De ideologische grondslagen van de boycot campagne tegen Israël

Na de nederlaag van nazi-Duitsland in 1945 werd de Sovjet-Unie in de wereld de belangrijkste bron van een door de staat gesponsord antisemitisme. De communistische leider Jozef Stalin, pseudoniem van de Georgiër Ioseb Dzjoegashvili, stelde aan zijn tegenstanders binnen de communistische partij voor om het idee van het patriottisme te vervangen door het ‘internationalisme’.

Stalin begon met de beeldvorming over Joden bij te stellen als zijnde een onbetrouwbare vijfde kolonne die eerder trouw zou zijn aan het Zionisme in plaats van aan het socialistische vaderland. Dat zal u misschien bekend in de oren klinken. Stalin had dat idee namelijk gejat bij zijn aartsvijand Adolf Hitler.

Temidden van al dat duister gefoezel over ‘ontwortelde kosmopolieten’ – een eufemisme voor ‘Joden’ – begon Stalin, met instemming van vele historici, met het maken van plannen voor een massale deportatie van Joodse burgers naar Siberië.

Deze potentiële tweede Holocaust, in de schaduw van de eerste, werd slechts afgewend door Stalin’s dood op het hoogtepunt van het zogenaamde ‘Dokters Complot‘ (1952-1953), waarin voornamelijk Joodse artsen voor de rechter werden gedaagd op beschuldiging van het trachten te vergiftigen van Sovjet-leiders (plaatje rechts: Russische cartoon uit 1952).

Stalins opvolgers stopten kort voor een regelrechte genocide tegen de Joden, maar de antisemitische discriminatie volgde zwaar en snel. In zowel de USSR en in haar satellietstaten zoals in Polen, lanceerde de communisten antisemitische zuiveringen onder het mom van ‘anti-Zionisme.’

Er was een robuust propaganda element aan deze acties, sinds de communisten erop gebrand waren om hun afkeer voor de Joden te overladen met imperatieven zoals zij hen zagen volgens de marxistische theorie. En dus begon de communistische partij vanaf de jaren zestig boeken en pamfletten op pompen gewijd aan het aantonen dat het Jodendom en het Zionisme leerstellingen waren die het Joods racisme verheerlijkten tegen niet-Joden.

Trofim Kichko
Het lelijkste voorbeeld van dit genre werd uitgegeven in 1963 – let op die datum, omdat het vier jaar was voordat Israël de controle overnam van de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem na de Zesdaagse oorlog – getiteld ‘Judaism Without Embellishment‘ (Jodendom zonder opsmuk) De auteur was een man genaamd Trofim Kichko, alias van Trofim Korneyevich.

Als het boek om het even wat voor de geest bracht, spraken de venijnige antisemitische cartoons in de nazi-tabloid Der Sturmer van Julius Streicher wellicht het meest tot de verbeelding in Kichko’s boek (boekomslag plaatje rechts.)

Rond de karikaturen van Joden met haakneuzen die hun fortuin tellen in synagogen, kwam Kichko met soortgelijke rotzooi af zoals “Jehovah heeft al de rijkdom aan de niet-Joden gegeven voor het gebruik van de Joden” en “Speculatie in matzah, varkens, diefstal, bedrog, losbandigheid – dit zijn de werkelijke kenmerken van vele synagoge leiders.

Kichko combineerde dit klassieke antisemitisme met anti-Zionisme. Hij definieerde de Zionisten als de “ideologische parasieten” van “Joodse kapitalisten” die de Zionistische bewegingafstroopten – op vrijwel dezelfde manier als vandaag de dag de intellectueel modieuze anti-Zionisten – als een bijzonder wreedaardige vorm van kolonialisme. Dit laatste thema dook veel op in de Sovjet-Unie publicaties die volgden op het Kichko boek.

