De Verenigde Naties pakken Fake Nieuws aan in plaats van Fake Rechten

Plaatje hierboven: Paneel in de gebouwen van de Verenigde Naties met vermelding van de nep-rechten van de nepstaat ‘Palestina’ [beeldbron: First.One.Through]

Op 30 april 2019 namen verschillende sprekers het woord bij de Verenigde Naties om het ‘Speciale informatieprogramma over de kwestie van Palestina’ te bespreken.

Verschillende landen, waaronder Israël, de Verenigde Staten, Iran, Rusland en Trinidad en Tobago bespraken of er ook sprake was van en of er wordt veel nepnieuws (Fake News) wordt verspreid en of de VN in haar nieuwsverslagen een fout verhaal propageert.

Helaas was de discussie uitsluitend gericht op de technologie en talen die verband houden met de ‘kwestie van Palestina’, zonder de fundamentele tekortkoming van het VN-initiatief aan te pakken, met name dat de neprechten die worden toegekend aan de Palestijnen in de staatloze Palestijnen (SAP’s) niet worden toegepst op andere volkeren op de planeet of in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Zoals beschreven in het artikelTijd om hoofdbeginselen van de onvervreemdbare rechten van Palestijnen te ontbinden‘ hebben enkel volkeren recht op zelfbeschikking, wat een doel zou moeten zijn voor de USNW als het betrekking heeft op de SAP’s. Geen enkel volk heeft echter het recht op soevereiniteit, ongeacht Resolutie 3376 van de VN van 10 november 1975.

Hebben bijvoorbeeld de Koerden recht op een eigen soevereine staat?

Waarom is er geen VN-resolutie voor hen wanneer zij een werkelijk verschillende groep mensen zijn, in tegenstelling tot de SAP’s die slechts een verzameling van verschillende volkeren zijn (verschillende religies, waaronder soennieten, sjiieten, druzen, christenen, en geboren in verschillende landen, inclusief Irak, Egypte, Palestina, enz.) die op een bepaald moment in de tijd (1946 tot mei 1948) in dezelfde regio wonen? Je zou net zo gemakkelijk kunnen beweren dat New Yorkers uit de jaren ’70 de soevereiniteit verdienen.

Evenzo verklaarde de VN-resolutie van november 1975 namens de SAP’s dat zij ‘onvervreemdbare rechten’ hadden waarin nazaten van mensen die in een bepaalde stad werkten en woonden, naar het huis van die voorvader konden terugkeren. Dat is een absurditeit. Waarom zou de VN de rechten bevorderen van SAP’s waarvan de grootouders in de jaren veertig een huis in Jaffa huurden voor een Palestijnse die nu een staatsburgerschap heeft in Chili wiens grootouders indertijd een huis bezaten?

Op dezelfde dag dat de VN de onwettige Resolutie 3376 heeft aangenomen, nam de VN ook Resolutie 3379 aan, die bepaalde dat “Zionisme een vorm van racisme en rassendiscriminatie is.” Het duurde tot december 1991 en er werd voortdurend aangedrongen door de Verenigde Staten en Israël op de VN om Resolutie 3379 te herroepen.

Helaas is er geen vergelijkbaar initiatief genomen om resolutie 3376 in te trekken, dus het theater van het absurde speelt zich vandaag af met verschillende ambassadeurs die ruziën over de beste verspreiding van de propaganda dat Palestijnen rechten hebben op soevereiniteit en verhuizen mogen naar een huis dat een grootouder zowat 75 jaar geleden heeft gehuurd.

Als het niet voor de 1991 intrekking van de andere antisemitische resolutie zou zijn, zouden de V.N. dan ook panelen hosten (plaatje bovenaan) over hoe het Zionisme het best op het wereldtoneel kan worden uitgesmeerd? Ja, dat weet ik zeker.


Bronnen:

♦ naar een artikelThe United Nations Tackles Fake News Instead of Fake Rights” van 1 mei 2019 op de site van First One Through