Israëlische archeologen vinden 1200-jaar oude moskee in de Negev-woestijn

Hoewel de Palestijnen zichzelf als volk pas in 1964 hebben ‘uitgevonden’, beweren zij desalniettemin dat ‘hun volk’ al duizenden jaren in grote welvaart in het Land van Israël woonde, nog vooraleer de eerste Jood er zijn entree maakte en een mezouzah op de deurstijl van zijn woning kleefde.

De Palestijnse mythe
Het Palestijnse narratief loopt dan verder met te zeggen hoe die wreedaardige Joden eerst hun fortuin, goud en juwelen stalen, vervolgens hun vrouwen inpikten (vooral dàt bleek onverteerbaar, flauw zeg…), waarna de Joden hun gronden en  huizen confisceerden om hen tot slot manu militari uit hun land te verdrijven waar hun voorvaderen reeds duizenden jaren hadden geleefd.

Tot zoverre de hardleerse leugen gestand die uiteindelijk leidde tot hun gedwongen ‘ballingschap’ naar de sloppenwijken van de Arabische wereld waar ze al decennialang als paria’s en als ‘ongewenst ongedierte’ worden behandeld, op de gedeelde verantwoordelijkheid en vooral op kosten van de internationale gemeenschap, de Verenigde Naties en Europa.

Even pijnlijk werd het voor de Palestijnen toen onlangs uitgebreid wetenschappelijk en DNA-onderzoek aantoonde dat ze niet eens van de Filistijnen bleken af te stammen, want dit oude zeevaardersvolk bleek vanuit het vasteland in zuidelijk Europa te zijn komen aanvaren. Met de ontdekking van een ca. 2000 jaar oude Bedevaartsweg in Jeruzalem was de Palestijnse frustratie over hun omstreden origine totaal.

Echter, de ontdekking van de resten van een oude moskee in de Negev woestijn van Israël, misschien wel de oudste bekende moskee in de wereld, kan wel een troostprijs zijn voor deze ‘uitgevonden Palestijnen’ dat tenminste toch de religie die ze belijden, aka de Islam, al zo’n dertien eeuwen geleden voet aan de grond had in het Land van Israël. Maar ook dat waren geen ‘Palestijnen’ die zich in die moskee ophielden. Helaas, pindakaas.

Oude moskee
De overblijfselen van een oude landelijke moskee, een van de vroegst bekende in de wereld, werden ontdekt door de Israel Antiquities Authority tijdens de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe wijk in de stad Rahat.

Volgens Drs. Jon Seligman en Shahar Zur, directeuren van de opgravingen voor de IAA, “is een kleine, landelijke moskee, gedateerd tussen de 7de en de 8ste eeuw na Chr. een zeldzame vondst overal ter wereld, vooral in het gebied ten noorden van Beersjeba, waar eerder geen gelijkaardig gebouw is ontdekt.”

Er zijn grote bekende moskeeën in Jeruzalem en in Mekka uit deze periode, maar hier hebben we bewijs van een oud gebedshuis dat voor de boeren lijkt te hebben gediend die in het gebied leefden. We vonden overblijfselen van een moskee in de open lucht – een rechthoekig gebouw met een ‘Mihrab’ – een gebedsnis – op het zuiden, in de richting van Mekka. Deze kenmerken zijn het bewijs van het doel waarvoor dit gebouw werd gebruikt, vele honderden jaren geleden.

De opgraving werd uitgevoerd in samenwerking met betaalde Bedoeïenen bewoners en jeugdgroepen, en gefinancierd door de Autoriteit voor Ontwikkeling en Afwikkeling van de Bedoeïenen in de Negev, en de Emek Ayalon Infrastructure & Projects Management Ltd (2000).

Tijdens de opgravingen werden ook andere overblijfselen ontdekt: een boerderij uit het einde van de Byzantijnse periode (6de – 7de eeuw na Chr.) en een kleine nederzetting uit het begin van de islamitische periode (7de – 8ste eeuw na Chr.), die overblijfselen bevat van gebouwen die waren onderverdeeld in woonkamers, open binnenplaatsen, opslagruimten en keukens met tabbuns – open ovens gemaakt van modderstenen.

Volgens de directeuren van de opgravingen “maakten deze sites deel uit van de landbouwstructuur in het noorden van de Negev in de oudheid. De grond was geschikt voor het verbouwen van granen en het grondwater in de meerjarige stromen trok kolonisten aan die het land wilden bewerken.

Volgens prof. Gideon Avni, een IAA-expert over de periode,  “is dit een van de vroegste moskeeën die bekend is van het begin van de komst van de islam in Israël, na de Arabische verovering van 636 na Chr. De ontdekking van een moskee bij een agrarische nederzetting tussen Beersjeba en Ashkelon wijst ook op de processen van culturele en religieuze verandering die het land onderging tijdens de overgang van de Byzantijnse naar de vroege islamitische periode.

De ontdekking van het dorp en de moskee in de buurt zijn een belangrijke bijdrage aan de studie van de geschiedenis van het land tijdens deze turbulente periode,” merkte Avni op. “Volgens historische islamitische bronnen verdeelde het nieuwe islamitische regime stukken land aan zijn hoge functionarissen, waaronder Amr ibn al-As (585-664), een Arabische militaire commandant die de islamitische verovering van Egypte leidde in 640 en ook Israël veroverde en Syrië.

Avni verwacht dat de voortzetting van opgravingen op de site antwoord geeft op de vragen over de stichting van de nederzetting en de nabijgelegen moskee, en de banden met de Arabische veroveraars van Israël. Momenteel onderzoeken de Autoriteit voor Ontwikkeling en Nederzetting van de Bedoeïenen in de Negev en de IAA mogelijke manieren waarop deze unieke vondst kan worden geïntegreerd in de nieuwe wijk die op het punt staat te worden gebouwd in de stad Rahat.

Bedoeïenen in de Negev woestijn op zoek naar land


Bronnen:

♦ naar een artikel van David Israel “One of Earliest Known Mosques Discovered in Negev Bedouin City” van 18 juli 2019 op de site van The Jewish Press

♦ naar een artikel van Amy Woodyatt “Israeli archaeologists find ancient mosque in Negev desert” van 20 juli 2019 op de site van CNN

Een gedachte over “Israëlische archeologen vinden 1200-jaar oude moskee in de Negev-woestijn

  1. Haha ! leuk stukje in het begin ! over die moskee is nogal discussie ! een “mirhab” gericht op het zuiden ? een kibla in een moskee is altijd op het oosten gericht ! er zijn in Israel vrijwel geen “islamitische” constructies te vinden uit die periode : de arabieren slachtte byzantijnen en siriac-christenen af en namen hun kerken in bezit ! er zijn in de Negev veel Byzantijnse en Nabateese bouwwerkjes teruggevonden ! van bedoeïen nooit want die maakten hooguit tenten of tijdelijke hutten tot voor kort !
    zelfs de beroemde Dome of the Rock op de tempelberg is byzantijns van oorsprong (weliswaar door aardbeving verwoest en door moslims herbouwd) ook het st.catharina-klooster op de berg Sinaï is enkele malen leeg-gemoord in een poging er een moskee van te maken maar dat is niet gelukt en is nog steeds Koptisch !! met de uitspraak “Jezus was een palestijn” kan men ook het Vaticaan opeisen als islamitisch erfgoed he’?

    Like

Reacties zijn gesloten.