Prehistorische mensen nabij Tel Aviv zijn reeds 400.000 jaar geleden begonnen met recycleren

Zo’n 400.000 jaar geleden ontdekten leden van een prehistorische Startup-Natie die in een grot in de buurt van Tel Aviv woonden, innovatieve manieren van recycleren, gebruik makend van vuursteengereedschap om het merg beter uit het leven te zuigen. Ontdekt tijdens bergingsopgravingen in 2000, ligt de Qesem-grot op 13 kilometer buiten Tel Aviv en toont deze 200.000 jaar aan voortdurende bewoning.

De bewoners, een soort van vroege mensen, gedocumenteerd door 13 menselijke tanden gevonden in de grot in 2011, waren genetisch en gedragsmatig verschillend van hun Homo erectus voorouders, en vergelijkbaar met zowel moderne mensen als Neanderthalers. Ze vertegenwoordigen een stadium van menselijke evolutie tussen Homo erectus en Homo sapiens en Neanderthalers,” zei professor Ran Barkai van de Universiteit van Tel Aviv.

Ze waren in staat om alle natuurlijke hulpbronnen in hun voordeel te gebruiken.” Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de grotbewoners een gevarieerd dieet aten, waaronder schildpadden. “In onze studie stellen we voor dat de recycle-items werden gebruikt om kleinere dieren te slachten en het beste uit de jacht te halen. Ze maakten precieze en delicate sneden – om gebruik te maken van elk mogelijk stuk vlees en vet,” zei Barkai.

Plaatje hierboven: Professor Ran Barzai van de Universiteit van Tel Aviv in de Qesem Cave waarin de oudste menselijke of mensachtige resten zijn gevonden. Gelegen buiten Rosh HaAyin en Tel Aviv, werd de Qesem-grot 16 jaar geleden per ongeluk ontdekt tijdens wegwerkzaamheden; sindsdien heeft de grot een schat aan informatie over vroege mensen onthuld en helpt het licht te werpen op de evolutie van de mensheid [beeldbron: Ynet]

De vroege mensen die in de grot van Qesem woonden, hadden moeten vechten om te overleven en waren in veel opzichten capabeler dan mensen vandaag,” zei hij. “Het was een verandering die even belangrijk was als het wegnemen van walvissen uit het dieet van de Inuit. Er was geen Rami Levy“, grapte Barkai in een gesprek met The Times of Israel, verwijzend naar de alomtegenwoordige Israëlische supermarktketen.

Volgens professor Ran Barkai, auteur van de recente studie in de Journal of Human Evolution, laat het onderzoek van zijn team zien dat een zeldzame, weinig bekende soort mensen uit het Late Lower Paleolithic-tijdperk in staat was om een nieuwe ‘toolkit’ te plannen waarmee ze alle natuurlijke hulpbronnen tot hun beschikking hebben en nog eens 200.000 jaar kunnen gedijen.

Tot voor kort was recycling een niet-bestudeerd aspect van oud menselijk gedrag,” zei Barkai. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat 10% of meer van alle gereedschappen in de grot van Qesem zijn omgebouwd en hergebruikt met een opzettelijk plan van de vroege mensen om efficiënter gebruik te maken van vlees, knollen en ander materiaal dat op de locatie is opgegraven.

Eerdere opgravingen in andere grotten hadden de vlokken verdisconteerd als onbeduidende bijproducten tot werkende vuursteen. Het nieuwe artikel concludeert echter dat de 609 gerecycleerde vlokken zijn ‘ontworpen om taken te vervullen die al waren gevisualiseerd voorafgaand aan de knappingprocedures. Dit vermogen van de bewoners van de grot om in te spelen op hun behoeften en hun toolkit te diversifiëren, toont dienovereenkomstig een hoge mate van cognitieve complexiteit aan. ‘


Bronnen:

♦ naar een artikel van Amanda Borschel-Dan “Prehistoric humans near today’s Tel Aviv began recycling tools 400,000 years ago” van 29 mei 2019 en een artikel van Judah Ari-Gross “400,000-year-old teeth reveal prehistoric pollution” van 18 juni 2015 op de site van The Times of Israel

♦ naar een artikel van Asaf Kamer “Oldest human remains found outside Tel Aviv – Located outside of Rosh HaAyin and Tel Aviv, Qesem Cave was accidentally discovered during road work 16 years ago; since then, the cave has revealed a wealth of information on early humans, and helps shed light on the evolution of humanity” van 27 augustus 2016 op de site van Ynet News (Yedioth Ahronoth)