Eerste artistieke voorstelling van een weinig bekend Exodus-verhaal ontdekt in Galilea

Plaatje hierboven: 1600-jaar oude mozaïek in de synagoge van Huqoq, Galilea, waarin volgens het Oude Testament en de Torah Jona(s) de Profeet, wordt opgeslokt door een grote (wal-)vis waarin hij drie dagen en drie nachten in de maag zal verblijven. Daarna spuwde de vis Jona weer uit op het land en werd hij aldus behoed voor schipbreuk onder zwaar stormweer [beeldbron: Jim Haberman]

Twee nieuwe technicolor bijbelse mozaïeken werden onlangs onthuld in een 1.600 jaar oude synagoge in de Galilese stad Huqoq, die deel uitmaakt van een groeiende kunstcollectie, kondigde UNC-Chapel Hill’s prof. Jodi Magness op maandag 1 juli ’19 aan.

De nieuw opgegraven mozaïeken omvatten de vroegst bekende artistieke weergave van het weinig bekende Exodus-verhaal van Elim en een gedeeltelijk bewaard gebleven afbeelding van het boek van Daniels groteske vier beesten, die het einde der tijden voorstellen. Afbeeldingen van Daniëls beesten zijn nog niet vrijgegeven aan de media, maar een detail uit een mozaïek dat het verhaal van Elim weergeeft, is vrijgemaakt voor publicatie.

We hebben de eerste afbeelding onthuld van de aflevering van Elim ooit gevonden in de oude Joodse kunst,” zei Magness. De twee nieuwe mozaïeken maken deel uit van een groeiend arsenaal aan oogverblindende heilige en seculiere kunst gevormd uit kleine kleurrijke stenen of tesserae die sinds 2012 zijn blootgelegd door Magness, assistent-directeur Shua Kisilevitz, en een team van archeologen en vrijwilligers.

Tot nu toe bevatten Bijbelse scènes bekende verhalen: Jona en de walvis (plaatje bovenaan), de bouw van de Toren van Babel, de eerste verspieders in Kanaän, de ark van Noah en de soldaten van de Egyptische Farao die werden meegesleurd in de Rode Zee en verzwolgen door tientallen vissen (plaatje hieronder).

Plaatje hierboven: 1600 jaar-oude mozaïek in de synagoge van Huqoq die volgens het Oude Tetstament en de Torah het splijten van de Rode Zee voorstelt tijdens de Joodse Exodus uit Egypte [beeldbron: Jim Haberman]

Extra-bijbelse frames op de vloer van de synagoge omvatten een groot aantal seculiere thema’s, waaronder een dierenriem, evenals een weergave van wat misschien wel de eerste zuiver historische scène in een synagoge is. En nu, het meedoen aan de grootste hits van bijbelverhalen is een kort verhaal dat een oase beschrijft die gevonden werd in Elim, zoals beschreven in Exodus 15:27.

Het verhaal van Elim, dat grotendeels over het hoofd werd gezien in de Joodse kunst tot vandaag, vindt plaats kort nadat de Israëlieten Egypte ontvluchtten, maar voorafgaand aan hun lange dwalen in de woestijn. Elim wordt beschreven als een oase, met 12 bronnen van water en 70 dadelpalmen. Na een kort verblijf in Marah (een plaats van bitter water dat wonderbaarlijk zoet is gemaakt) zou de camping Elim een ​​welkome afwisseling hebben geboden.

Het mozaïek dat in Huqoq is ontdekt, is verdeeld in drie horizontale stroken, of registers,” zei Magness. “We zien clusters van dadels worden geoogst door mannelijke landarbeiders die lendendoeken dragen, die de dadels door touwen van andere mannen laten glijden. Het middelste register toont een rij putten afgewisseld met dadelpalmen. Aan de linkerkant van het paneel draagt ​​een man in een korte tuniek een waterkruik en gaat de gewelfde poort in van een stad geflankeerd door gekanteelde torens,” zei ze.

De identificatie van Elim in de afbeelding wordt bevestigd met een inscriptie boven de poort, die luidt: ‘En ze kwamen in Elim.’ Het Elim-paneel is interessant voor Magness, omdat het over het algemeen als een vrij kleine episode wordt beschouwd op de woestijnwandelingen van de Israëlieten. – wat de vraag oproept waarom het belangrijk was voor deze Joodse gemeente in Neder-Galilea,” zei ze.

Volgens het bijbelse commentaar van de Franse rabbinale geleerde Rashi (Shlomo Yitzchaki, 1040-1105), die eerdere rabbijnse bronnen citeerde, komen de 12 bronnen van water overeen met de 12 stammen van Israël en de 70 dadelpalmen zijn de 70 ouderlingen of wijzen.

Plaatje hierboven: Ketura, Samaria, 29 januari 2016. Deze Judeese dadelpalm (Phoenix dactylifera) die de naam Methusalah (of Methusalem) meekreeg, is ontsproten uit een 2000 jaar oud dadelzaadje dat in 1965 werd ontdekt door de Israëlische archeoloog Yigael Yadin tijdens intensieve opgravingen op de rots van Masada. Tot ieders verbazing ontkiemde het twee millenia oude zaadje in 2005 en werd vervolgens door Dr. Solowey in 2008 in de volle grond geplant in de kibboets Ketura in de Riftvallei van Israël, ongeveer 50 kilometers ten noorden van de badstad Eilat [beeldbron: Breaking Israel News]


Bronnen:

♦ naar een artikel van Amanda Borschel-Dan “First artistic depiction of little known Exodus story uncovered in Galilee” van 1 juli 2019 op de site van The Times of Israel