Manfred Gerstenfeld: Waarom is het Europese antisemitisme in opmars?

Men vraagt vaak aan mij waarom het Europese antisemitisme steeds meer toeneemt. In de media wordt van een toename van incidenten in verschillende belangrijke landen bericht. Voordat we op deze data ingaan, dient erop gewezen te worden dat de statistieken tussen de landen niet vergelijkbaar zijn.

Na al die jaren van enorme Jodenhaat heeft de EU zich niets eens ingespannen om vergelijkende statistieken over antisemitisme op te stellen.

Desondanks worden de jaarlijkse cijfers in een specifiek land in de regel volgens dezelfde methodiek verzameld. In Frankrijk steeg volgens informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken het aantal antisemitische gebeurtenissen van 311 in het jaar 2017 naar 541 in het jaar 2018. “Antisemitisme breidt zich uit als een gif”, zei minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner.

De Duitse regering meldt dat in het jaar 2018 1646 delicten verband hielden met de haat tegen Joden. Dit komt overeen met een stijging van 10% tegenover de jaren daarvoor. Het aantal lichamelijke aanvallen steeg van 37 in het jaar 2017 tot 62 in het jaar 2018.

De door de Brits-joodse verdedigingsorganisatie “Community Security Trust” (CST) verzamelde cijfers tonen aan dat in 2018 in het Verenigd Koninkrijk 1652 antisemitische gebeurtenissen gemeld werden. Dit komt overeen met een stijging van 16% tegenover het jaar daarvoor. De hoofdzakelijk geweldloze incidenten vonden tamelijk regelmatig in de loop van het jaar plaats. Voor het eerst werden iedere maand minstens 100 incidenten geregistreerd.

Des te meer data er verzameld worden, hoe erger wordt het resultaat. Uit een peiling in maart 2019 bleek dat 90% van de Franse joodse studenten aangaf dat ze antisemitisch misbruik op het universiteitsterrein meegemaakt heeft. 20% gaf aan dat ze minstens eenmaal het slachtoffer werd van een antisemitische lichamelijke aanval. Van deze personen zei meer dan de helft dat ze meer dan één keer geweld zouden hebben meegemaakt.

Uit de Eurobarometer-studie met 484 waarnemingen van antisemitisme in het jaar 2019 bleek dat in alle bovengenoemde landen de meerderheid van de bevolking antisemitisme waarneemt als een groot probleem.

In het jaar 2018 voerde de “Fundamental Rights Agency” (FRA) in twaalf landen het waarschijnlijk grootste onderzoek over de waarneming van antisemitisme door Joden uit. Dit onderzoek is statistisch gezien weliswaar niet steekhoudend, maar geeft duidelijke aanwijzingen voor een zwaarwegend antisemitisme.

Er zijn vele andere onderzoeken beschikbaar. De uitspraak met betrekking tot het toenemende Europese antisemitisme is duidelijk.

Wat zijn daarvoor de redenen? Om dit fenomeen volledig te begrijpen, is een serie verdiepende onderzoeken nodig. Elke analyse zonder deze data bezit speculatieve elementen. Maar dat betekent niet dat we niets weten.

Net zoals veel andere thema´s van de postmoderne tijd zijn ook de redenen voor de toename van het antisemitisme divers. De bewering dat antisemitische incidenten in Europese landen zouden toenemen wanneer Israël grotere campagnes tegen de Palestijnen uitvoert, kan in het verleden geldig geweest zijn. Temeer daar ook veel moslims die zichzelf met de Palestijnen identificeren nu tegenwoordig in Europa leven. Het feit dat Israël in 2018, een recordjaar van het antisemitisme in Europa na de Tweede Wereldoorlog, geen grote offensieven heeft uitgevoerd, lijkt er echter op te duiden dat een grote wisselwerking met het Israëlisch-Palestijnse conflict niet de belangrijkste aandrijvingskracht van de haat is.

