Geen gelijke rechten voor vrouwen in de Palestijnse gebieden; de Sharia primeert

De Supreme Fatwa Council (Hoge Raad van Fatwa), het besluitvormende orgaan van het Palestijnse Fatwa House (Dar Al-Iftaa) dat in 1994 door Yasir Arafat werd opgericht als een officiële Palestijnse instelling, heeft aangekondigd dat het het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW) niet accepteert.

De Raad zei dat het geen bepalingen van CEDAW kan accepteren die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Sharia, aka de islamitische wetgeving. De Palestijnse Autoriteit zegt in 2014 zonder enig voorbehoud tot CEDAW te zijn toegetreden.

Maar, merkt de Hoge Raad van Fatwa op, het Palestijnse ConstitutioneleHof oordeelde in 2018 dat internationale mensenrechtenverdragen en -akkoorden in overeenstemming moeten zijn met de religieuze en culturele identiteit van het Palestijnse volk. Wat betekent dat, aangezien CEDAW de sharia-wetgeving schendt, het Palestijnse leiderschap de conventie echt nooit heeft aanvaard.

Verschillende ngo’s merkten vorig jaar inderdaad op dat de Palestijnse wetgeving ver achterblijft bij wat CEDAW vereist – er zijn geen gelijke rechten voor vrouwen onder de bestaande Palestijnse wetgeving, zelfs vijf jaar na vermeende toetreding tot CEDAW.

In feite lijken de Palestijnse vrouwenwetten volledig in overeenstemming te zijn met de islamitische wetgeving en niet in overeenstemming met het CEDAW. De Fatwa-raad zei dat CEDAW niet specifiek kan worden aanvaard in termen van Palestijnse wetten inzake huwelijk en erfenis.

Het delen van een erfenis vandaag wordt berekend volgens de sharia-wetgeving voor alle moslims en christenen, evenals in Judea & Samaria, aka de Westelijke Jordaanoever. Elk vrouwelijk deel is bij het overlijden van hun ouders gelijk aan de helft van elk mannelijk deel. Als er geen mannelijk kind is, ontvangen broers en zussen de erfenis vóór dochters.

De regels zijn ingewikkeld maar over het algemeen ongelijk voor vrouwen. De Raad herhaalde ook zijn verzet tegen abortus, zoals gecodificeerd in een wet van 2008. Abortus is verboden, behalve in uiterst beperkte gevallen die moeten worden goedgekeurd door de Mufti. De Supreme Fatwa Council heeft alleen mannelijke leden.

Om de een of andere reden reppen feministen, die beweren pro-Palestijns te zijn, met geen woord over de Palestijnse wetten die expliciet vrouwen en abortus discrimineren. De nieuwsmedia, van wie er veel zijn in Israël en in de betwiste gebieden, vermijden angstvallig dit soort onderwerpen.

Zoals altijd, als pro-Palestijns zijn als een links-liberale zaak mag worden beschouwd, mogen illegale Palestijnse wetten en gebruiken niet worden gecontesteerd in het bijzonder als dit de Palestijnse zaak zou kunnen beschadigen.

Het begon allemaal met een gewone hoofddoek…


Bronnen:

♦ naar een artikel van EoZ “Palestinian government institution DENOUNCES equal rights for women and abortion” van 20 december 2019 op de site van Elder of Ziyon

Een gedachte over “Geen gelijke rechten voor vrouwen in de Palestijnse gebieden; de Sharia primeert

  1. En waar zijn onze ‘Zusterlijk Delende voortvechters voor palestijnse Arabische vrouwen?

    Op het laatste plaatje van bovenstaande fotomontage!

    Maar natuurlijk gebeurt dit onrecht niet door de Islam instelling waarbij de vrouw maar de helft waard is van de man…..maar door de Israelische bezetting.

    Echt waar!

    Like

Reacties zijn gesloten.