Fatah op Facebook: ‘We zullen onze heilige plaatsen met ons bloed verdedigen’ +video

De al-Fatah-beweging, de politieke factie die wordt voorgezeten door PA-president Mahmoud Abbas, gebruikt Facebook om terreur te bevorderen, antisemitisme te verspreiden en het bestaansrecht van Israël te ontkennen.

In juli j.l. gebruikte Fatah bijvoorbeeld opnieuw zijn Facebook-pagina om geweld te promoten door een video uit te zenden met beelden van PA-president Mahmoud Abbas over het gevaar van het verliezen van Jeruzalem samengevoegd met teksten op het scherm waarin werd opgeroepen ‘onze heilige plaatsen met ons bloed te verdedigen’.

Deze tekst verschijnt terwijl visuals tonen hoe de Amerikaanse president Trump Israël, de Westelijke Muur bezoekt en de Israëlische premier Netanyahu ontmoet. De video ontzegt Joden alle rechten in Jeruzalem, en laat beelden zien van Joden die de Tempelberg bezoeken en bidden bij de Westelijke Muur (aka Kotel of Klaagmuur).

Dit terwijl de tekst “Jeruzalem is van ons en u zult er nooit een plaats in hebben” op het scherm wordt getoond. Een aanvullende tekst gericht op Israël benadrukt het standpunt van Fatah dat “de brandende woede de tirannie uit ons land zal ontwortelen”.

Abbas heeft herhaaldelijk verklaard dat Jeruzalem alleen “heilig is voor moslims en christenen” en het belang van de stad als heilige plaats voor Joden ontkent. In 2015 verklaarde hij dat de Palestijnen de ‘vuile voeten’ van de Joden niet zouden ‘toestaan’ om de heilige plaatsen te ‘verontreinigen’.

Abbas riep impliciet op tot geweld, ‘zegenend’ elke ‘druppel bloed’ en beloofde ‘elke martelaar door Allah zou worden beloond’. Dit lanceerde andermaal een golf van geweld en terreuraanslagen waarbij Palestijnse terroristen 44 mensen vermoordden.

In 2014 riep Abbas de Palestijnen op om te voorkomen dat Joden ‘op welke manier dan ook’ onze heilige plaatsen ‘verontreinigen’ en beweerden dat de Joodse aanwezigheid op de Tempelberg een islamitische heilige plaats schaadde. Deze oproep werd minstens 32 keer uitgezonden tijdens een golf van Palestijnse terreuraanslagen waarbij 12 Israëli’s werden vermoord.

Video: Fatah: “We will defend our holy sites with our blood and our souls” – “Jerusalem is ours”


Bronnen:

♦ naar een artikel van Itamar Marcus en Nan Jacques Zilberdik “Fatah on Facebook: ‘We will defend our holy sites with our blood‘” van 30 oktober 2019 op de site van Palestinian Media Watch (PMW)