Palestijnse gepansterde eenheid is permanente bedreiging voor Joodse bewoners in Judea & Samaria

Plaatje hierboven: Ramallah, 20 mei 2019. Voor het eerst na jaren van weigering, liet Israël onder druk van Washington, de levering van tien gepantserde voertuigen vanuit Jordanië aan de Palestijnse Autoriteit toe, nadat de Europese Unie hen deze voertuigen had geschonken [bron]

De levering van tien pantservoertuigen aan de Palestijnse Autoriteit in Judea & Samaria, wordt op bijzondere veel woede, ongeloof, ontgoocheling en bitterheid door de Joodse bewoners van Judea & Samaria onthaald.

De chef van de Regionale Raad van Samaria, Yossi Dagan, vecht het besluit aan van het defensie establishment om de transfer goed te keuren van een tiental gepansterde voertuigen aan de Palestijnse Autoirteit die gedoneerd werden door de Europese Unie.

De voertuigen, die als geschenk van de EU aan de veiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit werden overgedragen, werden naar verluidt via Jordanië naar Judea en Samaria verzonden. Dagan zei dat de overbrenging van gepantserde voertuigen “totale negeren van menselijk leven is en een onaanvaardbaar risico betekent voor zowel de levens van IDF-soldaten als voor de levens van de inwoners van Judea en Samaria.

Elke redelijke persoon begrijpt dat de levering van gepantserde voertuigen met machinegeweren aan terroristen in uniform een ​​beslissing is die veel bloed kan kosten“, zegt Dagan. “Veel terreuraanslagen in Judea en Samaria, waarbij Joodse soldaten en burgers werden vermoord, werden uitgevoerd door of met de hulp van Fatah-soldaten of politieagenten van de Palestijnse Autoriteit.”

Ido Zoldan, Rabbi Meir Hai, Ben Yosef Livnat, Eviatar Borovsky, en vele anderen werden vermoord door Palestijnse politieagenten of door de Palestijnse GSS,” zei hij. “Het is verbazingwekkend dat die mensen die deelnamen aan de demonstraties ‘Geef ze geen geweren’ tijdens de dagen van Oslo hen ook thans pantserwagens geven. Ik heb een beroep gedaan op diegenen die deze ongelukkige beslissing hebben genomen om hun verstand te herwinnen. Ze geven de vijand thans ook pantserwagens. Ongelooflijk,” zei Dagan.

Het eerste Palestijnse aanvalsvermogen is een strategie die is ontwikkeld in de vroege stadia van het vredesproces in het Midden-Oosten. Het wordt voorafgegaan door een lange periode van demonisering, ellende en willekeurige moorden, bedoeld om onze wil om in Yesha (Judea & Samaria) te blijven leven en te verdedigen te verminderen.

De strategie gaat ervan uit dat louter terrorisme ontoereikend is omdat er ongeveer 30 of 40 yishuvim (Joodse gemeenschappen) zijn die waarschijnlijk recalcitrant zijn en vasthouden, ondanks de verschillende vormen van intimidatie die terrorisme met zich meebrengt.

Wil de Palestijnse staat een voldongen feit zijn, dan zal de plotselinge ineenstorting van een select aantal vitale jishuvim vereist zijn. Dit kan alleen worden bereikt in een gecoördineerde nachtelijke eerste aanval waarbij zowel een voortschrijdende PA als terugtrekkende IDF-eenheden betrokken zijn.

Vandaar dat de beveiliging van de Yeshan specifiek ontworpen op een manier die kwetsbaar is voor een bepaald sleuteltype die niet onmiddellijk waarneembaar is voor Yeshans die ze tegenkomen. Zodoende zijn de poorten en bewapening van Yesha (en in het algemeen het gehele veiligheidsapparaat) universeel ontworpen, geselecteerd en gecontroleerd om uniek kwetsbaar te zijn voor een specifiek gereedschap dat toen semi-geheim werd gegeven aan de PA-gepantserde voertuigen.

