45 politieke partijen nemen op 9 april ’19 deel aan Israëlische parlementsverkiezingen

Het lijkt misschien onwaarschijnlijk voor een land zoals Israël waar meer dan zes miljoen stemgerechtigde Joden, Arabieren en christenen leven, er maar liefst 45 politieke partijen deelnemen aan de komende parlementsverkiezingen die volgende week dinsdag 9 april 2019 plaatsvinden en de 21ste Knesset zullen samenstellen.

De Knesset telt 120 zitjes, dus dat wordt wel even dringen geblazen. Die 120 zetels worden momenteel verdeeld over de tien belangrijkste partijen. Behoudens verrassingen zullen de meer dan 30 andere deelnemende partijen niet eens over de kiesdrempel van 3.25% komen die in aanloop naar de vorige verkiezingen van 17 maart 2015 werd bepaald. Overigens bestaat er in Israël, in tegenstelling tot bv. België, geen kiesPLICHT.

De verkiezingen waren aanvankelijk gepland voor november 2019, maar werden 5 maanden vervroegd na een geschil tussen leden van de regerende coalitieregering over een wetsvoorstel over nationale dienst voor de ultra-orthodoxe bevolking.

Ter voorbereiding op de verkiezingen voor de 21ste Knesset, die volgende dinsdag 9 april zal plaatsvinden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de schatting van het aantal Israëli’s van 18 jaar en ouder met stemrechten dat vandaag in Israël leeft, ongeveer 5,8 miljoen kiesgerechtigden omvat.

Dit ondanks het feit dat het aantal ingeschreven Israëliërs op de kiezersrollen ongeveer 6,3 miljoen bedraagt. De reden is dat het CBS Israëliërs die in het buitenland wonen niet telt. Onder andere redenen is het mogelijk dat Israëli’s die voor langere tijd in het buitenland zijn geweest, zijn gestorven en zich niet hebbe gemeld bij het binnenlandse ministerie van Israël.

Sinds de laatste verkiezingen in 2015 werden gehouden voor de 20ste Knesset, steeg het aantal in aanmerking komende kiezers in Israël met 8,1%, of 434.000. 79% van de stemgerechtigde kiezers zijn Joden, 16% Arabier en 5% ‘anders’. Ongeveer 14% van de stemgerechtigde kiezers zijn jongeren van 18-24 jaar, ongeveer 30% zijn 25-39 jaar en 32% zijn leeftijden 40-59. 25% van de stemgerechtigde kiezers is 60 jaar en ouder.

Huidige verdeling

Intussen zijn er de afgelopen maanden een reeks verschuivingen geweest, sommige  politiekers trokken zich terug, vele nieuwkomers ook, nieuwe partijen werden opgericht, gesdistilleerd uit de vorige combinaties en het wordt afwachten wat daarvan de resultaten zullen zijn. Hieronder een voorlopige raming na evaluatie van de laatste opiniepeilingen:

Peiling voor 9 april 2019


Bronnen:

♦ naar een artikel van David Israel “5.8 Million Citizens Living in Israel Eligible to Vote Next Tuesday” van 2 april 2019 op de site van The Jewish Press