De geschiedenis van de uitvinding van het Palestijnse volk in een notendop

Er gaan geruchten rond over een dreigend Israëlisch-Palestijns vredesplan dat wordt voorgesteld door de regering-Trump. Het zou daarom gepast kunnen zijn om de Palestijnse claim – gegrond in de mythe en niet de geschiedenis – naar de nationale soevereiniteit te onderzoeken.

De joodse soevereiniteit in hun bijbelse geboorteland begon met de heerschappij van de koningen David en Salomo in de tiende eeuw v.Chr. Het koninkrijk Israël bestond tot 722 v.Chr. als onafhankelijke staat, terwijl het koninkrijk van Juda zijn onafhankelijkheid handhaafde tot 586 v.Chr.

Er was geen enkel teken van als dusdanig geïdentificeerde of zelf-geïdentificeerde mensen die vandaag Palestijnen worden genoemd. Ondanks herhaalde beweringen is er niet het minste stukje bewijsmateriaal – historisch, archeologisch of tekstueel – om ze te verbinden met de oude Kanaänieten, Filistijnen of Jebusieten, die aan de terugkeer van Joden uit Egypte naar het thuisland van hun bijbelse patriarchen en matriarchen voorafgingen. Helemaal niets.

Moderne ideeën over Palestina ontstonden in het midden van de 19de eeuw in Engeland. Kunstenaar David Roberts volgde het spoor van de oude Israëlieten uit Egypte naar hun beloofde land en vulde het Heilige Land met romantische afbeeldingen van lokale mensen, plaatsen en oude Joodse locaties.

Plaatje hierboven: Zicht vanuit het zuid-oosten op de Tempelberg in Jeruzalem 180 jaar geleden. Rechts van de minaret staat de Al Aqsa Moskee met daarnaast in het midden de nog niet vergulde Rotskoepel. Olieverfschilderij van David Roberts uit 1839 ‘Im Heiligen Land– Reisebilder von David Roberts’; Uitgeverij RGA-Verlag 1991 [beeldbron]

Eerwaarde Alexander Keith schreef het Land van Israël, gebaseerd op zijn geloof in de vervulling van de oude profetie dat de Joden naar hun vaderland zouden terugkeren. In een memorabele zin, vaak herhaald, schreef hij dat Joden “een volk zonder land waren; zelfs als hun eigen land … in grote mate … een land zonder volk is.” Palestijnen werden niet genoemd.

Enkele jaren later vroeg Lord Shaftesbury, in een brief aan de Britse minister van Buitenlandse Zaken Lord Palmerston na de Krimoorlog, zich af of er “zoiets” was als “een natie zonder een land.” Beantwoordend aan zijn eigen vraag, verwees hij naar “de oude en rechtmatige heren van de grond, de Joden.”

In het begin van de 20ste eeuw en tijdens de Britse verplichte heerschappij, trok de Zionistische landontwikkeling en werkvooruitzichten Arabieren aan uit de landen in het Midden-Oosten aan (die uiteindelijk bekend werden als “Palestijnen”). Er was weinig waarneembaar bewijs van het Palestijnse nationale bewustzijn.

De Balfour-verklaring (1917) ontkracht verder Palestijnse fantasieën. In zijn beroemde brief aan Lord Rothschild, schreef de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Arthur Balfour: “De regering van Zijne Majesteit ziet met voordeel de vestiging in Palestina van een nationaal huis voor het Joodse volk.” De Volkenbond nam een ​​resolutie aan die de Balfour-verklaring bevestigde. Er was geen sprake van een Palestijns volk, dat toen nog niet bestond.

Het Volkenbond Mandaat, goedgekeurd in 1922, verzekerde (in artikel 6) “de vestiging van het Joodse nationale huis” in Palestina. De autoriteit van het Britse Mandaat kreeg de opdracht om “een nauw aan elkaar sluitende  vestiging door Joden op het land” aan te moedigen. Opnieuw werden Palestijnen, die nog niet bestonden in internationaal bewustzijn of wetgeving – of zelfs onder Arabieren in Palestina – niet genoemd.

Waar was ‘Palestina’? Om de hasjemitische sjeik Abdullah tevreden te stellen, verdeelde koloniale secretaris Winston Churchill Palestina, waarbij hij het gebied ten oosten van de rivier de Jordaan afscheurde van het Mandaat om er het koninkrijk van Trans-Jordanië (later Jordanië) te worden. “Palestina”, teruggebracht tot een kwart van zijn oorspronkelijke omvang, omvatte al het land tussen de rivier en de Middellandse Zee. Het recht van Joden om er een nauw aaneensluitende nederzetting op dat land te stichten, bleef beschermd.

