Palestijns president Mahmoud Abbas: ‘Wij zeggen NEE, NEE, NEE tegen Trump’s vredesvoorstel’ +video

Op 28 januari 2020 sprak de Palestijnse president Mahmoud Abbas op een persconferentie in reactie op de publicatie van de details van het vredesplan aka ‘Deal of the Century’. Volgens hem is de deal het ‘hoogtepunt’ van de Balfour Verklaring uit 1917, waarvan hij beweerde dat de Verenigde Staten deze hadden opgesteld.

Verder zei Abbas dat de Palestijnen de ‘samenzweerderige’ deal duizend keer verwerpen, dat Jeruzalem niet te koop is, dat een onafhankelijke Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad, dat de Palestijnen de straat op moeten gaan zoals het Libanese volk, dat de Palestijnen alleen onderhandelingen accepteren op basis van resoluties van de Verenigde Naties, en dat de PA, Hamas en andere Palestijnse facties dwaze verschillen opzij moeten zetten en verenigd moeten opstaan. President Abbas zei ook dat de Palestijnen geen terroristen zijn, maar dat ze het verdienen om te leven.

Plaatje hierboven: Cartoon van de Palestijnse Autoriteit met opschrift ‘Iemand die het niet bezit geeft het weg aan iemand die er geen recht op heeft.‘ In een commentaar op het vredesplan van het Midden-Oosten van de Amerikaanse president – ‘de deal van de eeuw’ – verwees de PA naar Trump als ‘Balfour de Tweede‘ refererend naar Lord Arthur Balfour toen deze in 1917 verklaarde dat Groot-Brittannië voorstander was van ‘de vestiging in Palestina van een nationaal huis voor het Joodse volk.’ Op het plaatje gaat Trump op de knieën om een bos bloemen met Jeruzalem erin (enkel de Rotskoepel en de Christen H. Bloedkerk!), te schenken aan Netanyahu [beeldbron: PMW].

Mahoud Abbas:

Ik zou tegen het duo Trump en Netanyahu willen zeggen dat Jeruzalem niet te koop is. Geen van onze rechten zijn te koop of voor compromissen. Uw samenzwering van een deal zal niet voorbijgaan. Onze mensen zullen [de deal] naar de vuilnisbakken van de geschiedenis sturen, waar alle samenzweerderige plannen om onze zaak te elimineren zijn verdwenen.

We hebben net president Trump en de Israëlische premier Netanyahu horen spreken over de ‘klap’ van de eeuw. We zullen in de toekomst op deze klap reageren met meerdere klappen, inshallah. Na het horen van deze verklaringen, die onzin waren van begin tot eind, zeggen we duizend keer: ‘Nee, nee, nee, tegen de Deal of the Century.

(Lord) Balfour Verklaring van 2 november 1917:

Beste broeders, ik beschouw deze deal als het hoogtepunt van de Balfour Verklaring. Dit was wat ze in de Balfour Verklaring wilden bereiken. De Deal of the Century is gebaseerd op de Balfour-verklaring, die is opgesteld door Amerika en Groot-Brittannië. Sommigen vinden dit misschien vreemd. Amerika? Ja, Amerika en Groot-Brittannië.

Het was Amerika dat [de Balfour-verklaring] formuleerde, in overeenstemming met Groot-Brittannië, en het was Amerika dat het opnam in het Verbond van de Volkenbond, hoewel het geen lid was van de Volkenbond, en het was Amerika dat het heeft opgenomen in de Command Paper van het [Britse] mandaat, hoewel het niet de leiding had over dat mandaat. Toen stond er: ‘Dit moet geïmplementeerd worden.’ Wie dat deed? Amerika! Moet dit als een verrassing komen?

In het verleden hoorden we dat de Amerikanen democratie en morele waarden hebben, maar dit is het Amerikaanse beleid dat we nu op ons land zien worden toegepast. Daarom moeten we de feiten begrijpen zoals ze zijn. Amerika heeft de Balfour-verklaring opgesteld en is nu begonnen deze uit te voeren.

Sommige mensen aanvaarden de bewering dat de Zionistische lobby – AIPAC – de Amerikanen controleert, en dat de Amerikaanse regering het beleid van de Zionistische lobby volgt. Dat is onzin. Onzin. Het is het Amerikaanse beleid dat alle lobby’s inhuurt zodat zij zich houden aan het beleid en de plannen. Ik zou willen dat we dit begrijpen.

We zullen onze inspanningen en onze strijd voortzetten om een ​​onafhankelijke Palestijnse staat te bereiken, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, binnen de grenzen van 4 juni [1967]. We houden ons aan onze Nationale principes, die werden gepubliceerd door de Palestijnse Nationale Raad in 1988.

We zeggen tegen de wereld: we zijn geen terroristen. We zijn nooit terroristen geweest. We zetten ons in voor de strijd tegen het terrorisme. De wereld moet echter begrijpen dat dit volk het verdient om te leven. Bovendien houden wij ons aan onderhandelingen op basis van de internationale legitimiteit [van de VN-resoluties].

