Ron Prosor: ‘De braspartij van de UNRWA is over and out’; lang leve de UNHCR

Toen ik hoorde dat commissaris Pierre Krahenbuhl ontslag nam uit het VN-Hulpagentschap voor Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten, was ik geschokt. De VN heeft immers niet de beste staat van dienst als het gaat om het onderzoeken van beschuldigingen van corruptie tegen haar eigen instanties, laat staan ​​als het gaat om de UNRWA, die tot voor kort complete immuniteit genoot voor kritiek.

Al 70 jaar is UNRWA iets van een afzonderlijke entiteit in de VN, een entiteit die uitsluitend gewijd is aan de kwestie van Palestijnse ‘vluchtelingen’, naast het agentschap dat alle andere vluchtelingen behandelt aka de UNHCR. Maar in tegenstelling tot de voormalige UNRWA heeft hij zelfs nooit geprobeerd het vluchtelingenprobleem op te lossen en leek het erop gericht het te bestendigen.

Een goed voorbeeld: toen UNRWA in 1949 werd opgericht, waren er ongeveer 700.000 Palestijnse vluchtelingen in de wereld. Vandaag staat hun aantal op 5,7 miljoen.

Maar de gegevens van UNRWA moeten altijd met een korreltje zout worden genomen, omdat ze de neiging hebben kunstmatig op te blazen. Uit een telling in 2017 in Libanon bleek dat 300.000 mensen in de gegevens van het agentschap gewoon niet bestaan ​​en dat het werkelijke aantal Palestijnse vluchtelingen in Libanon 66% kleiner was dan vermeld in de rapporten.

Tegelijkertijd stellen de aan UNRWA toegewezen begrotingen de werkelijke vluchtelingenorganisatie van de VN te schande. Niet alleen is het budget per vluchteling van UNRWA vier keer groter dan dat van een welke andere vluchteling, er werken 30.000 mensen. De UNRCR, die zich bezighoudt met 70 miljoen vluchtelingen, heeft slechts 10.000 mensen in dienst.

Maar het lijkt erop dat het feestje van de UNRWA ten einde loopt. Het begon met het besluit van de regering Trump om de financiering voor het agentschap te verminderen. Toen kwam het lek van het zeer beschamende interne rapport dat de directeur van de organisatie van corruptie beschuldigde. Nog later kondigde een toenemend aantal donorlanden, waaronder Zwitserland, Nederland en Nieuw-Zeeland, aan dat ze de hulp opschortten.

Helaas lijkt het erop dat de donorlanden kunnen leven met 70 jaar haat en aanzetten tot Israël, maar het niet kan verdragen dat het VN-agentschap door corruptie wordt aangetast. Het ontslag van Krahenbuhl biedt een zeldzame kans en Israël kan het zich niet veroorloven om het te missen: het is tijd om een ​​einde te maken aan decennia van vooringenomenheid en UNRWA samen te voegen met de UNHCR.

Degenen die liever UNRWA laten zoals het is, zijn bang dat ze te maken zullen krijgen met het verstrekken van onderwijs, welzijn en gezondheidsdiensten aan de Palestijnse bevolking en kijken alleen naar het hier en nu en negeren het langetermijnbelang van Israël, namelijk om een ​​einde te maken aan Het Palestijnse vluchtelingenprobleem.

UNRWA afsluiten is een verstandige, rechtvaardige en ethische zaak om te doen, en nu is het ook mogelijk. We kunnen het ons niet veroorloven deze kans te missen.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Ron Prosor “For UNRWA, the party is over” van 7 november 2019 op de site van Israel Hayom

Een gedachte over “Ron Prosor: ‘De braspartij van de UNRWA is over and out’; lang leve de UNHCR

  1. Corruptie stroomt uit iedere cel…….van UN tot donorlanden en alles er tussen in.

    Allemaal hebben ze hun eigen agenda om de UNWRA te blijven steunen….en géén van deze agenda’s beoogt échte hulp aan Palestijnse ‘vluchtelingen’, waarvan de meesten intussen allang gestorven zijn.

    UNWRA, deze cynische organisatie & haar financierders gebruiken hun nazaten als politieke speelbal & menselijke kogel om tegen Israel (een foutje van de geschiedenis in hun ogen) te ageren/vechten.

    Het heeft lang genoeg geduurd. Er is geen enkele reden om deze farce te blijven volhouden.

    Like

Reacties zijn gesloten.