Open brief van Dr. Hans Penner: ‘Vormt de AfD een bedreiging voor het Joodse leven?’

Open brief van Dr. Hans Penner aan Annegret Kramp-Karrenbauer (voorzitster van de CDU)

Zeer geëerde mevrouw Kramp-Karrenbauer, u hebt beweerd: “De AfD is een bedreiging voor Joods leven”. Deze bewering is onjuist, waarvoor voldoende redenen kunnen worden aangevoerd. Ik wijs op de volgende feiten:

  1. De islam is onverenigbaar met de grondwet. De islam plaatst de sharia boven mensenrechten en grondwet. De islam eist lichamelijke straffen (soera 5, vers 38) en het toepassen van geweld tegen niet-moslims.
  2. De islam vervolgt christenen. Het geloof in Christus is vanuit de zienswijze van de islam blasfemie, die bestraft moet worden.
  3. De islam is een bestaansbedreiging voor de Joden. Mohammed is het onafwijsbare voorbeeld van alle moslims. In Medina had Mohammed in één dag 600 tot 800 Joden van de stam Banu Qurayza laten onthoofden, omdat zij zich verzetten tegen de gedwongen islamisering. Nu streven islamitische landen naar de vernietiging van Israël. Moslims bestoken Israël met raketten. Vele Israëlische Joden werden door islamitische zelfmoordterroristen vermoord.
  4. Moslims bestrijden Joden in Duitsland. In bepaalde districten van Duitse steden kan men geen joodse emblemen laten zien. Joden kunnen daar geen winkels openen. Joodse scholieren moeten hun identiteit verborgen houden. Goederen uit Israël worden geboycot.
  5. Antisemitische Duitse regering. Steinmeier heeft door het neerleggen van een krans een meervoudige Joden-moordenaar geëerd, die Israël wilde vernietigen. Merkel wijst de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël af. Zij ondersteunt de inspanningen een islamitische staat op te richten, die Israël uit de weg moet ruimen.
  6. Hitler was enthousiast over de islam. Er bestonden twee islamitische divisies van de Waffen-SS. Hitler werkte met de islam samen in de Jodenvervolging.
  7. De AfD verdedigt als enige partij de democratische rechtsstaat tegen de dictatuur van de islam. “De AfD verzet zich duidelijk tegen een islamitische geloofspraktijk, die zich tegen de liberaal-democratische fundamenten van onze cultuur richt… De islam hoort niet bij Duitsland. In zijn uitbreiding en in de aanwezigheid van een constant toenemend aantal moslims ziet de AfD een groot gevaar voor onze staat, onze samenleving en onze waardeorde.” (beginselprogramma van de AfD).
  8. De AfD ondersteunt Israël. De regeringspartijen hebben er in de Bondsdag tegen gestemd om in de VN de belangen van Israël beter te vertegenwoordigen. De AfD heeft hier voor gestemd.

Een islam-kritische partij kan nooit nationaalsocialistisch zijn. Ik wil uw antwoord graag op internet plaatsen onder “fachinfo.eu/kramp.pdf”. Als ik geen antwoord krijg, dan beschouw ik dit als bevestiging van het feit dat u geen tegenargumenten hebt. Ik doe mijn best om dit schrijven te verspreiden.

Met bezorgde groeten,

Dr. Hans Penner, 76351 Linkenheim-Hochstetten


Bronnen:

♦ in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikelAfD ist nicht Bedrohung, sondern Garant für jüdisches Leben” van 2 april 2019 op de website van Politically Incorrect