EU gaat Palestijnse leerboeken onderzoeken en leerprogramma doorlichten dat ze zelf betaalt

Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, heeft woensdag aangekondigd dat de organisatie de nieuwe Palestijnse studieboeken zal onderzoeken op inhoud die aanzet tot haat en geweld, uit vrees dat EU-hulpfondsen worden gebruikt om haat te bevorderen.

De aankondiging volgt op een onderzoek en campagne door IMPACT-se (Instituut voor Monitoring van Vrede en Culturele Tolerantie in Schoolonderwijs). Ze ontdekten dat de nieuwe Palestijnse studieboeken, uitgegeven in september 2018, nog radicaler zijn dan voorgaande edities, met honderden voorbeelden van extremisme die Jihad aanmoedigen, geweld, demonisering en aansporing tegen Israël en Joden.

De haatdragende inhoud bleek methodisch te zijn en verscheen in alle vakken, inclusief wiskunde, natuurkunde, biologie, enz. Een boek voor eerste klassers bevat een afbeelding van een kind dat glimlacht naast ‘afvalligen’ die in de hel branden (plaatje bovenaan). De resultaten van het onderzoek van IMPACT-se werden getoond aan Europese topfunctionarissen en afgevaardigden in het EU-Parlement.

In antwoord op een officieel onderzoek van een afgevaardigde bevestigde Mogherini dat de EU een academische studie van Palestijns leermateriaal zal uitvoeren en dat daartoe middelen zijn toegewezen in de begroting van 2019. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke, internationaal gerespecteerde onderzoeksinstelling.

Het doel van het onderzoek is ‘mogelijke aanzetting tot haat en geweld en niet-naleving van UNESCO-normen met betrekking tot vrede en tolerantie in het onderwijs vast te stellen“, zei Mogherini. “Aanzetten tot geweld is onverenigbaar met de bevordering van de tweestatenoplossing en verergert het gebrek aan vertrouwen tussen de gemeenschappen enorm.

Plaatje hierboven: EU subsidieert Palestijns leerprogramma dat bestaansrecht van Israël ontkent, zoals hier op de Facebookpagina van de Hogeschool voor Meisjes in Jericho, 2 oktober 2012 [beeldbron: PMW]

De aankondiging van de studie volgt de feedback van over het hele continent naar de IMPACT-se-campagne en vergroot het bewustzijn bij Europese wetgevers. In maart kondigde Groot-Brittannië zijn deelname aan de onderzoeksinspanningen van de EU aan. In januari keurde het Britse parlement wetgeving goed die ervoor zorgde dat belastinggeld niet kon worden gebruikt om haat te bevorderen. De Duitse regering kondigde afgelopen december ook aan dat zij een onafhankelijk onderzoek zou instellen naar de inhoud van de nieuwe Palestijnse schoolboeken.

Volgens het onderzoek van IMPACT-se hebben de nieuwe schoolboeken opzettelijk voorbije vredesonderhandelingen met Israël weggelaten, inclusief de Roadmap, de Wye-overeenkomst en zelfs het vredesverdrag met Jordanië. Bovendien werden delen van de studie die leerde over Joodse historische aanwezigheid in Jeruzalem en het Land van Israël weggelaten. Het woord ‘Israël’, dat in het verleden op verschillende kaarten verscheen, is volledig gewist uit kaarten in de nieuwe boeken.

De Europese Unie is de grootste financiële donor van het Palestijnse ministerie van Onderwijs. Maar het geld en het goede geld van de Europese belastingbetalers zijn jarenlang misbruikt, waarbij generaties jonge Palestijnen systematisch radicalisering ondergaan“, zei Marcus Sheff, CEO van het instituut. “Er is geen excuus en geen rechtvaardiging. De PA neemt honderden miljoenen euro’s voor haar in ruil en leidt miljoenen kinderen op tot geweld, haat en Jihad. We hopen dat de diepgaande bespreking van deze kwestie door de EU zal helpen om een ​​einde te maken aan dit kindermisbruik en uiteindelijk jonge Palestijnen eindelijk in staat zal stellen om een ​​zinvolle opleiding voor vrede en tolerantie te ontvangen.

Na de IMPACT-se-campagne keurde het EU-parlement in april 2018 de wetgeving goed die bedoeld was om te voorkomen dat Europese hulpgelden aan de Palestijnse Autoriteit zouden worden gebruikt om haat aan te leren. In september bevroor de financiële commissie van de EU 15 miljoen euro bestemd voor het Palestijnse ministerie van onderwijs. Na een stemming organiseerde de EU een discussie over de kwestie en nodigde een vertegenwoordiger van IMPACT-se uit om de Palestijnse onderminister voor onderwijs te bespreken.

Na de komende verkiezingen voor het Europees Parlement zal het Instituut nieuwe leden van de Europese Commissie en andere hoge functionarissen van de Europese Commissie op de hoogte brengen van het nieuwe curriculum van de Palestijnse Autoriteit en ervoor zorgen dat de EU een eerlijk en zorgvuldig rapport publiceert over de inhoud van de Palestijnse boeken in overeenstemming met de Europese waarden,” voegt Sheff toe.

De meeste hulpgelden van de Europese Unie, zo’n 360 miljoen euro, zijn bestemd voor het Palestijnse ministerie van onderwijs. De EU schonk ook $ 178 miljoen aan UNRWA en een groot deel daarvan wordt gebruikt voor de financiering van hun scholen die ook het PA-curriculum doceren.

Het PA onderwijs samengevat in een cartoon


Bronnen:

♦ naar een artikel van Itamar Eichner “EU to examine hate in Palestinian textbooks” van 15 mei 2019 op de site van Ynet (Yedioth Ahronoth)

♦ naar een reeks artikelsPalestinian Schoolbooks: Indoctrination to hate” op de site van Palestinian Media Watch (PMW)

♦ een artikel [PDF-File] “Palestinian Authority Education – A Recipe for Hate and Terror” van 12 juli 2015 op de site van Palestinian Media Watch (PMW)

4 gedachtes over “EU gaat Palestijnse leerboeken onderzoeken en leerprogramma doorlichten dat ze zelf betaalt

 1. De slager die zijn eigen vlees keurt.

  Dat de door EU gefinancierde leerboeken haatmateriaal bevatten is niets nieuw. Israel kaart dit probleem al jarenlang aan.

  Helaas tegen Brusselse dovemansoren met een Israel probleem.

  Hier is dan ook geen ‘academisch onderzoek’ voor nodig.
  Een lagere school leerling kan dit begrijpen.

  Europa zoekt gewoon naar wegen om zichzelf schoon te wassen.

  ‘In overeenstemming met Europeese waarden’.
  Ja, daar kunnen Joden over meepraten.

  Like

 2. Dat meisje Federica Mogherini moet eens een keer goed de Koran lezen en bestuderen om daarna tot de conclusie te komen waar dit zogenaamde religieuze boekje toe leidt, voordat ze weer met een hoofddoekje bij Iraanse moordenaars op bezoek gaat!!!

  Like

Reacties zijn gesloten.