UNRWA zwendel: op 7 jaar tijd 1 miljoen Palestijnse vluchtelingen erbij; wie zijn ze, waar komen ze vandaan?

UNRWA, het VN-agentschap belast met het verstrekken van gezondheidszorg, onderwijs en leningen aan de afstammelingen van Arabieren die vroeger in Israël woonden, is onlangs onder vuur komen te liggen omdat het hoofd van het agentschap betrapt werd op het verlenen van gunsten aan zijn vriendin. De beschuldigingen zorgden ervoor dat Nederland, Zwitserland en België giften aan het agentschap opschortten.

Beschuldigingen uit het verleden van het ondersteunen van terrorisme en het produceren van schoolboeken die antisemitisme bevorderden, hebben nog nooit een dergelijk protest opgeleverd, misschien omdat de Europeanen die rapporten als bevooroordeeld beschouwden, afkomstig uit pro-Israël-uithoeken van de wereld.

Maar rauwe statistieken zoals verstrekt door UNRWA zelves tonen aan dat het bureau diep binnenin compleet corrupt en verdorven is en roept meer vragen dan antwoorden op. Heeft het bureau om behoudens afstammelingen van ontheemden uit 1948 te helpen, ook de taak om niet-vluchtelingen te helpen? Het antwoord is ondubbelzinnig JA.

Hier is het UNRWA-rapport van 1 januari 2011. Het laat een enorme groei zien van het aantal ‘vluchtelingen’, inclusief een groei van 8,9% alleen al op de Westelijke Jordaanoever. Als dat te moeilijk klinkt om te geloven dat Arabieren plotseling van een jaarlijkse bevolkingsgroei van 2-3% naar 9% zijn gegaan, is het omdat het niet waar is. UNRWA besloot veel andere mensen (‘Other‘) toe te voegen aan zijn servicerollen.

Hier is een grafiek het volgende jaar in januari 2012, de eerste keer dat UNRWA cijfers uitgaf voor deze categorie “Anderen” [Other(-s)].

De niet-vluchtelingen die hulp ontvingen van UNRWA omvatten 6,2% van de totale bevolking en een ongelooflijke 16,8% op de Westelijke Jordaanoever. Het leek de wereld allemaal niks te kunnen schelen en bleef maar geld naar het bureau sturen. Dus het aantal ‘anderen’ bleef maar stijgen.

Hier is een grafiek van januari 2019 – zeven jaar later dus – die laat zien dat het percentage ‘Anderen‘ sprong naar meer dan 10% van de totale bevolking die wordt bediend door de UNRWA, waar de halve wereldbevolking met in begrip van U en IK, voor betalen.

Zoals te zien is in tabel 2, waren een op de vijf Westbankontvangers van UNRWA-hulp niet eens afstammelingen van mensen die het oorlogsgebied van 1948 ontvluchtten. Dit is een gevolg van de actieve werving van ‘andere‘ Arabieren waarvan UNRWA besloot dat ze diensten van het opgeblazen agentschap moesten krijgen.

Zoals blijkt uit tabel 3, terwijl de ‘vluchtelingen’-bevolking in Gaza in zeven jaar met 21,7% groeide, is het aantal ‘Anderen‘ dat wordt bediend door UNRWA wel meer dan VERDRIEVOUDIGD. Over het algemeen groeide de vluchtelingenpopulatie met 15,6%, terwijl de categorie ‘Anderen‘ bijna verdubbelde.

Wie zijn deze ‘Anderen‘, deze niet-vluchtelingen?

UNRWA verbergt niet het feit dat zij andere mensen bedienen. Het beschouwt zichzelf als een humanitaire organisatie, dus het zal andere mensen in nood gratis onderwijs en gezondheidszorg geven. Waarom Syriërs die de vreselijke burgeroorlog ontvluchten onder de paraplu van UNRWA vallen (groeit met 253% !!) en niet de UNHCR die voor elke andere vluchteling ter wereld zorgt, is een mysterie dat alleen de hersenen van UNRWA kunnen beantwoorden.

Over het algemeen verdeelt UNRWA de categorie ‘Anderen’ in zes categorieën:

  • Arme Jeruzalemieten en arme Gazanen: Gewoon arm zijn – én hun nakomelingen! – geeft mensen recht op speciale verlichting van UNRWA.
  • Grensbewoners: Dat is een categorie – én al hun nakomelingen – krijgen ook diensten van UNRWA.
  • Compromisgevallen. Helaas, deze afstammelingen krijgen geen diensten
  • Familieleden. Als iemand met een vluchteling trouwt, krijgen ze hulp en krijgen alle geadopteerde kinderen hulp. Helemaal klaar voor de zwendel van de eeuw.
  • Niet-vluchtelingen echtgenotes. Als je met een vluchteling trouwt, krijg je speciale diensten.
  • Khafala-kinderen. Kinderen die islamitische zorg krijgen van een vluchteling of “andere” krijgen ook UNRWA-diensten, zelfs als zij of hun voorouders nooit vluchtelingen waren.

Zoveel categorieën te rijk om uit te kiezen, het is een wonder dat de aantallen slechts in zeven jaar verdubbelden en niet vervijfvoudigden.

UNRWA werd opgericht in 1950 als een TIJDELIJK agentschap, maar is erin geslaagd zich permanent te vestigen in het Arabisch-Israëlische conflict omdat het het aantal vluchtelingen opblaast en voortdurend bijdraagt ​​aan de begunstigden en het personeel. Het is ver verleden tijd om het op maat te maken.


Bronnen:

♦ naar een artikelThe Growth of UNRWA’s “Other” Wards” van 9 augustus 2019 en een artikelUNRWA Annoints New Palestinian Wards” van 7 augustus 2019 op de site van First One Through