Een veel belangrijker element is de structurele component: Antisemitisme is een integraal bestanddeel van de Europese cultuur. Dat is al eeuwen zo. Antisemitisme is een veel ouder kenmerk van de Europese cultuur dan de democratie. Terwijl het antisemitisme in de loop der eeuwen ononderbroken bestond, gold dit niet voor het veel jongere concept van de democratie. In veel landen werd ze door nazisme, communisme en fascisme onderbroken. Een deel daarvan was vrijwillig en een deel het resultaat van de bezetting.

De opkomst van sociale media is een andere belangrijke factor voor antisemitische hetze. In de middeleeuwen gingen de Dominicaanse monniken van stad naar stad om tegen de Joden op te hitsen. Nu verbreidt de haat zich met grote snelheid op internet. Het blokkeren van hatespeech door bedrijven die internetdiensten aanbieden, is ontoereikend. Datzelfde geldt voor sociale media ondernemingen zoals Facebook en Twitter.

De beste periodes voor Joden in democratieën zijn in de regel in de rustiger tijden. Tegenwoordig schijnen de onlusten toe te nemen. De hoofdzakelijk islamitische immigratie, die begeleid werd door talrijke terreuraanslagen, was een belangrijke factor voor de toename van het rechts-populisme en een serie Europese landen. Dat op zijn beurt heeft tot reacties tegen het populisme geleid. De EU bevindt zich in een fase van onzekerheid. De Brexit is een belangrijke factor, maar niet de enige, die de toekomst van de EU vertroebelt. De economische problemen in Italië zouden effect kunnen hebben op de hele EU.

De zich voortslepende economische groei in de EU stimuleert politieke bewegingen, die een deel van de rijkdom willen herverdelen. Dit schept algemene onrust en kan de levensomstandigheden van de Joden tot bepaalde hoogte beïnvloeden.

Een andere factor is de op veel plaatsen door de staat verwaarloosde steun aan de politie. Berlijn is op dit moment de hoofdstad van het antisemitisme in Europa. Er bestaan zware beschuldigingen tegen de Berlijnse Senaat zijn politie niet ondersteund te hebben. De politie heeft vaak gebrek aan technische, personele en juridische middelen in de strijd tegen de grote Arabische clans, die de georganiseerde criminaliteit met prostitutie, drugshandel en “beschermingsgeld” in de stad domineren.

Ook het justitiesysteem in verschillende Europese landen schijnt niet effectief te zijn. Het “Simon Wiesenthal Center” heeft lang geleden aangekondigd dat het, wanneer eindelijk een van de vele klachten over antisemitisme in de op twee na grootste stad van Zweden tot een veroordeling door een rechtbank zou leiden, zijn reiswaarschuwing voor de stad zal beëindigen. Maar dat is tot nu toe niet gebeurd.

Tegen deze achtergrond is het onwaarschijnlijk dat het tot aanzienlijk positieve veranderingen van de levensomstandigheden voor de Europese Joden zal komen. De Joden, die in Europa leven en zich openlijk met het Jodendom willen identificeren, zullen moeten leven met antisemitisme. Hoe meer joods ze zijn, des te waarschijnlijker zullen ze met problemen en bedreigingen geconfronteerd blijven worden, die voortkomen uit de haat tegen Joden.

door Dr. Manfred Gerstenfeld


Bronnen:

♦ artikel in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel Warum ist der europäische Antisemitismus auf dem Vormarsch? op de site van Audiatur Online van 2 april 2019

Een gedachte over “Manfred Gerstenfeld: Waarom is het Europese antisemitisme in opmars?

  1. Vraag: Waarom is het Europees antisemitisme in opmars?

    Antwoord: Joden worden geinditentificeerd met Israel.

    Israel, een economisch en militair powerhouse en dat wekt jaloezie……….en met recht.

    Ben op het ogenblik in Israel en je weet niet wat je ziet……NY in het Midden Oosten.

    Like

Reacties zijn gesloten.