Gepantserde voertuigen vormen een bijzondere bedreiging voor de yishuvim omdat ze gemakkelijk doorheen de toegangspoorten van de yishuv kunnen breken. De gepantserde voertuigen zouden in de yishuvim kunnen rondzwerven, omdat de IDF anti-pantserwapens van yishuv-voorraden heeft achtergehouden. De IDF lijkt ook informatie achter te houden over Arabische pantservoertuigen in Yesha.

De PA heeft niet in het geheim samengespannen om met een legermacht van gepantserde voertuigen te komen. Het werd hen in Oslo gegeven:

The Palestinian police will possess…up to 45 wheeled armored vehicles of a type to be agreed between the two sides (Israel and PA)…The use of wheeled armored vehicles…in the vicinity of the Settlements shall be approved through the relevant DCO. [Oslo Accoorden, Annex I, Article III, para. 5a3]

[Vert. “De Palestijnse politie zal beschikken over … maximaal 45 gepantserde voertuigen op wielen van een type dat tussen beide partijen moet worden overeengekomen (Israël en PA) … Het gebruik van gepantserde voertuigen op wielen … in de buurt van de nederzettingen moet worden goedgekeurd via de relevante DCO.]

De toegangspoorten van de yishuv zijn op een bepaalde manier gebouwd en bepaalde wapens worden geweigerd voor de yishuvim. Er bestaan ​​bijvoorbeeld 7,62 mm pantserdoordringende kogels die konden doordringen in gepantserde PA-voertuigen, maar er is geen dergelijke pantser-doordringende munitie in de jishuviem, en zelfs de 7,62 wapens die voor de yishuvim zijn geselecteerd, zijn bijna universeel onklaar gebleken. Dus in elke fase zijn de verdedigingen van Yesha gekozen om een ​​achterdeuroptie in te stellen voor een gemakkelijke verwijdering.

De uitzetting en aanvalsplannen op yishuvim hebben vertonen echter één belangrijke kwetsbaarheid: de complexe plannen om de Joden van Yesha in de steek te laten en of te verdrijven zijn afhankelijk van geheimhouding om te slagen. Als de yishuvim zich klaarmaken om een ​​effectieve zelfverdediging uit te voeren en alert te blijven op een plotseling Israëlisch in de steek laten, kan een dergelijke ineenstorting worden voorkomen. De PA zou dan gedwongen worden om een ​​massieve aanval te doen tegen een vastbesloten verdediging.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Mordechai Sones “The Palestinian armor threat – In every stage Yesha’s defenses have been picked to set up a back-door option for their easy removal” van 22 mei 2019 en een artikelFury in Judea and Samaria: ‘Complete abandonment of human life’” van 21 mei 2019 op de site van Arutz Sheva

♦ naar een artikelIsrael approves the entry of armored vehicles donated to the PA into Judea-Samaria” van 21 mei 2019 op de site van Behind The News (BTN)

♦ naar een artikelIsrael okays armored cars for PA security forces, to settlers’ chagrin” van 21 mei 2019 op de site van The Times of Israel

3 gedachtes over “Palestijnse gepansterde eenheid is permanente bedreiging voor Joodse bewoners in Judea & Samaria

 1. 10 panserwagens door de EU aan de PA gegeven?

  Het Europa dat geen budget heeft voor haar eigen defensie maar wel kadootjes doet aan een Palestijnse terreurbeweging??

  Europa dat Iran blijft steunen, Hezbollah blijft tolereren, UNWRA blijft financieren en Palestijnse despoten blijft fêteren

  Europa doet niet anders dan Israel uitdagen, dwarszitten & tegenwerken.

  Waarom?

  Omdat ze hiermee denken een palestijnse staat te kunnen afdwingen die de Joodse Staat Israel zal vernietigen.

  Gaat niet gebeuren! De 10 panserwagens zullen hetzelfde lot ondergaan als de illegale gebouwtjes gefinancierd door de EU.

  Like

 2. Liefdadigheid van het Westen die direct door de HAMAS zal worden ingezet bij terreuraanslagen op Israël en zodoende het Westen direct betrokken is bij deze daden.

  Like

Reacties zijn gesloten.