Secundair antisemitisme: Jodenhaat in samenhang met de Holocaust

In de afgelopen decennia hebben zich nieuwe vormen van antisemitisme in samenhang met de Holocaust ontwikkeld. Een van de meest gepubliceerde is Holocaustontkenning. Erger en veel wijder verbreid is Holocaustomkering: Israël en de Joden worden zo neergezet dat zij zich als nazi´s gedragen.

Onderzoeken hebben onthuld dat meer dan 40% van de Europeanen dat gelooft. Bovendien zijn er neonazi´s, die de Duitse vernietigingspolitiek tot het einde uitgevoerd willen zien. Een typische uitdrukking daarvan is dat Hitler´s karwei afgemaakt zou moeten worden. Daarvoor vinden we ook in de islamitische wereld ondersteuners

Veel minder bekend is de haat aanwakkerende houding genaamd “secundair antisemitisme”. Deze uitdrukking werd door de filosoof Theodor Adorno en zijn medewerker Peter Schönbach van de Frankfurter Schule in de vroege jaren-60 vormgegeven. Op de school werd de dynamiek van het Duitse schuld- en defensiemechanisme van een deel van zijn bevolking onderzocht.

Lars Rensmann, die op dit moment doceert aan de Rijksuniversiteit Groningen in Nederland, verklaarde secundair antisemitisme tot nieuwe bron van de vijandigheid tegenover Joden. Hij zei dat deze door de wens van veel Duitsers wordt gemotiveerd om de schuld en de herinnering aan de Holocaust en uit het collectieve geheugen van een bevlekte natie te onderdrukken en van elkaar te scheiden. Joden worden er zodoende collectief alleen al op grond van hun bestaan van beschuldigd de Duitsers aan de misdaden van hun natie, hun schuld en hun verantwoordelijkheid te herinneren.

Twee psychologen hebben dit pregnant uitgelegd. De Israëlische psychiater Zvi Rex zegt: “Duitsland zal de Joden Auschwitz nooit vergeven.” Een andere Israëli, de in Duitsland geboren Holocaustpsycholoog Nathan Durst, zei: “Uitbraken met antisemitische ondertonen houden eveneens met Europa´s schuld vis-a-vis van de Holocaust verband. Als de schuldige persoon slecht is, wordt het joodse slachtoffer goed. Op het moment dat aangetoond kan worden dat de laatste eveneens slecht is, wordt de ´ander´ – dat wil zeggen de Europeaan – van zijn schuldgevoelens verlost. Om te beweren dat Israëli´s zich als nazi´s gedragen, vermindert de zonde van de grootouders. Dan kunnen de kinderen van de slachtoffers niet langer de aanklagers zijn. Dat maakt iedereen gelijk.”

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat secundair antisemitisme wijdverbreid is. Een actueel voorbeeld is een studie over het Oostenrijkse antisemitisme, waartoe door het parlement van het land opdracht werd gegeven. De studie bevatte een tamelijk grote steekproef van 2700 geënquêteerden en deelde de antwoorden op in drie groepen: autochtone Oostenrijkers, Turks sprekende Oostenrijkers en Arabisch sprekende Oostenrijkers.

Aan de geënquêteerden werd gevraagd of ze het eens waren met de uitspraak: “Joden proberen voordeel te halen uit het feit dat ze in de nazitijd slachtoffers waren.” 36% van de autochtone Oostenrijkers was het daarmee eens, evenals 51% van de Turks sprekenden en 59% van de Arabisch sprekenden.

Een andere aan de geënquêteerden voorgelegde uitlating luidde: “Ik ben er tegen dat steeds opnieuw getoond wordt dat er Joden stierven in de Tweede Wereldoorlog.” De woordkeuze van de uitlating verdoezelt de waarheid dat er Joden stierven, omdat ze vermoord werden. 37% van de autochtone Oostenrijkers was het hiermee eens, evenals 46% van de Arabisch sprekenden en 55% van de Turks sprekenden. Arabieren en Turken hebben echter geen reden om zich vanwege de Holocaust schuldig te voelen. De antwoorden op deze beide uitlatingen laten zien dat, net als op andere plaatsen in Europa, antisemitisme bij moslims belangrijk wijder verbreid is dan bij de autochtone bevolking.

