Wetenschappers zeggen dat het te laat is om de klimaatverandering te stoppen: Aanpassen of Sterven

“De klimaatverandering is pas begonnen. We zullen uitsterven. Wat we ook doen, het is te laat. We zullen hetzelfde lot ondergaan als de mensen op Paaseiland.”
[viroloog Frank Fenner, Australië, 1914-2010]

Toen tiener-klimaatactiviste Greta Thunberg, die dit jaar genomineerd was voor de Nobelprijs (en ernaast greep), de titanen van de industrie in Davos en staatshoofden bij de Verenigde Naties uitschold, zei ze dat ze naar de wetenschap moesten kijken. Uitstekend advies, maar niet voor bangeriken. Als economie de ‘sombere wetenschap’ is, is onderzoek naar de opwarming van de aarde de wetenschap van onze sombere toekomst geworden.

Vier kaskrakerrapporten van de Verenigde Naties in het afgelopen jaar hebben onvermijdelijk duidelijk gemaakt dat de kans om ernstige gevolgen te vermijden van onze bemoeienis met het klimaatsysteem van de aarde is verkeken. Met andere woorden, de impact is al op ons en zal nog erger worden – misschien nog veel, veel erger – voordat ze beter worden.

Met één graad Celsius van opwarming boven pre-industriële niveaus, heeft de wereld al een crescendo van tropische stormen gezien, gezwollen met meer vocht en dodelijker gemaakt door stijgende zeeën. Een grotere uitgestrektheid van de oceaan die warm genoeg is om deze cyclonen te incuberen, heeft verwoesting voortgebracht in regio’s – Mozambique werd dit jaar twee keer getroffen – in het verleden zelden getroffen.

Onregelmatige moessons in Zuid-Azië die te veel of te weinig regenval op het verkeerde moment afwerpen; dodelijke hittegolven in de afgelopen 18 maanden in Oost-Azië, Europa en Noord-Amerika; twee keer zoveel opwarming op de polen als de wereldwijde gemiddelde verwoesting van de infrastructuur en het voeden van bosbranden – dit is allemaal een voorproefje van de dingen die nog komen, waarschuwen wetenschappers.

Volgens de huidige trends zal onze uitstoot van broeikasgassen het aardoppervlak tegen 2100 nog drie of vier graden verwarmen. Zelfs als alle landen – die maandag in Madrid bijeenkomen voor een nieuwe ronde van VN-klimaatbesprekingen – hun koolstofbesparende toezeggingen nakomen in het kader van de Overeenkomst van Parijs van 2015, zullen we minstens twee graden toevoegen.

De aarde redt zich wel, maar de mens verdwijnt
De eerste van de ‘speciale rapporten’ van 1.000 pagina’s, uitgegeven door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in oktober vorig jaar, verlegde de drempel voor een klimaatveilige wereld van 2 graden Celsius (3,6 graden Fahrenheit) naar 1,5 graden Celsius (2,7 graden Fahrenheit).

Over een breed scala aan effecten bleek een extra halve graad van verwarming een enorm verschil te maken, zelfs het verschil tussen leven en dood: 70 procent van de tropische koralen waarop een half miljard mensen en een kwart van de mariene soorten afhankelijk zijn, zullen naar verwachting van de wereld  verdwijnen met 1,5 graden Celsius. De helft van de koralen in het Great Barrier Reef is al verdwenen. In een wereld van 2 graden Celsius zullen ze echter vrijwel compleet verdwijnen.

Het rapport concludeerde dat de mensheid fundamenteel de manier moet veranderen waarop we bijna alles produceren, distribueren en consumeren, te beginnen met energie. Vervolgens werd in mei een VN-rapport onthuld dat een miljoen soorten – één op de acht – met uitsterven bedreigd zijn.

Vijf keer in de afgelopen half miljard jaar hebben abrupte natuurrampen de planeet in een “massa-uitstervingsgebeurtenis” gestort met ten minste tweederde van alle levensvormen die zich niet konden aanpassen. Tegenwoordig is het menselijke activiteit die een massale afsterving heeft veroorzaakt, waarbij soorten verdwijnen met 10 tot 100 keer de normale ‘achtergrondsnelheid’ of meer.

In augustus heeft het IPCC een evaluatie vrijgegeven van hoe we land gebruiken en misbruiken, wijzend op ontbossing, niet-duurzame landbouw en vernietiging van ecosystemen. Het wereldwijde voedselsysteem – verantwoordelijk voor een kwart van de koolstofvervuiling – moet van boven naar beneden worden herzien, zowel om ervoor te zorgen dat 10 miljard mensen hun vulling kunnen eten in 2050, en om de opwarming van de aarde te temmen, waarschuwde het VN-orgaan. Het laatste boek in het kwartet keek naar oceanen en de bevroren ruimtes van de aarde, bekend als de cryosfeer.

