Het Iraanse plan om een staakt het vuren tussen Gaza en Israël te dwarsbomen

Plaatje hierboven: Een senior Hamas-delegatie, onder leiding van militair leider Saleh Arouri, ontmoet Iraanse Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei tijdens een bezoek aan Iran, 22 juli 2019. Onlangs hebben de Amerikanen $ 5 miljoen kopgeld gezet op de arrestatie van Hamasleider Saleh Al-Arouri [beeldbron: khamenei.ir]

Iran lijkt zich zorgen te maken dat zijn Palestijnse bondgenoten in de Gazastrook een langdurig staakt-het-vuren met Israël kunnen bereiken.

Dat is waarschijnlijk de reden waarom Iran enkele leiders van de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) naar Teheran heeft geroepen nadat berichten in de Arabische media hebben gesuggereerd dat de Egyptenaren aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt in hun inspanningen om een ​​wapenstilstand op lange termijn te bereiken tussen de in Gaza gevestigde Palestijnse facties, waaronder Hamas en de PIJ.

Volgens de rapporten hebben de leiders van Hamas en PIJ die Caïro hebben bezocht, ingestemd met een langdurig staakt-het-vuren met Israël. Beide groepen vertelden naar verluidt de Egyptenaren dat ze zich alleen zouden inzetten voor het voorgestelde staakt-het-vuren als Israël de gerichte moorden op Hamas en PIJ-agenten stopzet.

Ondanks de rapporten werd beweerd dat PIJ-functionarissen ontkenden dat ze hadden ingestemd met het ‘consolideren’ van de afspraken over het staakt-het-vuren die eerder dit jaar met Israël, Qatar en de Verenigde Naties onder bemiddeling van Egypte werd bereikt.

Naar verluidt deelden de PIJ-leiders de Egyptische bemiddelaars mee dat, hoewel zij tegen een langdurig staakt-het-vuren met Israël waren, zij een formule zouden eerbiedigen volgens welke ‘kalmte zou worden ontmoet met kalmte‘. Met andere woorden, wat PIJ zegt, is dat ze Israël alleen zullen aanvallen als reactie op de Israëlische ‘agressie’ in de Gazastrook.

Hamas heeft ook de rapporten over een dreigend Egyptisch bemiddeld staakt-het-vuren met Israël ontkend. Yahya Musa, een hoge Hamas-functionaris in de Gazastrook, verwierp de rapporten als ‘onzin’ en ‘nepnieuws’.

Een andere hoge Hamas-functionaris, Mahmoud Zahar, bagatelliseerde de rapporten over een mogelijk langdurig staakt-het-vuren met Israël. Hij zei dat zelfs als zijn groep instemt met een tijdelijke stopzetting van terreuraanslagen tegen Israël, dit alleen zou zijn om Hamas toe te staan ​​wapens te blijven opslaan. ‘We kunnen ons hoofddoel niet negeren: de bevrijding van heel Palestina,’ legde Zahar uit. ‘Wie de rust probeert af te schilderen als een vorm van veiligheidssamenwerking of overeenkomst met de [Israëlische] vijand, vergist zich.’

De verklaringen van de Hamas- en PIJ-leiders zijn in tegenspraak met het gevoel van optimisme dat de Egyptenaren hebben geuit na de wapenstilstanddiscussies in Caïro in de afgelopen week. Het Egyptische optimisme is blijkbaar gebaseerd op wat de hoge inlichtingenfunctionarissen van Caïro tijdens gesloten deurbijeenkomsten van Hamas en PIJ hoorden.

Beide groepen hebben de Egyptenaren naar verluidt verzekerd dat de Palestijnse facties in de Gazastrook geïnteresseerd zijn in het behouden van de afspraken over het staakt-het-vuren met Israël. Maar op het moment dat de Hamas- en PIJ-leiders eerder deze week Cairo verlieten, leken ze de aankondiging te herroepen. Ze ontkenden categorisch de rapporten en beweerden dat ‘aanzienlijke vooruitgang’ was geboekt bij het bereiken van een langdurig staakt-het-vuren met Israël.

Is het mogelijk dat de twee groepen tegen de Egyptenaren hebben gelogen door hen te laten geloven dat Hamas en PIJ een langdurige periode van kalmte met Israël willen? Of is er nog een reden waarom Hamas en PIJ nu tegen iedereen zeggen dat ze nooit akkoord zijn gegaan met het Egyptische voorstel voor een staakt-het-vuren?

Er is maar één verklaring waarom Hamas en PIJ in paniek lijken te zijn: angst voor de reactie van Iran op een deal met Israël. Hamas en PIJ ontvangen al lang financiële, politieke en militaire hulp van Iran zodat ze de jihad tegen Israël kunnen voortzetten. Het is duidelijk dat Iran het zich niet kan veroorloven zijn Palestijnse proxies te verliezen, vooral niet wanneer de militieleden en politieke agenten van Teheran hun activiteiten in Irak, Syrië, Jemen en Libanon uitbreiden.

Een PIJ-delegatie onder leiding van de secretaris-generaal van de groep, Ziyad al-Nakhalah, is nu onderweg naar Teheran, waar haar leden naar verwachting de Iraanse leiders zullen verzekeren dat zij als gevolg van de discussies in Caïro de strijd niet hebben opgegeven Tegen Israël. Het hoofddoel van Iran is duidelijk om ervoor te zorgen dat Hamas en PIJ zullen blijven dienen als vertrouwde agenten in hun oorlog tegen Israël. Arabische politieke analisten geloven dat de Iraniërs nu proberen wraak te nemen op Israëlische luchtaanvallen op pro-Iraanse milities en bases in Irak en Syrië.

De Arabische politieke analist Abdel Moneim Ibrahim zei:

Iran wil de Palestijnse islamitische Jihad-raketten gebruiken als reactie op de raketaanvallen van Israël op pro-Iraanse milities in Syrië en Irak. Tegelijkertijd wil Iran echter de reikwijdte van de militaire confrontatie niet uitbreiden tot een punt waarop Israël zich zou richten op bases van de Iraanse Revolutionaire Garde in Iran. De grootste tragedie in dit spel tussen Israël en Iran en de proxy in de Gazastrook is dat er in elke confrontatie tientallen onschuldige Palestijnen sterven.

Het beleid van Iran lijkt het conflict tussen Israël en de Palestijnse groepen in de Gazastrook op een laag pitje te houden. Dat beleid betekent een langzame druppel raketten die Israël af en toe vanuit de Gazastrook aanvallen, terwijl ervoor wordt gezorgd dat het geweld niet verslechtert tot een totale oorlog in de door Hamas geregeerde kust enclave.

De Iraniërs zijn zich er terdege van bewust dat een dergelijke oorlog zou kunnen leiden tot de totale vernietiging van zijn proxy’s in de Gazastrook, terwijl sporadische raketaanvallen alleen een terughoudende reactie van Israël zullen aantrekken.

Het Iraanse plan om een ​​langdurig staakt-het-vuren in de Gazastrook te omzeilen, kan ook worden gezien als onderdeel van de poging van Teheran om de aandacht af te leiden van de wijdverbreide protesten die de afgelopen weken in Iran zijn uitgebroken. Tientallen demonstranten zijn gedood tijdens demonstraties tegen een verlaging van de brandstofsubsidie.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Khaled Abu Toameh “Iran’s Plan to Foil the Gaza Ceasefire” van 13 december 2019 op de site van The Gatestone Institute