PA-delegatie in Gaza om Palestijnse parlementaire verkiezingen voor te bereiden

Plaatje hierboven: Khan Younis in Gaza, 15 september 2017. Gemaskerde terroristen van de Ezzedine al-Qassam Brigades (Hamas) bereiden zich voor op nationale verkiezingen die ook dan niet (en wellicht nooit) zullen plaatsvinden [beeldbron: Said Khatib/AFP]

Een delegatie van ambtenaren van de Palestijnse Centrale Verkiezingscommissie (CEC) aangevoerd door Hanna Nasir in Ramallah, arriveerde op zondag 27 oktober 2019 in Gaza om te spreken met hun tegenhangers in Hamas en de andere facties in de enclave.

Het bezoek volgt op een aankondiging van de Palestijnse Autoriteitleider Mahmoud Abbas van 26 september jl. tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties waarin hij beloofde parlementsverkiezingen te houden in door PA gecontroleerde gebieden in Judea en Samaria, Gaza en in Oost-Jeruzalem.

Abbas beloofde toen plechtig tegenover de UNGA:

Vanaf het begin hebben we in democratie geloofd als een basis voor de opbouw van onze staat en samenleving. Ik heb besloten om bij mijn terugkeer van deze internationale bijeenkomst een datum aan te kondigen voor het houden van algemene verkiezingen in Palestina.

Echter, het lijkt onwaarschijnlijk dat een dergelijke verkiezing in Oost-Jeruzalem [lees: Jeruzalem] kan plaatsvinden, omdat het gebied een integraal onderdeel is van de Israëlische hoofdstad en op geen enkele manier deel uitmaakt van het grondgebied van de Palestijnse Autoriteit. CEC-voorzitter Hanna Nasir leidde de delegatie, die Gaza vanuit Israël binnenkwam via de Erez Crossing.

Khaled Abu Toameh, journalist in Arabische Kwesties, berichtte in The Jerusalem Post dat er eerst parlementaire verkiezingen zouden worden gehouden voor de Palestijnse Wetgevende Raad (PLC). Verkiezingen voor herverkiezing of opvolging van Abbas (gekozen voor een periode van 4 jaar in januari 2005) zullen worden gehouden ‘in een later stadium’.

Volgens het rapport worden al meningsverschillen gehoord vanuit Gaza. Hamas en verschillende andere facties willen dat de twee verkiezingen tegelijkertijd worden gehouden.

Bovendien wil Hamas – en de geallieerde Palestijnse islamitische Jihad-groep – ook nieuwe verkiezingen zien voor de Palestijnse Nationale Raad (PNC) – het wetgevende orgaan van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) waaruit de Palestijnse Autoriteit werd geboren en die ook door Abbas wordt voorgezeten.

Ook Abbas schuift die hete aardappel verder weg – niet voor het eerst – en moet nog het besluit uitvaardigen voor het houden van de nieuwe verkiezingen ondanks zijn grandioze geloften bij de Verenigde Naties.

“Ik geloof niet dat Hamas verkiezingen in de Gazastrook zal toestaan ​​voordat Abbas zich verbindt tot het uitvoeren van eerdere verzoeningsovereenkomsten die zijn Fatah-factie de afgelopen jaren met Hamas heeft ondertekend,” zei een in Ramallah gevestigde analist. “Ik zie ook niet dat Abbas instemt met de eis van Hamas om presidentiële en parlementsverkiezingen tegelijk te houden.”

Een andere politieke analist zei dat hij de mogelijkheid had uitgesloten dat Israël Palestijnse verkiezingen in Oost-Jeruzalem zou toestaan. “Dit is een ander obstakel,” voegde de analist toe. “Abbas en verschillende Palestijnse functionarissen hebben al aangekondigd dat er geen verkiezingen zullen zijn zonder Oost-Jeruzalem.”

Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat Hamas verkiezingen in Gaza toestaat – waarover de terroristische organisatie volledige controle heeft – zonder dat voorafgaande verzoeningsverbintenissen met Fatah zijn nagekomen. Recente geschillen hebben jarenlange ontelbare pogingen tot verzoening gesaboteerd die gericht waren op het creëren van een ‘nationale eenheidsregering’.

Eerdere geschillen tussen de twee facties leidden tot de machtsgreep van Gaza door Hamas in een bloedige militieoorlog met Fatah, nauwelijks een jaar nadat Hamas een aardverschuivingsoverwinning had behaald bij de verkiezing van de Palestijnse Wetgevende Raad.

De laatste presidentsverkiezingen werden gehouden in januari 2005, toen Abbas werd gekozen voor een periode van vier jaar. De laatste parlementsverkiezingen werden een jaar later gehouden en resulteerden in een overwinning van Hamas. In 2007 greep Hamas gewelddadig de controle over de Gazastrook – een beweging waardoor de PLC volledig verlamd raakte.

Sindsdien zijn er geen verkiezingen meer geweest in de gebieden die theoretisch onder de voogdij staan van de Palestijnse (Nationale) Autoriteit met inbegrip van de Gazastrook conform de Oslo Akkoorden van 1994.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Hana Levi Julian “Palestinian Authority Central Elections Committee Delegation in Gaza” van 27 oktober 2019 op de site van The Jewish Press

♦ naar een artikel van Khaled Abu Toameh “PA election officials arrive in Gaza for talks with Hamas” van 27 oktober 2019 op de site van The Jerusalem Post

♦ naar een artikelHamas to dissolve Gaza government for PA to take over – Announcement follows talks in Cairo between Hamas, Egypt and Fatah delegations” van 17 september 2017 op de site van The Irish Times