In Gaza vierden ‘gematigde’ Palestijnen de dag van terreur en geweld tegen Israël

De Palestijnse heersende Fatah-factie, onder leiding van de Palestijnse Autoriteit-president Mahmoud Abbas, viert de 55ste verjaardag van zijn eerste terroristische aanval op Israël door iedereen eraan te herinneren dat het zich blijft inzetten voor de “gewapende strijd als de enige manier om Palestina te bevrijden“.

Duizenden Fatah-supporters gingen op 29 december 2019 de straat op in de Gazastrook (plaatje hierboven) om het jubileum te vieren. De viering werd georganiseerd door de gewapende vleugel van Fatah, Al-Aqsa Martelaren Brigades – aka het Nidal Al-Amoudi Bataljon, een malafide Fatah-splintergroep. Honderden gemaskerde Fatah-schutters gekleed in militaire uniformen marcheerden door de straten van Gaza-stad. Sommigen droegen raketgranaten en andere wapens.

De militaire parade had niet kunnen plaatsvinden zonder de toestemming van Hamas, de Palestijnse islamitische beweging die sinds 2007 de Gazastrook regeert, toen haar leden het regime van de door Fatah gedomineerde Palestijnse Autoriteit (PA) ten val brachten. Sindsdien zijn Hamas en Fatah elkaar om de haverklap naar d ekeel gevlogen, een strijd die heeft geresulteerd in de opkomst van twee afzonderlijke Palestijnse entiteiten op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Al-Fatah: 55 jaar terreur en geweld

Hamas ziet Fatah als een grote bedreiging voor zijn heerschappij over de Gazastrook, wat vermoedelijk de reden is dat hij Fatah-leden daar regelmatig arresteert en lastigvalt. Evenzo lijken de PA-veiligheidstroepen en Fatah Hamas te beschouwen als een reële bedreiging voor hun heerschappij over delen van de Westelijke Jordaanoever; ook zij hebben Hamas-leden en aanhangers daar al lang onderdrukt.

Waarom stond Hamas de Al-Aqsa-martelarenbrigades van Fatah toe een militaire parade te houden in de Gazastrook? De Fatah-groep die actief is in de Gazastrook deelt de ideologie van Hamas, die zichzelf definieert als de ‘Palestijnse tak van de Moslimbroederschap’. Zowel Hamas als de PA proberen Israël te vervangen door een islamitische staat door gewelddadige jihad (heilige oorlog).

Het Hamas-verbond, gepubliceerd in 1988, definieert de jihad als de hoogste prioriteit voor de bevrijding van Palestina en de vestiging van een islamitisch Palestina ‘van de Middellandse Zee naar de rivier de Jordaan’. Het is vermeldenswaard dat de gepubliceerde verklaringen die de Fatah-groep in de afgelopen dagen in de Gazastrook heeft afgelegd, bijna volledig in overeenstemming zijn met de Hamas-ideologie.

Een verklaring van de Al-Aqsa Martyrs Brigades – Nidal Al-Amoudi Battalions, pochte dat Fatah de eerste Palestijnse groep was die een terroristische aanval op Israël lanceerde, op 1 januari 1965. Vervolgens probeerden Fatah-leden de Israëlische nationale waternetwerk te bombarderen .

“Fatah lanceerde de gewapende strijd en leidde tot de Palestijnse revolutie”, luidde de verklaring. “We begroeten onze mensen op de verjaardag van de lancering van de glorieuze revolutie, en we beloven in de voetsporen te treden van de revolutionairen en vrijheidsstrijders tot aan de bevrijding van Palestina.”

De Fatah-groep in de Gazastrook maakt door zijn verklaringen duidelijk dat het loyaal blijft aan Abbas en het Fatah-leiderschap op de Westelijke Jordaanoever, ondanks zijn gemelde inzet voor de tweestatenoplossing. Waarom? Ofwel omdat de Fatah-leden in de Gazastrook ervan overtuigd zijn dat het gesprek over een tweestatenoplossing puur een truc is om internationale financiering en sympathie te krijgen, of omdat ze ervoor willen zorgen dat Abbas hen financiële steun blijft bieden, ondanks hun alliantie Met Hamas.

Eén ding blijft duidelijk, Abbas en het Fatah-leiderschap op de Westelijke Jordaanoever hebben nooit een woord uitgesproken tegen hun eigen loyalisten in de Gazastrook. Door te zwijgen onderschrijven Abbas en de Fatah-leiders die het hebben over een tweestatenoplossing tegelijkertijd de strategie van hun militaire vleugel om Israël te vernietigen.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Bassam Tawil “Palestinian ‘Moderates’ Celebrate Terror” van 3 januari 2020 op de site van The Gatestone Institute