomie en wees op onafhankelijkheid. Het streefde naar een mistig ‘Nieuw Midden-Oosten’ waarin economische samenwerking als basis dient om historisch vijandige volkeren met elkaar te verzoenen.

Het probeerde dit doel te bereiken via alledaagse inspanningen zoals een huisvestings- en bouwprogramma, een MKB-ontwikkelingsplan, een personeelsplan en een infrastructuurontwikkelingsprogramma voor water, elektriciteit, transport en communicatie. Zevenentwintig jaar later zijn alle partijen het eens over de mislukking van Oslo.

Het Trump-plan hangt ook af van een mix van soevereiniteit en economische vooruitgang, en het stelt nog grotere ambities met zich mee. Vergeet autonomie; het projecteert volledige onafhankelijkheid voor de ‘Staat Palestina’, een term die in een document van 180 pagina’s maar liefst 1397 keer werd genoemd.

Zeker, iedereen die zich zorgen maakt over de veiligheid van Israël, huivert bij dit naderende vooruitzicht. Zoals de titel van het plan (‘Peace to Prosperity‘) en ondertitel (‘Een visie om het leven van het Palestijnse en Israëlische volk te verbeteren’) suggereert, heeft het opzichtige economische ambities.

Vaststellend dat Gazanen “te kampen hebben met enorme werkloosheid, wijdverspreide armoede, drastische tekorten aan elektriciteit en drinkwater en andere problemen die een grootschalige humanitaire crisis dreigen te veroorzaken“, belooft het hen ‘een voorspoedige toekomst’ in te leiden met behulp van meer dan $ 50 Miljard aan nieuwe investeringen over een periode van tien jaar.

Peace to Prosperity schat dat zijn voorstellen ertoe kunnen leiden dat het Palestijnse BBP “in 10 jaar verdubbelt, meer dan 1 miljoen nieuwe banen creëert, het werkloosheidspercentage onder de 10 procent verlaagt en het armoedecijfer met 50 procent verlaagt.” In deze geest komt het woord elektriciteit 116 keer voor in het plan en 303 keer welvaart.

Het plan gaat in op kleine details. Het roept bijvoorbeeld op tot de oprichting van een ‘Dead Sea Resort Area’, waarbij wordt geëist dat Israël Palestina toestaat het te ontwikkelen ten noorden van de Dode Zee, samen met een weg waardoor Palestijnen “van de staat Palestina naar dit resortgebied kunnen reizen, onderworpen aan Israëlische veiligheidsoverwegingen.”

Of het voorziet in het inzamelen en uitgeven van $ 25 miljoen over een periode van twee jaar om “robuuste technische ondersteuning te bieden aan de Palestijnse publieke sector om een ​​nieuw handelsregime en -kader te ontwikkelen“.

Mijn reactie: gelooft een enkele persoon echt dat een van deze hersenschim zal worden geïmplementeerd?

In plaats van – nogmaals – te proberen de Palestijnen te verleiden hun Israëlische buur te accepteren door te doen alsof ze een beter leven zullen bereiken, moeten de Palestijnen de onverbloemde waarheid horen:

♦ Hun eeuwenlange afwijzing van joden, jodendom, zionisme en Israël is het enige probleem bij het voorkomen van een oplossing; Het moet onmiddellijk en volledig eindigen.

♦ Ze zullen geen vakantieoord krijgen, geen nieuw handelsregime, geen enorme financiële hulp, veel minder soevereiniteit en welvaart totdat ze ondubbelzinnig de Joodse staat Israël accepteren en dit gedurende een langdurige periode doen.

Mijn bedenkingen bij het Trump-plan betreffen het herhalen en versterken van de oude, mislukte benadering van het beloven van de voordelen voor de Palestijnen.

Nee, ze moeten de diepe waarheid horen dat er niets goeds zal gebeuren totdat ze hun vuile afwijzing opgeven. In plaats van hoop uit te spreken, zou het een beeld van wanhoop moeten schetsen. Als dit niet lukt, zal het plan net zo irrelevant zijn als elk eerder presidentieel initiatief.

Abbas verwelkomt Trump in Bethlehem
23 mei 2017


Bronnen:

♦ naar een artikel van Daniel Pipes “Reservations about the Trump Peace Plan” van 29 januari 2020 op de site van The Middle East Forum (MEF)

Een gedachte over “D. Pipes over een grove fout in Trump’s vredesplan: ‘Het geven van (valse) hoop aan de Palestijnen’

  1. ‘Het geven van (valse) hoop aan de Palestijnen’,? O JA, EN WIE HEEFT ER VALSE HOOP AAN ISRAEL GEGEVEN TIJDENS DE OSLO AKKOORDEN.? NIET 1 OVEREENKOMST HEEFT DE PLO EN HAMAS NAGEKOMEN.!!!

    Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.