In Israël gelooft meer dan de helft van de Joden in de evolutieleer

Seculiere Israëlische Joden zijn meer geneigd dan modern-orthodoxe en ultra-orthodoxe Israëlis om te geloven dat er een conflict is tussen wetenschap en religie, zo concludeerde een Pew Research Center-enquête over Israëliërs.

Uit het onderzoek, dat persoonlijk werd uitgevoerd met 5.601 Israëlische volwassenen, tussen 14 oktober 2014 en 21 mei 2015 – bleek ook dat slechts een kleine meerderheid van de Joodse Israëli’s in evolutie gelooft.

Zowat 70 procent van de ultraorthodoxe Israëli’s – een gemeenschap die openlijk gekant is tegen seculier onderwijs – zegt dat zij waarde hechten aan seculier onderwijs voor hun kinderen (maar slechts 13% heeft een hbo-opleiding en ongeveer de helft maakt de middelbare school niet af.)

Tegelijkertijd waren de Haredim minder geneigd om waarde te hechten aan persoonlijk carrièresucces en wereldreizen dan andere Israëliërs.

Slechts een derde van de Israëlische Joden heeft een bachelordiploma behaald (veel minder, zo blijkt uit de peiling, dan hun Amerikaanse Joodse collega’s, van wie 58% een universitair diploma heeft).

Een seculiere Russisch sprekende Joodse vrouw heeft de meeste kans op een hogere opleiding, terwijl de ultraorthodoxe (13%) en Israëlische Arabieren (16%) het minst zijn opgeleid.

Onderwijs bleek ook een kernwaarde te zijn die wordt gedeeld door bijna alle Israëli’s (96% van de Joden, 93% van de Arabieren), samen met familiebanden (97% van zowel Joden als Arabieren) en het helpen van de behoeftigen (86% van de Joden, 91 % Arabieren).

Plaatje hierboven:  Dinosaurussen werden in het begin van de Joodse beschaving ca. 5779 jaar geleden door de antieke Joden aanvankelijk gebruikt als last- en trekdieren. Slechts 3% van de ultraorthodoxe Joden gelooft dat mensen zijn geëvolueerd, terwijl de meeste seculiere Joden een conflict zien tussen wetenschap en religie; 70% van Haredim zegt dat ze seculier onderwijs waarderen

Wetenschap vs. religie
Ongeveer 73% van de seculiere Israëlische joden beschouwt religie en wetenschap als inherent tegenstrijdig – maar 61% van de ultraorthodoxe Israëli’s en 58% van de modern orthodoxe Israëliërs houden vol dat er geen conflict is.

Hogeschool opgeleide Israëlische Joden hadden meer kans dan degenen die een middelbare schooldiploma of lager hadden om spanning tussen de twee disciplines te identificeren (68% versus 57%, 49%).

“Dit past in een patroon dat ook wordt gevonden in de Verenigde Staten, waar minder religieuze mensen meer geneigd zijn om religie te beschouwen als in conflict met de wetenschap,” zei de studie.

Ondertussen gelooft iets meer dan de helft van de Israëlische joden in evolutie (53%), maar er zijn enorme verschillen gevonden tussen religieuze groepen over dit onderwerp. Slechts 3% van de Haredi-joden, 11% van de moderne orthodoxen en 35% van de traditionele joden geloven in evolutie.

Onder de seculiere, gelooft 83% dat mensen en andere levende wezens in de loop van de tijd zijn geëvolueerd, en degenen met een universitaire opleiding onderschreven dit geloof sneller – 72% – dan degenen die dat niet deden – 50%. Ongeveer 80% van de Russisch sprekende Joden geloven in evolutie.

Een meerderheid van Ashkenazische Joden gelooft in evolutie (66%), terwijl slechts 39% van de Sefardische of Mizrahi-joden dat doet. Maar meer Israëlische Joden dan Arabieren geloven in evolutie (37%), en Arabische Israëliërs zijn ook iets minder geneigd te geloven dat religie en wetenschap op gespannen voet staan ​​(52% versus 58% van de Joodse Israëliërs).

Seculiere Israëli’s hebben meer kans een universitaire opleiding (45%) te hebben gehad dan traditionele (23%), modern-orthodoxe (22%) en ultra-orthodoxe joden (13%). Iets meer vrouwen dan mannen (35% versus 31%) hebben hun universitaire studies afgerond en Russisch sprekenden waren hoger opgeleid (59%) dan autochtone Hebreeuwse sprekenden (29%).

Er werd ook een opleidingskloof gevonden tussen Ashkenazische joden (48% heeft een hbo-opleiding) en Sefardische en Mizrahi-joden (18% heeft een hbo-opleiding). Onder Arabische Israëliërs bleek 15% van de moslims, 18% van de christenen en 20% van de Druzen een bachelordiploma te hebben behaald.

Zowel Joden als Arabieren waarderen seculier onderwijs voor hun kinderen (96%, 93%), inclusief 69% van de ultra-orthodoxen, die het zeer of enigszins belangrijk vonden (hoewel ongeveer 49% volgens het rapport de middelbare school niet voltooide). Nog eens 30% zei dat het niet belangrijk was.

Die cijfers kwamen overeen met de houding ten opzichte van carrièresucces, waar 68% van Haredim zei dat het heel of enigszins belangrijk was, en 31% zei dat het niet zo was (92% van seculiere Joden, 91% van de traditionele en 87% van de modern-orthodoxe zei persoonlijke carrière Succes was zeer of enigszins belangrijk).

De ultraorthodoxen waren ook uitschieters in een andere categorie, namelijk of de mogelijkheid om de wereld rond te reizen belangrijk voor hen was. Slechts 16% zei dat het was, vergeleken met 69% van seculiere joden, 55% van traditionele Joden en 44% van moderne orthodoxe Joden.

In ‘Palestina’ zijn niet alle mensen gelijkmatig geëvolueerd
Mahmoud Abbas en zijne butler


Bronnen:

♦ naar een artikel van Marissa Newman “Evolution a hard sell among Israeli Jews, Pew study finds” van 8 maart 2016 op de site van The Times of Israel

♦ naar een artikelEducation, values and science: About half of Israeli Jews believe in evolution” van 3 maart 2016 op de site van PEW