Schoolpoort in Minneapolis beklad met ‘Kikes must die’ (Joden moeten dood)

Foto’s die donderdag werden geplaatst, onthulden vreselijke antisemitische graffiti op de inkomdeur van de Lake Harriet Community School met de tekst ‘KIKES MUST DIE” (‘Kikes’ moeten dood), met daarnaast een hakenkruis, aka swastika, het symbool van de nazipartij van Adolf Hitler.

Dit geschilderde anti-semitisme werd op Twitter gedocumenteerd door Carin Mrotz, uitvoerend directeur van Joodse gemeenschapsactie en iemand die een beetje te gewend is aan dit soort incidenten. “KIKES” is een ouder en in Europa minder gekend scheldwoord voor Joden. In feite staat er dus ‘Joden moeten dood‘.

Het Engelstalige scheldwoord kike is zowat honderd jaar geleden ontstaan op Ellis Island (lees onderaan), de aanlegsteiger in de VS voor immigranten uit Europa, toen er zich onder de Joodse migranten mensen bevonden die analfabeet waren (of geen Latijnse alfabetletters konden gebruiken).

Op de vraag om de inschrijfformulieren met de gebruikelijke ‘X’ te ondertekenen, weigerden de Joodse immigranten, omdat ze een X associeerden met het kruis van het christendom. In plaats daarvan tekenden ze een cirkel als handtekening op de inschrijfformulieren.

Het Jiddische woord voor ‘cirkel’ is kikel (uitgesproken als KY – kel), en voor ‘kleine cirkel’, kikeleh. Het duurde niet lang of de immigratie-inspecteurs riepen iedereen die tekende met een ‘O’ in plaats van een ‘X’ een kikel of kikeleh of kikee noemden of nog korter en bondiger  kike. Vandaar dus ‘KIKES MUST DIE.”

De politie van Minneapolis onderzoekt de nazi-graffiti die volgens hen ergens in de loop van de voorbije week is opgedoken. Dit markeert het 17e antisemitische incident dat dit jaar werd gemeld aan de Jewish Community Relations Council, die Minnesota en de Dakotas vertegenwoordigt. Die groep heeft contact gehad met de lokale politie en het schoolhoofd.

Minneapolis Public Schools hoofdinspecteur Ed Graff zegt dat het district de graffiti veroordeelt “in de sterkste termen mogelijk.” Technisch gezien laat Ed die sterkste termen weg, waarvan we zouden beweren dat ze beginnen met ‘ga’ en eindigen met ‘naar de hel, verdomde nazi’s.’ Heeft het moderne politieke klimaat meer van deze incidenten geïnspireerd?

Of zijn ze gewoon meer op onze radar? U bent de rechter, lezer. Wat we wel weten is een zekere Sweet Potato Fascist, iemand die gevoelig is voor het ogenschijnlijke gebrek aan nationalisme in zeer, zeer lokale politiek, moet nog een verklaring afleggen waarin deze tag wordt veroordeeld.

Ellis Island
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, na de mislukte staatsgreep van Adolf Hitler op 9 november 1923 en vooral nadat hij op 30 januari 1933 Rijkskanselier werd, kozen duizenden Joden uit Duitsland en andere Europese landen voor de vlucht vooruit en trachtten te immigreren naar de Verenigde Staten, sommigen met succes, anderen werden Terug naar AF gestuurd..

Nieuwe immigranten kwamen per schip toe op Ellis Island voor de kust van New York waar o.m. het Vrijheidsbeeld stond (plaatje hierboven), en  waar de selecties werden gehouden wie binnen mocht en wie niet.

Joden die niet over de juiste papieren beschikten of om medische en andere redenen werden afgewezen, werden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Een regelrechte ramp voor Duitse Joden die terug naar nazi-Duitsland werden gestuurd en een zekere vervolging en dood tegemoet gingen.

De protesten namen snel toe tegen deze wetten. Zo protesteerden reeds op 15 november 1923 2.000 Joden, die zich verzamelden op het Lower Manhattan-hoofdkwartier van de Hebreeuwse Immigrant Aid Society, om te protesteren tegen de detentie van 3.000 van hun familieleden op Ellis Island.

Ze deden rechtstreeks beroep op president Calvin Coolidge, een republikein, om hem te vragen het strikte moratorium op immigratie te verlichten dat in 1921 was ingesteld onder de ‘Emergency Quota Act‘ die het jaar daarop opnieuw werd ingevoerd.

De beperking van de immigratiequota werd voornamelijk geformuleerd als reactie op de grote toestroom van Joden die op de vlucht waren voor vervolging in Oost-Europa en dus ‘met succes’ hun immigratie en die van andere ‘ongewenste’ personen in de Verenigde Staten beperkten.

Anti-immigrantengroepen in de VS betoogden reeds lang dat Joodse immigranten uit armere en ‘achtergebleven’ regio’s in Zuid- en Oost-Europa “de Amerikaanse hulpbronnen hadden uitgeput en radicale ideeën als anarchisme, communisme en socialisme met zich meebrachten.” Sommige vakbonden sloten zich ook aan bij de anti-immigrantengeest en voerden aan dat goedkope arbeid de lonen zou drukken.

Plaatje hierboven: Europese Joden op Ellis Island protesteren tegen hun deportatie naar Duitsland, 1936, nadat hun immigratie naar de VS werd geweigerd [beeldbron: Reddit]


Bronnen:

♦ naar een artikelAntisemitic graffiti at Minneapolis school” van 4 augustus 2019 op de site van The Coordination Forum for Countering Antisemitism (CFCA)

♦ naar een artikel van Mike Mullen “Minneapolis school tagged with Nazi graffiti” van 2 augustus 2019 op de site van City Pages
Friday, August 2, 2019 by in