Boycot de boycotters – Deel 2/3: Is BDS antisemitisch en de vrede genegen?

Is B.D.S. antisemitisch?
Leiders van B.D.S. staan erop dat het niet antisemitisch is en de overkoepelende groep van de beweging verwerpt expliciet antisemitisme. Maar veel Israëliërs en Amerikaanse Joden zeggen dat dit wèl het geval is, met behulp van de zogenaamde drie-D’s-test om eerlijke kritiek op Israël te onderscheiden van antisemitisme: Delegitimeert de kritiek Israël, past het een Dubbele standaard toe of Demoniseert het?

B.D.S. doet het alle drie, zeggen de critici, door het bestaansrecht van Israël in twijfel te trekken, en door Israël er apart uit te lichten omwille vande wijze waarop het Israëls Arabische burgers behandelt, wanneer minderheden in sommige landen veel meer lijden.

De columnist Ben-Dror Yemini, een criticus van de beweging, zei dat aanhangers van de B.D.S. Israël ook demoniseren wanneer ze het land afschilderen als “het grote gevaar voor de mensheid“.

De beschuldiging van het hanteren van een dubbele standaard weerleggend, zeggen leiders van de B.D.S. dat van Palestijnen die vechten voor hun eigen rechten niet mag verwacht worden dat ze gelijkwaardige aandacht schenken aan het misbruik van minderheden elders.

Kenneth Stern, directeur van het Centre for the Study of Hate van Bard College, dringt aan op een onderscheid tussen effect en motivatie: Palestijnen die geen slechte intenties koesteren ten aanzien van Joden maar verlangen naar zelfbeschikking in het land van hun voorouders, kunnen terecht beweren dat dit verlangen een vorm van onverdraagzaamheid is.

Is B.D.S. anti-Zionistisch?
Zeer zeker, luidruchtig en trots. De oprichtingsdocumenten verwerpen expliciet het Zionisme – het geloof in zelfbeschikking voor het Joodse volk in het bijbelse land Israël – en noemt het de “ideologische pijler van het Israëlische bezettingsregime, kolonistenkolonialisme en apartheid“.

Een Joodse staat in Palestina, in welke vorm dan ook, kan niet anders dan de fundamentele rechten van de inheemse Palestijnse bevolking schenden en een systeem van rassendiscriminatie bestendigen dat categorisch zou moeten worden bestreden,” zei Barghouti.

Is B.D.S geweldloos?
In zijn oorspronkelijke oproep uit 2005, drong de B.D.S.-beweging strikt op “geweldloze strafmaatregelen” aan, en Omar Barghouti zei dat “B.D.S. beschouwt geweld gericht op niet-strijders als illegaal en immoreel.” Toch, zei hij, “behandelt de B.D.S. het verzet tegen wat het beschouwt als Israëlische onderdrukking, inclusief door gewapende strijd, als een legitiem recht.

Gevraagd of B.D.S. geweld tegen Israëlische soldaten veroordeelde, weigerde hij echter commentaar te geven. Tegenstanders hebben B.D.S. aangevallen, niet alleen voor het niet veroordelen van geweld, maar voor het inhalen ​​van terroristen en hun aanhangers onder zijn paraplu.

Tot de leden van het Nationaal Comité van de B.D.S.-beweging behoren bijvoorbeeld de raad van Palestijnse Nationale en Islamitische Strijdkrachten (PNIF) (logo hiernaast).

Die Raad omvat verschillende groepen die door de Verenigde Staten werden opgelijst als terroristische organisaties, waaronder Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP).

Hoe wil B.D.S. het Israëli-Palestiijns conflict oplossen?
Dat wil het helemaal niet. B.D.S. pleit niet voor een specifiek resultaat. Critici zeggen dat de B.D.S. in feite contraproductief werkt voor het oplossen van het conflict, omdat het het bestaansrecht van Israël verwerpt ondanks geregeld internationaal recht.

De B.D.S. beweging moedigt de Palestijnen aan om aan te dringen op het recht op terugkeer voor alle vluchtelingen, hetgeen Israël waarschijnlijk nooit zal accepteren tijdens onderhandelingen.

B.D.S. richt zich slechts tot één enkele betrokken partij – Israël – om concessies te doen en ontmoedigt bruggenbouwende inspanningen tussen Israëliërs en Palestijnen op grond van het feit dat zij Israël dan zouden ‘normaliseren’.

Ze zeggen dat de afwijzing van de Joodse staat het debat afleidt van hoe het conflict te beëindigen en het in de handen van rechtse Israëlische tegenstanders van een Palestijnse staat speelt.


Lees hier de 3-delige ‘Boycot de boycotters‘:

  • Deel 1/3: Wat is BDS en wie schuilt erachter?
  • Deel 2/3: Is BDS antisemitisch en de vrede genegen?
  • Deel 3/3: Is er een verband tussen BDS en toenemend antisemitisme?

Bronnen:

♦ naar een artikelIs B.D.S. antisemitic? A closer look at the boycott Israel campaign” van 28 juli 2019 op de site van The Coordination Forum for Countering Antisemitism (CFCA)