De Syrische leider Auni Bey Abdul-Hadi, die getuigde vóór de British Peel Commission in 1936, na maanden van Arabische rellen benadrukte “Er is zo geen land als Palestina. Ons land was eeuwenlang een deel van Syrië. “Palestina” is ons vreemd. Het zijn de zionisten die het introduceerden.

Kort voor de geboorte van de staat Israël gaf de Arabische historicus Philip Hitti toe: “Er bestaat niet zoiets als Palestina in de geschiedenis, absoluut niet.” Zelfs historicus Rashid Khalidi van de Columbia University, een adviseur van de Palestijnse Autoriteit, heeft erkend dat vóór de Eerste Wereldoorlog, “Palestina” niet bestond in het Arabische bewustzijn of zelfbeschikking.

Na de Tweede Wereldoorlog bevestigde het Handvest van de Verenigde Naties “de rechten van alle staten of volkeren of de voorwaarden van bestaande internationale instrumenten.” In wat bekend werd als de ‘Palestina-clausule’ beschermde het de Joodse nederzetting ten westen van de Jordaan, inclusief bijbels Judea en Samaria (de Westelijke Jordaanoever). Deze internationale garanties zijn niet ingetrokken.

Als gevolg van de vernederende Arabische nederlaag in de Zesdaagse Oorlog (1967) eindigde de Jordaanse controle over de Westelijke Jordaanoever (bijbels Judea en Samaria) abrupt. Toen het land van koning Hussein door de agressie tegen Israël in tweeën was gehakt, begonnen de Arabieren van de Westelijke Jordaanoever een Palestijnse nationale identiteit te bouwen in een land dat nog nooit bewoond was door een voorheen niet-bestaand ‘Palestijns’ volk.

Walid Shoebat uit Bethlehem vroeg zich af waarom het tot juni 1967 was “dat we ons als Jordanisch beschouwden totdat de Joden naar Jeruzalem terugkeerden. Toen waren we opeens Palestijnen.”

Als de geschiedenis en het internationaal recht ontoereikend zijn, kunnen de Palestijnen luisteren naar de verklaringen van hun eigen leiders. Zuhair Muhsin, PLO militaire commandant en lid van de Uitvoerende Raad, beweerde dat er “geen onderscheid was tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. … Het bestaan ​​van een afzonderlijke Palestijnse identiteit dient slechts voor tactische doeleinden. Het idee van een Palestijnse staat,” erkende hij, “was slechts een nieuw instrument in de voortdurende strijd tegen Israël.

De in Egypte geboren Yasser Arafat was niet overtuigd. Palestijnse Arabieren, zo benadrukte hij, “zijn afstammelingen van de Jebusieten“, die verdwenen nadat koning David zijn troon van Hebron naar Jeruzalem had verplaatst. Palestijnse leiders, die gretig zijn om fantasieën voor de realiteit te vervangen, hebben ook beweerd dat ze zonder een spoor van ondersteunend bewijsmateriaal “afstammen van de Kanaänieten en Filistijnen.

Zoals Eli Hertz, de president van ‘Myths and Facts’, zorgvuldig en overtuigend heeft gedocumenteerd (‘Palestinian’s the Bluff’, ‘Myths and Facts’ (12 juni) “de kunstmatigheid van de Palestijnse identiteit” is allesomvattend. Claims van afkomst van de Kanaänieten en Filistijnen zijn mythologisch, zonder feitelijk bewijs om hen te ondersteunen.

Tijdens bijna twee decennia van Jordaanse heerschappij voorafgaand aan de Zesdaagse Oorlog, waren “aanhangers van een afzonderlijke Palestijnse identiteit een dwaze minderheid.” Zelfs Jordanië, dat nog steeds fantasieën koestert over terugkeer naar de Westelijke Jordaanoever, erkent de Palestijnse staat niet, zoals Hertz opmerkt, met Palestijnen die meer dan twee derde van de Jordaanse bevolking omvatten, “er is al een Palestijnse staat en een Palestijns volk in alles behalve in naam.” Jordanië is Palestina.

Geschiedenis en feitelijke nauwkeurigheid zijn niet meer waarschijnlijk dan nu om de Palestijnen ervan te overtuigen dat Israël – en inderdaad, Judea en Samaria – niet uit “Palestina” bestaan. Geschiedenis, voor Palestijnen, is weinig meer dan mythen die gefundeerd zijn op fantasie.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Jerold S. Auerbach “The invention of Palestinians” van 17 juni 2019 op de site van The Jewish News Syndicate (JNS)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.