Over de Plaag van het Antisemitisme die maar niet wil wijken

Het collectief geheugen van de mensheid is een fabel. We hebben er nog altijd niks van begrepen en helemaal niks geleerd. Hetzelfde doemscenario met de gekende afloop wordt eindeloos herhaald. Opnieuw verduisteren oude boosaardige trollen en kobolden uit donkere tijden de geesten net alsof het gisteren was. Dit komt nooit meer goed.

De Joden werden eeuwenlang door Christenen en Moslims alle richtingen uit geschopt, geslagen en vermoord. Noem het antisemitisme, Jodenhaat of judeofobie, het fenomeen en de resultaten zijn precies hetzelfde: een ontmenselijkt en tot slachtoffer gemaakt volk wiens lot afhing van de welwillendheid van om het even welke bepaalde heerser doorheen om het even welke periode in de geschiedenis.

Diegenen onder ons die enigszins vertrouwd zijn met het fenomeen van het antisemitisme, zijn dan ook helemaal niet verrast door de enigszins recente tendens zoals die door de Amerikaanse christen Zionist Elwood McQuaid hieronder wordt besproken, aangaande de verzoenende houding ten aanzien van de Islamitische wereld door een aantal Christelijke leiders en hun confessionelen, ten koste van de collectieve Jood met name: Israël.

De Plaag die maar niet verdwijnen wil
door Elwood McQuaid

Onlangs werd een griezelige ontdekking gedaan in Norwich, Engeland. Zeventien Joodse skeletten, blijkbaar van een en dezelfde familie, werden gevonden op de bodem van een middeleeuwse waterput. De archeologen theoretiseerden dat zij door hun vervolgers in de waterput werden gedreven omdat zij weigerden zich te bekeren tot het Christendom.

De ironie wil dat, volgens een artikel van de Italiaanse journalist Giulio Meotti, dat het DNA van de gevonden skeletten overeenkomsten vertoont met de vijf leden van de familie van Udi Fogel van Itamar in Israël, die zo vreselijk brutaal door Palestijnse jihadisten op 11 maart 2011 in hun bedden met messen werden doodgestoken.

Tien eeuwen liggen er tussen beide wreedheden, maar De Plaag [de middeleeuwse builenpest] is nog steeds onder ons in een poging om een “finale oplossing te vinden voor het Joodse probleem”, maar heeft zich nu geconcentreerd op de vernietiging van Israël.

Als een Christen, die ten volle het wettige recht steunt van het Joodse volk op hun geboorteland Eretz Yisrael, las ik tot mijn grote ontzetting dat de bekende Italiaanse priester Mario Cornioli respectloos verklaarde: “Wat is Itamar? Een illegale Israëlische kolonie die wordt gebouwd op gestolen land.” Waarom zou iedereen in om het even welke omstandigheden de weerzinwekkende slachting van een onschuldige familie moeten wegborstelen omdat hij niet akkoord gaat met [de plaats] waar zij woonden?

Jammer genoeg wordt de zienswijze van de priester niet enkel gedeeld door een paar opruiers die in de rand van de maatschappij leven. Een hele waaier van beroemde Christelijke organisaties hebben het idee overgenomen dat Israël moet worden weggedrukt totdat het of verdwijnt of zo verzwakt wordt dat het enkel overleeft als een slonzige, gediscrediteerde clan van Joden die terug  naar de getto’s gedwongen worden, door geheime gezanten geïnspireerd door pseudo-christelijke liefde en/of door  islamitisch “humanitarisme”.

Hier is een treffend voorbeeld van hen die op de voorgrond treden als de naaste verwant van de Amerikaanse Presbyteriaanse Kerk en andere confessionelen uit het midden, met name dat het verwerpen van het voorstellen van Israël als een apartheids- en pariastaat, als de moeite waard wordt binnengehaald in de spreekwoordelijke economische houtschuur om aldaar in de juiste vorm te worden gesneden.

Lutheranen uit de Verenigde Staten, katholieken en protestanten uit Bethlehem en Nazareth, christen-orthodoxen uit Griekenland en Rusland, sprekers uit Libanon en Kopten uit Egypte, verzamelden zich onlangs op een conferentie om de Joodse staat als “een zonde” uit te roepen, een bezettende macht die de Palestijnen ontmenselijkt; zij riepen op tot weerstand [jihad] als “een christelijke plicht.”

