Terreurbrigade Aknaf Beit al-Maqdis van Hamas verloor de strijd om Yarmouk in Syrië

Plaatje hierboven: Jihadisten van de met de Al-Qassam Brigades (Hamas) verbonden terreurgroep Aknaf Beit al-Maqdis leveren slag met ISIS (Daesh) milities in het Palestijnse vluchtelingenkamp van Yarmouk in Syrië in april 2015 [beeldbron: Almanaque dos Conflitos]

Een van de vele redenen waarom het Syrische regime in onmin leeft met Hamas in de Gazastrook is de rol die de verschillende Palestijnse terreurorganisaties  vanaf het begin hebben gespeeld in de Syrische burgeroorlog, toen deze door het Westen bijzonder naïef en kortzichtig nog de Arabische Lente werd genoemd. Er werd zelfs gesproken over een nakende Arabische Verlichting.

Echetr die voorspoedige “Lente” zal spoedig ontketenen in een Verschikkelijke Nachtmerrie, opeenvolgende massale bloedbaden en ontzaglijke vernietiging van mensen en materieel teweeg brengen, een reusachtige verwoesting aanrichten van wegen, gebouwen en infrastructuur en zelfs complete steden van de aardbodem wegvagen in het Midden-Oosten. In het bijzonder in Syrië werd getroffen waar tot nog toe meer dan een half miljoen doden zijn gevallen. Sommigen gewagen reeds van een miljoen doden!

Onder hen ook tussen 6000 en 7000 Palestijnse doden waarover in de Westerse pers met geen woord over wordt gerept, omdat er nu eenmaal geen Jood of Israëliër van dichtbij of veraf bij hun dood betrokken is. Onder het in het Westen stilzwijgend codewoord No Jews, No News wordt de westerling nog steeds een rad voor de ogen gedraaid zonder ook maar even met de ogen te knipperen. Geloof uw media niet, luidt de boodschap.

Hamas in Syrië: Aknaf Beit al-Maqdis
Vergeet die Lente maar. Die oorlog wordt momenteel reeds de 2de meest dodelijke oorlog van de 21ste eeuw genoemd. Na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog op 15 maart 2011 rebelleerden verschillende Syrische leden van Hamas tegen de Syrische regering en vormden de terreurorganisatie Aknaf Beit al-Maqdis (zie logo hiernaast).

De groep was voornamelijk actief in het Palestijnse vluchtelingenkamp van Yarmouk nabij de Syrische hoofdstad waar zowat 120.000 Palestijnse vluchtelingen op elkaar zitten gepakt.

De militie was echter slechts losjes verbonden met de Syrische oppositie, omdat zijn ware loyaliteit bij Hamas bleef. Officieel bleef Hamas echter wel alle banden met Aknaf Beit al-Maqdis ontkennen.

De militie Aknaf Beit al-Maqdis, gegroeid uit de locale Al-Qassam  Brigades van Hamas verdedigde het kamp samen met andere opstandelingen tegen aanvallen van de Syrische regering vanaf 2013. Het had ook afdelingen in Quneitra en in het Daraa Gouvernement. De Daraa-groep van Aknaf Bait al-Maqdis nam in september 2013 deel aan een rebellenoffensief dat gericht was op het veroveren van de grensovergang Daraa.

Aknaf Bait al-Maqdis vocht in het kamp in april 2015 een laatste strijd uit tegen ISIS (Daesh), gesteund door het al-Nusra Front, en verloor 90% van zijn grondgebied in Yarmouk kamp. Als gevolg daarvan viel Aknaf Beit al-Maqdis uiteen, omdat veel van zijn strijders overliepen naar de Syrische regering en weer veel anderen zich aansloten bij het al-Nusra Front en ook naar ISIS (Daesh).

Om de rest van de militie te redden (tegen dan verminderd tot 160 strijders), nam Hamasleider Khaled Meshaal, de toenmalige leider van het politburo van Hamas, naar verluidt contact op met vooraanstaande leden van de rivaliserende marxistische Palestijnse terreurgroep PFLP-GC die eveneens tegen het Syrische regime streed, alsmede met vHezbollah en de Amal-beweging om de veiligheid van de leden van Aknaf Beit al-Maqdis te garanderen.

Echter, de afdeling Yarmouk van Aknaf Beit al-Maqdis scheurde zich af van Hamas en werd vervolgens lid van de Syrische regeringstroepen en een van zijn commandanten verklaarde de hele militie de facto als ontbonden. Lokale pro-regeringstroepen bleven achtervolgd worden door oudestrijders van Aknaf Beit al-Maqdis.

Ondanks de gebeurtenissen van april 2015, bleef ten minste één deel van de milities actief in het Yarmouk kamp en bleef een bondgenoot van de Syrische rebellen. Deze fractie verwierp het aanbod van verzoening door de regering in januari 2017, hoewel het, samen met Jaysh al-Islam (Leger van Islam) en Jaysh al-Ababil gekend als de voormalige Ababil Houran Brigade, in oktober 2017 een staakt-het-vuren-akkoord ondertekende met de regeringstroepen van Bashar al-Assad.

Nadat de meeste rebellengroeperingen in het zuiden van Damascus, waaronder Aknaf Bait al-Maqdis, aanbiedingen verwierpen om naar opstandige gebieden in het noorden van Syrië te worden gebracht, lanceerde het Syrische regeringsleger in april 2018 een offensief met als doel om geheel zuidelijk Damascus te heroveren. Te midden van dit offensief botste Aknaf Bait al-Maqdis met Palestijnse pro-regeringsmilities in Yarmouk kamp.

Zwaar onder druk gezet en zonder hoop op overwinning, gaven de opstandelingen in mei toe en stemden ermee in zich over te geven en te verhuizen naar het noorden van Syrië. De militanten van pro-rebellengroep Aknaf Bait al-Maqdis en hun families behoorden tot de eerste groep overgegeven opstandelingen die naar het noorden moesten worden getransporteerd.

Palestijnen waren (of zijn dat nog) aktief in verschillende terreurgroepen
in het Palestijnse vluchtelingenkamp van Yarmouk in Syrië


Bronnen:

♦ naar een artikel van Sami Moubayed “Syria says no to restoring ties with Hamas – Syrian officials were always reluctant to re-establish ties with Hamas, arguing that the military group backstabbed its leadership in 2011” van 23 juni 2019 op de site van The Arab Weekly

♦ naar een artikelPLO in Damascus talks on ending refugee camp siege” van 12 november 2013 op de site van The National

♦ naar een artikelThe shadow of IS has fallen across Yarmouk – An activist inside the besieged refugee camp talks to MEE about how the Islamic State has gained so much ground in the Syrian capital” van 1 april 2015 op de site van Middle East Eye

♦ naar een artikelSyria: Clashes between Islamic State and Aknaf Beit al-Maqdis, captured Palestinian refugee camp of Yarmouk” van 2 april 2015 op de site van Wars in the World