Secundair antisemitisme beperkt zich niet tot de naties van hoofddaders van de Holocaust, Duitsland en Oostenrijk. Een studie uit 2017 over hedendaags antisemitisme in Groot-Brittannië stelde vast dat 10% van de bevolking denkt dat Joden hun slachtofferrol in de Holocaust voor hun eigen doeleinden zouden uitbuiten. 13% was het eens met de uitlating: “Israël gebruikt de Holocaust-slachtofferrol voor eigen doeleinden.” Uit deze peiling blijkt eveneens dat secundair antisemitisme in vergelijking met andere vormen van het met de Holocaust samenhangende antisemitisme relatief belangrijk is. 2% van de geënquêteerden gelooft dat de Holocaust een sprookje is. 3% gelooft dat de Holocaust werd overdreven.

De studie scheidde eveneens de geënquêteerden met sterk anti-Israëlische instellingen. 23% zei dat de Holocaust overdreven wordt en 49% stelde vast dat Joden de slachtofferrol in de Holocaust voor hun eigen doeleinden gebruiken. Dat is alleen maar nog een bewijs van de samenhang tussen anti-Israëlisme en antisemitisme.

Er werden bovendien statistieken over islamitische geënquêteerden in Groot-Brittannië opgesteld. Antisemitisme, dat samenhangt met de Holocaust, was bij moslims sterker vertegenwoordigd dan bij de rest van de bevolking. Bij moslims zei 8% te geloven dat de Holocaust een sprookje zou zijn: 14% zei dat de Holocaust zou zijn overdreven. Bij religieuze moslims waren deze percentages nog hoger. 10% geloofde dat de Holocaust een sprookje zou zijn, 18% zei dat de Holocaust zou zijn overdreven.

Veel Europeanen willen niet weten dat antisemitisme een integraal bestanddeel van de cultuur van hun samenlevingen is. Dat betekent niet dat er geen Europeanen zijn die antisemitisme bestrijden. Evenmin betekent het dat de meeste Europeanen antisemieten zijn. Het hierboven aangehaalde toont echter een extra perspectief op de manier hoe Europese cultuur met antisemitisme is vervlochten. Zelfs de volkerenmoord op Joden in Europa heeft tot nieuwe vormen van het antisemitisme geleid, niet alleen in de landen van de daders, maar ook elders.

door Dr. Manfred Gerstenfeld


Bronnen:

♦ een artikel in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel Sekundärer Antisemitismus: Judenhass in Verbindung mit dem Holocaust op de site van Heplev van 20 mei 2019

5 gedachtes over “Secundair antisemitisme: Jodenhaat in samenhang met de Holocaust

 1. Primair, Secundair, Teritiair, Quartair Antisemitisme.

  Allemaal termen voor zinloze onderzoeken over Jodenhaat.

  Het maakt allemaal geen verschil………Jodenhaat is Jodenhaat!
  Of de kogel van links of rechts komt doet er niet toe.

  Jodenhaat is niet te beredeneren of uit te leggen.
  Onderzoek is zoeken naar excuses die niet bestaan.
  Eeuwenlang ‘onderwijs’ hebben niets opgeleverd.

  We kunnen er kort over zijn……..feit is:
  *Jodenhaat is een integraal deel in de DNA van de Europeaan.

  *Zonder de actieve hulp van de Europeese bevolking/regeringen hadden de Nazi’s nooit zoveel ‘succes’ gehad in hun missie.

  *Geef ze de kans……en ze doen het morgen allemaal nog een keer!

  Het énige antwoord is de Joodse staat Israel die staat voor wat ze zegt….*het beschermen van Joden.

  Het is daarom dat Israel (via de UN) word aangevallen door de westerse ‘beschaafde’ landen & hun companen in de Arabische/Moslim wereld.

  Een sterk land voor sterke onafhankelijke Joden past niet in hun scenario.

