Vernieling 3000 jaar oude Joodse begraafplaats in Jeruzalem tijdens Jordaanse bezetting (1948-1967)

Plaatje hierboven: Na de Zesdaagse Oorlog van juni 1967 kwamen veel Joodse gezinnen naar de Olijfberg (Har Hazeisim) om de graven van hun geliefden op te zoeken tussen de verwoeste graven en grafstenen. Tijdens de Jordaanse bezetting van Jeruzalem (1947-1967) werden van de ca. 150.000 Joodse grafstenen (matzeivos) er tussen de 45.000 en 50.000 vernietigd door de Arabische moslims [beeldbron: JCPA]

Al bijna 70 jaar liggen stukken van hun matzeivos (grafstenen)  uitgestrooid over een groot gebied van de Joodse begraafplaats (Har Hazeisim) tegenover Yad Avshalom in een gebied dat bekend staat als Chelkas Hachasidim. Hier werden rabbijnen, politici, artiesten, schrijvers en gemeenschapsleiders uit verschillende werelddelen en landen begraven, die tussen 1850-1947 zijn overleden en begraven op de historische berg.

Maar toen de Jordaniërs in 1948 de controle over de Joodse begraafplaats op de Olijfberg (Har Hazeisim) in bezit namen, werden hun grafzerken (matzeivos) vernietigd en gebruikt voor de aanleg van wegen, dorpen en hotels. De grafstenen werden vaak verkocht door het Jordaanse Legioen om te worden gebruikt als bouwmateriaal en om wegen te verharden.

Toen de IDF de meer dan 3000 jaar oude Joodse begraafplaats heroverde op de Jordaanse islam tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde, ontdekten ze dat ongeveer 45.000 – 50.000 graven waren vernietigd in een poging om de Joodse banden met Jeruzalem te wissen. Daarnaast werd het Joodse Kwartier afgebrand tot in de kelders, de grotse synagogen Tifferet en Hurva gedynamiteerd en meer dan 50 andere synagogen en sjoels verwoest.

Zoals bekend ligt de Oude Stad voorbij de Groene Lijn in het zogenaamde Oost-Jeruzalem dat wordt opgeëist door de Palestijnse Autoriteit als de toekomstige hoofdstad van ‘Palestina’.

Wie wil weten hoe en wat er opnieuw staat te gebeuren als Israël ooit oostelijk Jeruzalem zou wegschenken aan de Palestijnen, moet maar de plaatjes hieronder bekijken hoe de Joden in 1967 hun duizenden jaar oude Joodse erfgoed, in het bijzonder de Joodse begraafplaats op de Olijfberg, hebben teruggekregen van de Jordaanse waqf.

jeruz02aPlaatje hierboven en eronder: Toestand van de 3000 jaar oude Joodse begraafplaats zoals die werd aangetroffen door Israëlische legersoldaten nadat op 7 juni 1967 de hoofdstad werd heroverd op het muselmaans Jordaanse leger. Dekstenen van Joodse graven werden kapot geslagen en vele verpulverd voor de aanleg van wegen. De Arabieren hebben alles kapot geslagen. Niks is heel gebleven. Later zullen de Jordaniërs dwars doorheen de Olijfberg een asfalten autoweg aanleggen… Of het nu van Joden, christenen of orthodoxen was, alles moest eraan geloven, werd vernield, ontheiligd en onteerd… Op de Olijfberg werd temidden de Joodse grafstenen ook een benzinestation gebouwd en tegelijk een groot aantal parkingplaatsen voor auto’s. [1948-1967]

jeruz06a

jeruz11aBerg van Olijven. Op de voorgrond met een dak in de vorm van een piramide: de Graftombe van de profeet Zacharias die leefde tijdens de Eerste Tempelperiode (ca. 600 v. Chr.). Jordaniërs bouwen een hotel op de Olijfberg. In het midden van het beeld zie je de geasfalteerde autoweg die dwars doorheen het heiligdom loopt. Joodse grafstenen werden als dekstenen voor pissijnen gebruikt. [Bron: Library of Congress]

jeruz10aDekstenen van Joodse graven gebruikt voor de aanleg van een weg [bron: Jewish Virtual Library – klik]

jeruz01aBoven en onder: Dekstenen van Joodse graven gebruikt voor de aanleg van een trap naar het Azaria legerkamp van het Arabische Legioen langsheen de weg van Jeruzalem naar Jericho [bron: Jewish Virtual Library – klik]

jeruz12a

jeruz13aBoven en onder: Dekstenen van Joodse graven gebruikt als zitbank en om de muren te bekleden in een soldaten slaapplaats van het Azaria legerkamp [bron: Jewish Virtual Library – klik]

jeruz15a

jeruz14aDekstenen van Joodse graven ingewerkt in een terrasmuur in Jeruzalem [bron: Jewish Virtual Library – klik]

jeruz04aBoven en onder: Dekstenen van Joodse graven gebruikt voor de aanleg van een urinoir (pissijn) voor de soldaten van het Jordaanse Leger [1948-1967]

jeruza09a18.000 [!] Joodse grafstenen werden van de ontheiligde Joodse begraafplaats op de Olijfberg verwijderd en gebruikt als vloerstenen, voor de aanleg van toiletten en als muurbekleding en zitbanken van een Jordaanse legerbasis op de weg naar Jericho. Bovenstaande foto dateert van juni 1967 kort na de hereniging van Jeruzalem (foto: Zev Radovan)

“Wanneer in juni 1967 de Joden terugkeren naar de begraafplaats, treffen ze er open graven aan met de beenderen van de afgestorvenen overal verspreid. Een uitgemergelde hond loopt voorbij met in zijn muil iets wat zichtbaar op een dijbeen van een mens geleek. Een ondraaglijk gezicht…”, schreef een verbijsterde journalist in juni 1967.

Het herstel: de Joodse begraafplaats in 2014


Bronnen:

naar