Afbeelding 2.000 jaar oude 9-armige menorah gevonden op een zeldzame Joodse site in Beersjeba

Plaatje hierboven: Beersjeba, Israël. Op een 2000-jaar oude olielamp was een negen-armige menorah ingebakken [beeldbron: Anat Rasiuk/IAA]

Tijdens een archeologische opgraving uitgevoerd voorafgaand aan de bouw van een nieuwe wijk nabij de noordelijke ingang van de zuid-Israëlische stad Beersjeba, werden de overblijfselen van een Joodse nederzetting gevonden en blootgelegd daterend uit de Tweede Tempelperiode (516 v.C. en 70 na C.)

De opgraving ontdekte voor de eerste keer het bewijs van het Joodse dagelijkse leven in de oude stad, inclusief een deel van een olielamp versierd met een menora met negen armen, kalkstenen vaten gebruikt door joden voor rituele zuiverheid en een uitkijktoren. De site, daterend uit de vroege eerste eeuw na Christus tot aan de opstand van Bar-Kochba van 132 tot 136 na C., bevat verborgen ondergrondse gangen die werden gebruikt door de Joodse rebellen.

Volgens Dr. Peter Fabian van de Ben-Gurion Universiteit in de Negev en Dr. Daniel Varga van de Israel Antiquities Authority, “beslaan de overblijfselen van de nederzetting een gebied van een halve hectare en omvatten verschillende structuren en installaties, zoals de fundamenten van een grote uitkijktoren, bakfaciliteiten, oude vuilnisputten en een ondergronds systeem dat waarschijnlijk werd gebruikt als een Joods ritueel bad. Tekenen van een vuurzee ontdekt in een aantal van de structuren suggereren een crisis ervaren door de nederzetting, waarschijnlijk in verband met de eerste Joodse opstand van het jaar.

De site ligt aan de zuidelijke grens van het oude koninkrijk Juda, naast een weg die leidde van Tel Beersjeba naar de zuidelijke kustvlakte. De strategische waarde van de site langs de weg was waarschijnlijk de reden voor de bouw van een 10 x 10 m. uitkijktoren, waarvan de fundamenten bij de opgraving zijn blootgelegd. In de nabijheid van de toren zijn de overblijfselen van een trap die naar de tweede verdieping kan hebben geleid. De stenen van de toren werden in de late Romeinse tijd gekannibaliseerd om andere gebouwen in de buurt te bouwen.

Er was grote opwinding onder de archeologische teamleden wanneer een scherf een ‘darom‘ of zuiderse olielamp was schoongemaakt en de decoratie ervan was onthuld: een menora met negen armen. Volgens Dr. Fabian en Dr. Varga, “is dit waarschijnlijk een van de vroegste artistieke afbeeldingen van een negenarmige menora die ontdekt werden.

Het is interessant om op te merken dat van de weinige lampen waarop een menorah werd afgebeeld, dit nooit een zeven-armige was, met aandacht voor een decreet van de Babylonische Talmoed dat alleen de menora in de tempel zeven armen zou kunnen hebben, vandaar dat lampen voor huishoudelijk gebruik vaak worden weergegeven met acht tot elf armen.

Daarnaast werden ook tientallen bronzen muntstukken uit de periode van de Romeinse provinciale overheersing op de locatie ontdekt. Sommigen werden geslagen in Askelon, anderen in steden in het hele Romeinse rijk.

Koninkrijk van Judea onder Herodes de Bouwer
aka Herodes de Grote, ‘Koning der Joden’

(regeerde tijdens 2de Tempelperiode van 37 tot 4 v.C.)


Bronnen:

♦ naar een artikel2,000-year-old image of 9-stem menorah found in rare Jewish site in Beersheba” van 4 april 2019 op de site van The Times of Israel

♦ naar een artikel van David Israel “2000 Year Old Jewish Settlement Unearthed in Beer Sheva” van 4 april 2019 op de site van The Jewish Press