Israël naar de stembus: meer dan 6 miljoen Joden, Arabieren e.a. kiezen de 21ste Knesset

Israël stemt: Meer dan 6 miljoen Israëlische burgers zullen in staat zijn om hun democratische recht te realiseren en om te stemmen in de verkiezingen voor de 21ste Knesset op dinsdag. Zij kunnen hun keuze maken uit zowat 45 [!] deelnemende politieke partijen waaronder vele Arabische.

Hun broeders en zusters in de Palestijnse gebieden in Gaza en in de Palestijnse Autoriteit zullen nog even moeten wachten. De laatste parlementsverkiezingen (PNC) in de Palestijnse gebieden dateren alweer van 25 januari 2006, die overigens overal werden gewonnen door Hamas. Maar… who cares about Palestine? Juist: geen kat en al zeker niet in Israël

Ongeveer 10.000 stembureaus in het land zijn om 07:00 uur (6 uur onze tijd) open gegaan en zullen open blijven tot 22u00 vanavond, op welk moment tv-exit polls zullen proberen te voorspellen wie de volgende regering zal vormen. De echte resultaten pas op woensdagochtend bekend raken en gepubliceerd worden.

In de kleinere gemeenschappen met maximaal 350 inwoners zullen de stembureaus om 8:00 uur openen en om 20:00 uur sluiten. Hetzelfde geldt voor stembureaus in ziekenhuizen, gevangenissen en detentiecentra.

6.339.729 stemgerechtigde kiezers zullen in staat zijn om het stembureau te bezoeken en het stembiljet met de naam van hun partij die hun voorkeur geniet uit te brengen. Het recht om te stemmen wordt gegeven aan elke Israëlische burger die op de dag van de verkiezingen voor de Knesset 18 jaar of ouder is. Premier Benjamin Netanyahu en zijn vrouw Sara stemmen om 10:30 uur in de stembus in de Paula Ben Gurion School in Jeruzalem.

Verkiezingsdag is een rustdag bij wet, maar openbare vervoersdiensten en andere openbare diensten (restaurants, theaters en bioscopen, water- en elektriciteitscentrales, ziekenhuizen, reddingsdiensten, enz.) werken gewoon verder zoals bepaald werd door de Centrale Verkiezingscommissie. Het openbaar vervoer in de stad is op de verkiezingsdag gratis.

Sinds de laatste verkiezingen in 2015 werden gehouden voor de 20ste Knesset, steeg het aantal in aanmerking komende kiezers in Israël met 8,1%, of 434.000. 79% van de stemgerechtigde kiezers zijn Joden, 16% Arabier en 5% ‘anders’. Ongeveer 14% van de stemgerechtigde kiezers zijn jongeren van 18-24 jaar, ongeveer 30% zijn 25-39 jaar en 32% zijn leeftijden 40-59. 25% van de stemgerechtigde kiezers is 60 jaar en ouder.

Huidige verdeling

Intussen zijn er de afgelopen maanden een reeks verschuivingen geweest, sommige  politiekers trokken zich terug, vele nieuwkomers ook, nieuwe partijen werden opgericht, gesdistilleerd uit de vorige combinaties en het wordt afwachten wat daarvan de resultaten zullen zijn. Hieronder een voorlopige raming na evaluatie van de laatste opiniepeilingen:

Peiling voor 9 april 2019