Hothouse Earth
‘S Werelds twee ijskappen – bovenop Groenland en Antarctica – hebben sinds 2005 elk jaar meer dan 430 miljard ton massa afgeworpen en zijn nu de belangrijkste drijfveren van stijgende zeeën, op weg om tegen 2100 een meter (3,2 voet) hoger te stijgen, besluit het rapport.

Sommige studies voorspellen een stijging van twee meter aan het einde van de eeuw, maar alle experts zijn het erover eens dat de stijging van de zeespiegel daarna zal versnellen en nog eeuwen zal doorgaan, waarbij de kustlijnen van de wereld opnieuw worden hertekend. Volgens nog recentere bevindingen bevinden zich tegen 2050 zo’n 300 miljoen mensen in overstromingsgebieden.

Het meest verontrustende van alles is, volgens wetenschappers, de dreiging van een uit de hand gelopen opwarming van de aarde – een scenario waarin door de mens veroorzaakte koolstofvervuiling de uitstoot van broeikasgassen uit natuurlijke bronnen, zoals permafrost in Siberië en methaanformaties in ondiepe Arctische zeeën, in gang zet.

Meerdere keren in het verre verleden van de aarde is het klimaatsysteem in een nieuwe stabiele toestand – een ‘broeikasaarde’ – getipt die 10 graden Celsius (18 graden Fahrenheit), 12 graden Celsius (21,6 graden Fahrenheit) en zelfs 14 graden Celsius (25,2 graden Fahrenheit) heter dan vandaag.

Dit alles betekent natuurlijk niet dat de mensheid collectief haar handen in wanhoop op moet steken. “We zullen ons moeten aanpassen aan enkele veranderingen die nu onvermijdelijk kunnen zijn,” vertelde Tim Lenton, directeur van het Global Systems Institute van de Universiteit van Exeter aan AFP. “Maar het feit dat we enkele onverwachte verschuivingen in het systeem beginnen te zien, zou ons een extra impuls moeten geven om het Parijse doel te bereiken om de opwarming zo dicht mogelijk bij 1,5 graden Celsius te houden.”

Vijf grote extincties
Onze aarde, een miniscuul bolletje samengeperst sterrenstof in dat oneindige en eeuwigdurende heelal, is ongeveer 4,54 miljard jaar geleden ontstaan en zal op natuurlijke wijze binnen ongeveer 7 miljard vergaan wanneer de zon opzwelt tot een rode reus en de aarde opslokt en verbrandt. Ca. 3,5 miljard jaar geleden ontstond “leven” op aarde.

Miljarden jaren van evolutie en selectie werden enkele keren onderbroken door massale uitroeiing van de soorten, veroorzaakt door grote natuurrampen, plotselinge en of snelle klimaatwisselingen, inslagen van meteorieten of andere oorzaken die voor de wetenschap niet atijd bekend zijn maar dat misschien nog wel worden.

Vijf catastrofale bijna-uitroeiingen van alle soorten (The Big Five Extinctions) vonden reeds eerder in het verleden plaats:

 • tijdens het Laat-Ordovicium, toen 444 miljoen jaar geleden 86 procent van alle soorten verdwenen; hun uitsterven over een periode van een miljoen jaar werd waarschijnlijk veroorzaakt door een korte maar zeer hevige ijstijd, waardoor het waterpeil in de oceanen daalde en bovendien getriggerd werd door het oprijzen van het Appalachen gebergte. De nieuwe blootgestelde siliconen rotsformaties zogen de CO2 uit de atmosfeer en koelden de planeet af.
 • in het Laat-Devoon tijdperk ca. 375 miljoen jaar geleden werden opnieuw 75 procent van alle soorten vernietigd; de vermoedelijke oorzaak was de nieuw ontwikkelde plantengroei die de hele planeet overdekte in het Devoon tijdperk. Hun diepe wortels wroeten de aarde door elkaar waardoor nutrienten in de oceanen kwamen. Dit zou massaal de groei van algen hebben gestimuleerd die de lucht uit de zeeën en oceanen zoog.
 • een nog grotere catastrofe speelde zich af tijdens het Laat-Perm tijdperk toen 251 miljoen jaar geleden 96 procent van alle soorten verdwenen, het beëindigde bijna elk leven op aarde; vermoedelijke oorzaak: een perfecte storm van natuurlijke catastrofes. Een cataclysmische eruptie nabij Siberië blies CO2 in de atmosfeer. Methanogenische bacterieën reageerden met metaan uit te spuwen, een greenhouse gas. Globale temperaturen stegen terwijl oceanen verzuurden, stagneerden en bliezen giftig zwavelzuur (waterstofsulfide) in de atmosfeer. Deze natuurramp draaide de wereld 300 miljoen jaar terug in de tijd. Rotsen uit die periode bevatten geen koraalriffen en geen koolstoflagen.
 • tijdens het Laat-Trias tijdperk, zowat 200 miljoen jaar geleden, werd opnieuw 80 procent van alle soorten uitgeroeid; van al de grote instincties is degene van het Trias tijdperk het grootste raadsel. Er werd tot op heden geen duidelijke oorzaak voor gevonden.
 • De laatste grote extinctie vond plaats tijdens het Laat-Krijt tijdperk, zowat 66 miljoen jaar geleden, toen 76 procent van alle soorten – inclusief de dinosaurussen – werden uitgeroeid, naar alle waarschijnlijkheid door de inslag van een meteoriet in de Golf van Mexico.

