Verrassing bij de Verenigde Naties: Palestijnse Autoriteit op de rooster gelegd

Iedereen was verbaasd. Al decennia lang hebben de Verenigde Naties om onverklaarbare redenen (tenzij ze er een hieraan ten grondslag liggende agenda op na houden) zich in allerlei bochten gewrongen om de Palestijnse nationalistische zaak te ondersteunen en grove Palestijnse schendingen van zowel ondertekende akkoorden als van de mensenrechten onder het tapijt te vegen.

Vergeet niet, dat de zogenaamde “Palestijnse” Arabieren de enige “vluchtelingenbevolking” onder vele daadwerkelijke vluchtelingengroepen in de wereld zijn, die over een eigen VN-orgaan, de VN vluchtelingenhulporganisatie UNRWA, beschikt.

Bedenk ook, dat de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties de Palestijnse Autoriteit nog nooit wegens gedocumenteerde, geïnstitutionaliseerde mishandelingen gecensureerd heeft, ook al veroordeelt ze Israël routinematig, vaak alleen maar op basis van horen zeggen.

Maar deze week leken de rollen omgedraaid te zijn, ook al was het maar een klein beetje.

Voor het eerst werd een vertegenwoordiger van de Palestijnse Autoriteit (hij werd in werkelijkheid als vertegenwoordiger van de fictieve “Staat Palestina” aangesproken) door mede-vertegenwoordigers van de Verenigde Naties wegens overtredingen van zijn regime tegen internationale normen en wetten aan de schandpaal genageld.

De leden van de VN-commissie ter verwijdering van rassendiscriminatie wilden vooral weten, en dit was des te ongebruikelijker, waarom de Palestijnse Autoriteit beweerde tegen rassendiscriminatie op te treden, terwijl er anderzijds in de door haar gebruikte schoolboeken voor kleine kinderen heel openlijk tegen Joden wordt opgehitst.

Er dient op gewezen te worden, dat het onderwerp door de leider van de Braziliaanse delegatie werd aangesproken, wat gezien de steeds nauwere betrekkingen van zijn land met Israël niet verrassend is. Deze ene vertegenwoordiger in de commissie was genoeg om andere vertegenwoordigers voor de veroordeling van de Palestijnen te winnen.

“Wat er deze week is gebeurd, is uniek”, werd Hillel Neuer, directeur van UN Watch, door de “Times of Israel” geciteerd. “Sinds 1974, toen Yasser Arafat en de PLO bij de Verenigde Naties werden opgenomen, werd de schijnwerper van de wereld voor het eerst officieel op Palestijns racisme, de Palestijnse discriminatie en het Palestijns antisemitisme gericht.”

De Palestijnse vertegenwoordiger, de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken voor multilaterale aangelegenheden, Ammar Hijazi, wees, zoals verwacht, de kritiek af en praatte alleen maar de zogenaamde oppositie van Ramallah tegen het racisme na.

Ongeacht de dubbelzinnigheid van Hijazi was de vonk ontbrand. En het is niet moeilijk om je voor te stellen hoe de Amerikaanse president Donald Trump en de president van Brazilië, Jair Bolsonaro, tegen deze vonk blazen tot er een echt vuur uit ontstaat, dat alles zal afbranden wat de Palestijnse Autoriteit in de afgelopen 25 jaar denkt bereikt te hebben.

door Ryan Jones


Bronnen:

♦ een artikel op deze blog van Eric Allen “VN Comité bevraagt Palestijnen om haatpraat en antisemitisme in de PA uit te leggen” van 14 augustus 2019

♦ artikel in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel “Überraschung bei den Vereinten Nationen” op de site van Israel Heute van 16 augustus 2019.