Ik zei in de Veiligheidsraad dat ik een internationale conferentie en onderhandelingen wil onder leiding van Het kwartet. Ik zal Amerika niet accepteren als de enige [bemiddelaar]. Ik zal het niet dulden. Ik weet dat ik Amerika niet kan negeren, maar Amerika is niet de hele wereld. Nee. Er is een internationaal kwartet. Ik accepteer het Internationaal Kwartet [aka de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, de Europese Unie en Rusland].

Ik accepteer ook dat vijf landen bij het Kwartet zullen zijn. Ze zijn van harte welkom om alle VN-resoluties op tafel te leggen en we zijn klaar om op basis hiervan te onderhandelen. Maar op basis van de deal van Trump, of de deal van iemand anders … Morgen kan iemand anders opdagen. Ik weet het niet. Mr Trump … Als er iets gebeurt en hij zijn termijn niet afmaakt, komt er iemand anders en hij zal hetzelfde zeggen.

Dit beleid is het beleid van de diepe staat. Het is niet willekeurig. Het is van 1917, niet van vandaag. We zullen dit niet accepteren. We zullen vechten met alles wat we hebben. Het vreedzame volksprotest zal ons belangrijkste wapen zijn. Ik heb niet naar buiten gekeken, maar ik denk dat het Palestijnse volk hier op straat is, in Jeruzalem , op de Westelijke Jordaanoever en overal ter wereld. Ik heb de mensen niet verteld om de straat op te gaan, maar ze zagen en hoorden wat er werd gezegd door Mr. Netanyahu en de andere … Trump. De mensen zijn op de straat gekomen. We moeten deze methode gebruiken. Kijk naar onze broeders in Libanon. De jonge mannen en vrouwen van Libanon zijn nu 100 dagen op straat. Wij moeten hetzelfde doen, inshallah. Ik spreek alle Palestijnse facties aan.

Ik sprak met de heer Ismail Haniyeh [van Hamas]. Ik zei tegen hem … Hij zei eerst tegen mij: ‘We moeten elkaar onmiddellijk ontmoeten. Over een half uur.’ Ik zei tegen hem: ‘Wat dacht je ervan om onmiddellijk in Gaza te vergaderen en een nieuwe fase te beginnen, inshallah, van de Palestijnse dialoog en gezamenlijke Palestijnse actie? We moeten al die kleine en dwaze geschillen overwinnen, om verenigd te blijven. Als we verenigd blijven, zal de hele wereld achter ons staan en ons verwelkomen.

Wij zijn mensen die het leven verdienen. Wij zijn mensen die onze rechten willen. Ten slotte zeg ik tegen onze martelaren, onze gevangenen en onze gewonden: Israël en Amerika hebben geprobeerd om ons ons geld te weigeren, dat ze voor ons verzamelen via een tax … Niets bij hen is gratis … Ze krijgen een vergoeding voor alles … om ervoor te zorgen dat we de gevangenen, de gewonden en de martelaren niet meer betalen. De gevangenen, de gewonden en de martelaren zijn het heiligst voor ons. Bij Allah, als we nog een cent over hebben, wordt het uitgegeven aan de martelaren, de gevangenen en de gewonden.

We zullen ons wenden tot de Veiligheidsraad, en we zullen optreden in Europa en overal ter wereld, maar de belangrijkste actie is de actie in het veld. Het is wat u doet dat zich telt dus wacht niet af om te zien wat anderen voor u doen. De anderen zijn belangrijk, en het is absoluut noodzakelijk dat we ze in onze gelederen trekken, maar het zal niet werken als we geen rangen hebben om mee te beginnen. U moet iets doen vooraleer mensen u zullen helpen. Denk aan het begin van de Palestijnse [beweging], het begin van Fatah. Waarom is dat gebeurd? Omdat als we het niet zelf hadden gedaan, niemand het voor ons zou hebben gedaan. Als we het niet zelf waren gestart, zou niemand het voor ons ons gedaan.


Bronnen:

♦ naar een artikel en een videoPalestinian President Mahmoud Abbas: We Say “No, No, No” to the Deal of the Century One Thousand Times; We Are Not a Terrorist People, But We Deserve To Live; We Should Unite with Hamas” van 28 januari 2020 op de site van The Middle East Media Research Institute (MEMRI)

♦ naar een artikel van Nan Jacques Zilberdik “PA cartoon: Trump is Balfour the 2nd – “the one with no ownership” who gives Jerusalem to ‘the one with no right'” van 31 januari 2020 op de site van Palestinia Media Watch (PMW)

♦ naar een artikel van Micha Gefen “The Palestinians Reject Peace Again” van 2 februari 2020 op de site van Israel Unwired

♦ naar een artikel van Alex Fishman “Abbas is bringing back the intifada” van 2 februari 2020 op de site van Ynet News (Yediot Ahronoth)