Sommigen wetenschappers beweren dat we thans – het huidige Holoceen tijdperk – de 6de grote instinctie beleven maar over de oorzaak daarvan raakt men het niet eens. Wordt deze veroorzaakt door de moderne mens aka de Homo Sapiens Sapiens, of door de natuurlijke schommelingen van het klimaat?


Bronnen:

♦ naar een artikel van Marlowe Hood “Scientists say it is too late to stop climate change” van 28 november 2019 op de site van The Times of Israel

♦ naar een artikel van Dr. Manfred Gerstenfeld “Climate Change Fears and Polarization” van 29 november 2019 op de site van The Begin-Sadat Center for Strategic Studies (BESA)

♦ naar een artikel van Éanna Kelly “Israeli scientists demand climate change action” van 21 november 2019 op de site van Science & Business

5 gedachtes over “Wetenschappers zeggen dat het te laat is om de klimaatverandering te stoppen: Aanpassen of Sterven

 1. Vandaag…… 7.6 miljard mensen op de planeet.

  2050….9.7 miljard mensen op de planeet en 300 miljoen mensen in overstromingsgebieden?

  Lijkt mij dat er nog véél te veel mensen onze planeet bevolken.

  Natuurlijke vergrijzing en minder kinderen lijkt mij een veel gezondere benadering dan een lage emissie zone in Antwerpen voor auto’s….niet voor bussen, vliegtuigen, cruise schepen en ook de depressies vanuit de Azoren en de koufronten vanuit de Noord pool houden geen rekening met de Belgische klimaat wet.

  Like

  1. @minder kinderen

   Zo is dat. Elk jaar neemt de wereldbevolking toe met ca. 85 miljoen mensen. Dat is het equivalent van de bevolking van Duitsland.

   Als dat allemaal mensen zijn die dromen en hopen op een eigen huis, 2 à 3 auto’s per gezin, drie maaltijden per dag, jaarlijkse vakantie, sociale zekerheid enz. is het einde nabij. Vermits niemand spreekt over geboortebeperking gaat de mensheid met open ogen verder een uitzichtloze miserie, honger & kwel tegemoet met al wat daarbij komt..

   Is dat doemdenken? Ik ben oud genoeg om te weten wat er scheelt en het verschil te zien tussen hoe het was in de jaren ’50 en en hoe het nu is. Personal fact check heet zoiets en niet op korte termijn en zonder politieke connotaties.

   Maar goed, het zal mijn tijd wel duren. Statistisch gezien heb ik nog een dozijn jaren voor de boeg. De ellende is voor hen die na mij komen. De aarde zal leven en de mens zal en moet verdwijnen. De mensheid gaat nooit zijn zelfmoordscenario opgeven.

   Carpe diem!

   Geliked door 1 persoon

 2. In het jaar 2000 voorspelde Al Gore een zeespiegelstijging van 1.5 meter in het jaar 2015.Hahahahaha wat een droplul. De stijging is nog geen twee milimeter. Veel domme Nederlanders trappen daar in.Pvv stemmers niet!

  Geliked door 1 persoon

  1. Jammer dat de klimaatverandering totaal gepolitiseerd is en opgedeeld in links en rechts. Zo komen we er natuurlijk nooit uit. Overigens denk ik dat elk debat zinloos is. Het is de natuurlijke gang van zaken. 10.000 jaar beschaving aan de top van de voedselketen is niks vergeleken met 4,5 miljard jaar dat de wereld bestaat.

   Die wereld zal ons verzwelgen met huid en haar en de weg vrij maken voor nieuw leven. Op het einde van de tunnel is er altijd licht. Hoe dat leven er zal uitzien? Geen idee. Ik hoop wat slimmer en minder suïcidaal, minder gewelddadig en minder egoïstisch dan de huidige homo sapiens.

   Geliked door 2 people

 3. “Elk debat is zinloos”.
  Dat is de meest wijze uitspraak van het hele klimaat ‘debat’.

  De doemdenkers gaan hun mening niet bijstellen want dan staan ze voor gek.

  De realisten laten het maar gebeuren want ‘debateren over feiten is sowieso zinloos.

  De klimaatspijbelaars // experts (zag al lage school ‘experts’ met spandoeken) laten zich een vrije vrijdag in de future niet door de neus boren.

  Iedere nieuwe storm/orkaan of overstroming (waarvan er al honderden zijn geweest) worden als ‘bewijs aangehaald over het naderende onheil.

  De enigen die dit onheil veroorzaken zijn deze volksmenners.

  Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.