Plaatje hierboven: Antisemitische karikatuur van Kichko uit 1963. Ben Goerion liet het woord ‘niet’ uit de geboden wissen, ‘Gij zult niet liegen’, ‘Gij zult geen moord plegen’, ‘Gij zult niet stelen’. David Ben-Goerion riep in 1948 de onafhankelijkheid van de Joodse staat uit en was premier van Israël van 3 november 1955 tot 26 juni 1963 [beeldbron: Animatyrix.org]

In 1975 begonnen de Sovjets een andere lasterlijk spoor te volgen dat werd geduwd door Valery Skurlatov, getiteld “Zionism and Apartheid”. In dat werk, Skurlatov orakelde:

[..] raciale biologische doctrines, volgens dewelke mensen werden verdeeld in ‘uitverkoren volk’ en goyim, die zij [de Joden] hebben omturnd tot de officiële ideologie en het beleid van de staat Israël en Zuid-Afrika, waar de ‘inferieuren’ onder dwang gescheiden leven van de ‘superirieuren’ Dat is wat apartheid is.

Dergelijke propaganda ging hand in hand met Sovjet-Unie inspanningen om het Zionisme te demoniseren als een vorm van racisme, culminerend in de beruchte VN Resolutie 3379 – die herroepen werd in 1991 – waarin Zionisme werd gelijkgesteld met racisme [1].

En omdat het buitenlands beleid vaak binnenlands beleid is, werd de campagne tegen het ‘Zionisme’ een integraal onderdeel van de onderdrukking van de Joodse gemeenschappen binnen de Sovjet-Unie.

[1] Op 10 november 1975 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Resolutie 3379 aan die was ingediend door de 22 moslim lidstaten van de Arabische Liga en verklaarde: “Zionisme is een vorm van racisme en rassendiscriminatie” [‘Zionism is a form of racism and racial discrimination’]. Aldus werd het anti-Zionisme verder uitgebreid in de sfeer van internationale niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) en sloeg vrijwel meteen over naar de landen van de Derde Wereld. Dit was het resultaat van de samenwerking tussen Arabieren en de Sovjet-Unie die het anti-Zionisme wettigden en officieël erkenden. De beschamende anti-Zionisme Resolutie 3379 van 1975 werd zestien jaar later herroepen door Resolutie 46/86 van 16 december 1991: “The general assembly decides to revoke the determination contained in its resolution 3379 (XXX) of 10 November 1975“, maar het vergift had dan al zijn slopend werk verricht. Bovendien weet de grote massa niet eens dat die veroordeling van het Zionisme door de VN jaren later weer herroepen werd. Wat kan het hen tenslotte schelen? [Brabosh.com]

breznievarafat3

Plaatje hierboven: Moskou, Rusland, 7 april 1977. Yasser Arafat op bezoek bij de voormalige Sovjet-Russische president Leonid Brezniev, op zoek naar meer wapens, logistieke en financiële steun voor zijn Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) in de strijd om de vernietiging van Israël


Bronnen:

♦ naar een artikel (PDF-file) van Ben Cohen “The Ideological Foundations of the Boycott Campaign Against Israel” op de site van AJC – Global Jewish Advocacy

♦ naar een artikel van Ben Cohen “Israeli Apartheid Week is a Soviet creation” van 28 februari 2014 op de site van The Jewish News Syndidate (JNS)

♦ naar een artikel (PDF-file) “Judaism Without Embellishment by Trofim Korneyevich Kichko” op de site van AJC – Global Jewish Advocacy

♦ een artikel op deze blogDe communistische wortels van de Palestijnse terreurorganisaties” van 3 februari 2014 en een artikelRusland erkent Palestina… alweer” van 20 januari 2011

Een gedachte over “De ideologische grondslagen van de boycot campagne tegen Israël

  1. Dit plaatje is niet compleet, het totale wereld plaatje ziet er gecompliceerd uit met als grootste kern, de NWO Illuminat. Daarom bekijk deze video, duurt lang, maar maakt alles duidelijk.

    Like

Reacties zijn gesloten.