  Like

  1. @Shapira. Ik vind in je commentaar een belediging voor alle Nederlanders die hulp boden aan de Joden. Zij deden het onder immens levensgevaar voor zichzelf en hun familie. De Duitslers hadden geen enkele moeite mensen af te knallen als zij er zin in hadden. In Limburg haddeen ze in 1944 een kerk met man en muis in brand gestoken omdat de mensen wouden niet eruit komen. In Friesland is er bijna geen enkel dorp waar de Duitsers niet paar jongens of mannen hadden geexecuteerd. Je ziet de monumenten overall. https://www.google.nl/search?hl=nl&authuser=0&tbm=
   en wat denk jij over de verzetstrijder Arnold Douwes die 120 kinderen uit de Hollandsche Schouwburg smokkelde en ze naar het Drentse dorp Nieuwlanden bracht? In de Remonstrantse kerk aan de Laan in Den Haag vonden vele Joden onderduikplaats. Dat deed men al wist men dat de Duitsers waren zeer alert en wachten op een gelegenheid de boel op te ruimen. Op gegeven moment wilden ze de boel daar met man en muis op te blazen. (boek G. Langerak). Dat zijn paar voorbeelden uit velen. Als dit land werkelijk zo rot was, waren de Joden uit zo’n “vijandig land”allang weggetrokken. En wat denk jij over de dappere Denen die de Joden van hun land hadden gered? Dus de theorie van *Geef ze de kans……en ze doen het morgen allemaal nog een keer! klopt niet!.
   Wie dat wel wil, zijn de matties van Allah. Zij hebben natte dromen over het uitmoorden van iedereen die niet in hun Il Chapo wil geloven. Maar voor de Israeliers zijn zijn bendeleden tot dusver “Eine Nummer zu klein”. Israel wordt door de VN (een bende van Derde Wereld gespuis) en linksige Quislings aangevallen. Natuurlijk past een sterk land voor sterke onafhankelijke Joden niet in hun scenario. Maar wat verwacht jij van Europese Gutmenschen die samen met de moslims hun eigen volk willen verdelgen?

   Like

 2. In de afgelopen decennia hebben zich in Europa zulke exorbitante en morbide vormen van denkwijze gevormd, dat de samenhang met de Holocaust en Jodenhaat vallen in het niets. Wat kan men verwachten van mensen die gewillig de vernietiging van hun land en de toekomstige Holocaust van hun eigen bevolking accepteren? Mensen die stoïcijns toekijken hoe de Islam hen land gestaag overneemt? Mensen die accepteren dat hun eigen politieke leiders doen hun best hen natiestaat om zeep te helpen; al gaat het ten koste van de toekomstgeneraties? Politici schijten bergen van woorden over CO2 en het klimaat, maar spreken geen woord over de acute fysieke gevaar die zwermen migranten uit Islamitische landen en Afrika meebrengen? Zie de boeken van Douglas Murray “The Savage Death of Europe” en het boek van Thilo Sarrazin “Deutschland Schaft sich Ab”. De Britse overheid vond het best, dat Britse blanke meisjes werden jarenlang systematisch verkracht en tot prostitutie gedwongen door bendes van MOSLIM mannen die ze “Aziaten” noemen. Politie en Justitie mochten zulke morbide gevallen niet onderzoeken, anders werden ze van racisme beticht. Moedige Lui die opkwamen tegen deze praktijken, werden van hun ambt gezet, of landden in de gevangenis. Bijvoorbeeld Tommy Robinson (die nog steeds vastzit) en “Britain First” leiders Paul Golding en Jayda Fransen https://www.youtube.com/watch?v=7D-xmG3IDhQ De huidige NAVO Secretaris-Generaal, Jens Stoltenberg, ondernam niets tegen de Islamitische en Afrikaanse massaaanvallen op Noorse vrouwen en kinderen, toen hij was de premier van Noorwegen https://www.youtube.com/watch?v=xoiCYwoJKrE en deze kerel moet Europa beschermen tegen de Russen? Poetin beeft van angst.
  Als men al deze facetten bij elkaar neemt, kan men best begrijpen dat met zo’n gemoedstoestand en zo veel liefde voor de Islam, is er geen plaats voor sympathie voor Israël, laat staan voor de Joden. Hoe durven zij de Ubermenschen van Mohammed en Allah keer op keer schaamteloos in hun kont te trappen? Met zo’n gedrag ben jij een Nazi en jij gedraagt zich als een racistische fascist. Normatieve goed (linksige) Europeanen vinden het heerlijk dat moslims hun dochters verkrachten en zo maar mensen aanvallen in de straten en steden van hun nieuwe Heimat. DAT IS HUN RECHT!.