Een invloedrijke internationale Katholieke vredesbeweging, Pax Christi, bevordert het boycotten van Israëlische goederen “uit liefde”. Zelfs Christelijke groepen die door de Europese Unie worden gefinancierd, de Nederlandse Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO) en de Ierse Katholieke groep Troicaré, maken campagne om meer afstand te nemen [van Israël].

Zij gaan zelfs zover om het populaire schoonheidsmiddelenbedrijf Ahava voor te stellen als een collaborateur met de overtreder. De Zuidafrikaanse Aartsbisschop Desmond Tutu wendde al zijn invloed aan om aan de Universiteit van Johannesburg om alle banden door te snijden met vrienden van Israël.

Deze discriminerende vijandigheid vormt zich steeds meer om naar een meer militante retoriek en opruierijen [tot Jodenhaat]. Een populair Vatikaans magazine verklaarde onlangs dat “de etnische zuivering door Israël heeft geleid tot Palestijnse vluchtelingen en dat de Zionisten verstandig genoeg waren om het Westerse schuldgevoelen om de Shoah te misbruiken om de fundamenten te leggen voor hun eigen staat.

Aartsbisschop Cyrille Salim Bustros droeg zijn steentje bij door te stellen dat: “Wij Christenen kunnen niet spreken over het Beloofde Land voor het Joodse volk. Er bestaat geen uitverkoren volk meer.” Voorts riep een belangrijke pauselijke gezant noemde Israël een illegaal “buitenlands implantaat,” die zonder scrupules Jeruzalem Judaïseert en illegaal Arabisch grondgebied bezet.

Deze radicale openlijke veroordeling van het legitieme bestaansrecht van Israël moet de weg vrijmaken voor de volgende stap: een fysieke interventie om het “vreemde object” te verwijderen. Toetredend tot de rangen van de islamistische Jihadisten die lang hebben uitgekeken naar een kans om Israël aan te vallen en te vernietigen, volgen nu de horden idealistische maar niet geïnformeerde Europeanen en andere Westerse uitslovers, die zich vrijwillig aanmelden voor Flotilla’s en Flytilla’s die moeten dienen als soldaten te voet die Israël moet binnenvallen als de [zelfbenoemde] kampioenen van de onderdrukten. Met meutes die krijsen voor verandering in het gebied en het Westen dat dit geschreeuw steunt, wordt een heropleving van het geweld in een zeer nabije toekomst haast voorspelbaar.

Wij zouden ons het volgende moeten afvragen. Waarom gedragen belijdende Christenen die zich als eersten inzetten voor dit fenomeen, zich in elk opzicht zo duidelijk onchristelijk? Het antwoord ligt in de Vervangingstheologie. Het was het excuus om in middeleeuwse tijden een Joodse familie met geweld naar de bodem van een waterput te doen zinken en het staat vandaag opnieuw centraal in het vergoelijken van het demoniseren en delegitimeren van Israël. Aartsbisschop Bustros sprak voor iedereen die zich beschouwt als het “nieuwe Israël” toen hij zei: “Wij Christenen kunnen niet spreken over het Beloofde Land voor het Joodse volk. Er bestaat geen [Joods] uitverkoren volk meer.”

Zijn verklaring is een oorspronkelijke definitie van de theologie die geconfisceerd heeft wat G’d geschapen heeft [het Joodse volk] en hen veracht wie G’d liefheeft. Het verklaart ook de lamentabele religieuze arrogantie die zou moeten dienen om een natie te ontmantelen en haar volk te vervolgen.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Elwood McQuaid “The Plague That Will Not Go Away” van 1 september 2011 op de site van The Friends of Israel Gospel Ministry (FOI)

♦ naar een artikel van Giulio Meotti “The churches against Israel – Christian blood libels revived, with Israel being painted as evil, having no right to exist” van 7 maart 2011 op de site van Ynet News (Yedioth Ahronoth)

♦ naar een artikel van KGS “The real bigotry and outrage Israel jew hatred in the name of humanitarianism” van 22 juli 2011 op de site van Tundra Tabloids

Een gedachte over “Over de Plaag van het Antisemitisme die maar niet wil wijken

  1. Vette pech dan voor al die liefdevolle Christenen die het Jodenkind Jezus aanbidden, dat hun Moslim ‘broeders’ hen net zo liefhebben als de Joden.

    Hun uitgesproken liefde voor palestina zal hen hierbij ook niet veel helpen daar de Moslim meutes palestina totaal koud laat.

    Zaterdag & Zondagskinderen….beiden worden intens gehaat door de Kalifaatkinderen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.