  DEEL 2

  Like

 3. DEEL 2
  “Bovendien zijn er neonazi´s, die de Duitse vernietigingspolitiek tot het einde uitgevoerd willen zien. Een typische uitdrukking daarvan is dat Hitler´s karwei afgemaakt zou moeten worden”.
  Voor de meeste traditionele Europese Quisling-partijen staat de noodzaak van het vechten tegen moslims voor het behoud van eigen land, gelijk aan hen interesse voor de Holocaust. Nul komma nul. De zgn. neonazi’s die “Oh zo graag de vernietigingspolitiek tot het einde uitgevoerd willen zien”? Ach! Deze papiertijgertjes met zwakke kloten, moeten eerste laten zien hoe zij de Duitsers en Volksduitsers bescherming bieden tegen de overname van hun land door Turken, Arabieren en andere migranten. Gespuis die op hun kosten leeft, ze van Duits grondgebied verjaagt en de boel vernietigt. Ze accepteerden laconiek de verschrikkelijke Oudejaarsnacht 2015 bij de Dom van Köln. https://www.youtube.com/watch?v=hl04r1OjRQs Hetzelfde geldt ook voor de moorden op Duitse meisjes en kinderen door moslim immigranten en de vele terreuraanslagen. Dus, laat deze vaderlandslievende helden eerste van de F’jes-niveau (de jongste voetballertjes) tot een amateur voetballers van de laagste rang ontwikkelen .. En dan spreken wij verder. Wat Duitsland of Oostenrijk van plan zijn, is niet interessant. Beide landen zijn stervenden; vooral Duitsland. Angela Merkel gaf het land de genadeklap. Er zullen vele jaren (decennia) voorbij moeten gaan, totdat het land weer op krachten zal komen; of überhaupt!.

  Iedere vorm van Jodenhaat kan voor de staat Israël en zegen zijn. Denk maar aan het geval van Tsien Hsue-shen (11 dec. 1911 – 31 okt. 2009) een Chinese ingenieur afgestudeerd (in de jaren ’30) aan de MIT van Massachusetts. https://nl.wikipedia.org/wiki/Qian_Xuesen Na de oorlog hoorde hij bij de team die samen met Werner von Braun bezig was met het ontwikkelen van raketten. Midden jaren ’50 – na bezoek aan China – werd hij gevangen genomen en was jaren onder huisarrest. Na zijn vrijlating keerde hij terug naar China. Hij staat bekend als de vader van de Chinese ruimtevaartprogramma en de ontwikkelaar van de Chinese atoombom (1964).

  Like

 4. “Een belediging voor alle Nederlanders die hulp boden aan Joden met gevaar voor eigen leven”.

  Daar heeft u gelijk in. Ik had u niet kunnen antwoorden indien dit niet het geval was geweest. Helaas was dit maar een heel kleine groep (al mag je nooit oordelen over mensen die hiervoor niet de moed hadden). Het overgrote deel had echter niet zo een mooi résumé.

  Actieve medewerking met de Nazi’s, verraad en diefstal van Joods bezit, tijdens & na de oorlog is prima gedocumenteerd.

  Ook in Duitsland, Polen en andere landen waren er fantastische mensen die met gevaar voor eigen leven Joden e.a. hielpen. Dit waren échte helden die dan ook het passende eerbetoon in Yad Vashem hebben gekregen.

  Opmerking: Als iets in je DNA zit betekent dit nog niet dat de ziekte ook uitbreekt.

  *Geef ze de kans en ze doen het morgen opnieuw*
  Uw uitleg /excuus hierover is precies mijn argument.

  Het zijn niet alleen Moslims (bovendien waren er in de Arabische landen ook mensen die Joden hielpen) of ‘Linkse Quislinks in de UN, (gewone ‘normale & beschaafde’ landen die tegen Israel stemmen) of een kleinere Ultra Rechts groep (zijn tegen Joden/voor Israel) die graag een 2e kans krijgen.

  Het héle gehets tegen Israel (de Ultieme Jood) met het excuus van ‘de arme Palestijn’ is gebaseerd op dit principe.

  Als je je ogen hiervoor wilt sluiten, prima. Is voor WO2 ook gebeurd.
  Toen bleven Joden ook zitten waar ze zaten omdat het allemaal niet zo een vaart zou lopen in de beschaafde landen van Europa.

  Welnu, de circel is rond. Antisemitisme groeit & bloeit en is weer legitiem en Joden denken wéér dat het niet zo een vaart zal lopen.

  Gelukkig denken velen anders en trekken wel weg, vooral jongeren.
  Een gewaarschuwd mens telt tenslotte voor 2.

  Like

Reacties zijn gesloten.