Antisemitisme in Vlaanderen – Aalsterse Jodenstoet : Post Scriptum

Plaatje hierboven: Antisemitische karikatuur van Joodse speculanten in het Duitse magazine Fliegende Blätter in 1851. Het onderschrift leest (in Duits): “Meneer de baron, die jongen steelt Uw zakdoek!” (in Jiddisch) “Laat hem maar, wij zijn ook klein begonnen” [beeldbron: Wikimedia Commons]

Wat mij nog het meeste gestoord heeft aan dat hele Vismooil’n gedoe is de zoveelste bevestiging van hetgeen wij allen weten, namelijk dat er in Aalst en elders in die stereotypen gedacht wordt over joden. Of zoals Ludo Abicht schrijft: “…de algemeen aanvaarde voorstelling van Joden als rijk.

Nog in 1982 toen ik studeerde aan de RUG (nu UGent) zei een studente tegen mij: “Ben jij joods? Mijn grootmoeder zei altijd: Joden hebben horentjes op hun voorhoofd.” Jaren geleden bleven de ouderen in de synagoge tegen mij hardnekkig herhalen: “Doe geen moeite, ze haten ons sowieso.” En nu ben ik zelf ‘oud’ aan het worden en schrijf ik deze bijdrage. Is dit nu later?

Nog in de jaren tachtig zei een bevriende niet joodse student: “Wanneer ik in de cafés hier in Antwerpen zo al hoor wat er over jullie gezegd wordt, dan geef ik jullie nog geen vijf jaar meer hier in ’t Stad.”  We zijn inmiddels zowat veertig jaar later en nog zijn we hier. Zou hij zich van enkele decennia vergist hebben? Wat maakt een halve eeuw uit in onze geschiedenis?

Stereotypes en complotten
Eeuwen antisemitische indoctrinatie door de kerk en georkestreerde haatcampagnes door de plaatselijke machthebbers gevolgd door willekeurige moordpartijen wis je niet zo maar uit. Hatelijke stereotypering van Joden met alle fabeltjes van dien behoort tot het collectief onbewuste van iedere Europeaan. De door het joodse volk zeer duur betaalde goodwill verworven met de Shoa is inmiddels versneld gesmolten als sneeuw voor een antisemitische zon. Het staat niet meer in de boeken.

Het is eigenlijk nog wachten tot een of andere pipo (Dieudonné?) opstaat en op sociale media verspreidt dat de Joden verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming. Op sociale media is alles mogelijk: het neerhalen van de Twin Towers, daar zaten de Joden achter. En vele allochtonen gaan dit en een resem andere door satelliet tv opgediende anti Joodse fabels nog geloven ook. Vandaar dat ze met bijtende ogen op de grond spuwen wanneer ik in Antwerpen met mijn keppeltje op straat voorbij loop.

Sinds geruime tijd is er een gigantische witwasoperatie aan de gang: “toegegeven, wat de nazi’s met de Joden gedaan hebben was erg, maar zie, zij doen net hetzelfde met de Palestijnen!” Dus hoeven we geen sympathie meer op te brengen voor die rotjoden, dat ze maar stoppen met hun gejank over WO2, we mogen ze zelfs à volonté haten voor hun wangedrag jegens de Palestijnen die ons zo ontzettend dierbaar zijn, we staan immers quitte!

In gesprekken met niet-Joden valt mij telkens op hoe weinig kennis ze hebben over Israël en de situatie ter plaatse. Hun kennis beperkt zich meestal tot het in den treure door de media opgelepelde zwart-wit verhaal: Joden (Israël) stoute agressor, Palestijnen brave slachtoffers. Velen vernemen met verbazing dat er in Israël ook Arabieren wonen met Israëlische staatsburgerschap

Gaza
Tot dusver enkele weetjes over de ‘nazi-apartheidsstaat Israël’. Ja, Israël is een apartheidsstaat. Het is apart van al haar omringende landen in het Midden-Oosten, met name is het de enige democratie aldaar. Werkelijk een apart verhaal. En ja, zo lang men vanuit Gaza (nota bene na éénzijdige terugtrekking van Israël) raketten blijft afvuren op de Israëlische burgerbevolking, raketten en wapens stockeert in ziekenhuizen, oproept tot haat en terreur en kinderen met de paplepel leert dat Israël niet bestaat, dat men zoveel mogelijk Joden moet vermoorden en dat sterven als shahid (zelfmoordenaar) het hoogst bereikbare is, mag Gaza zich verwachten aan een harde aanpak van het Israëlisch leger met alle betreurenswaardige en onvermijdelijke excessen eigen aan een oorlog.

Toch wel ironisch: als kleine jongen kreeg ik in Antwerpen bijna dagelijks op weg van en naar school te horen: “Voile jood, ga naar Israël!” En diegenen die dit advies hebben opgevolgd krijgen nu te horen: “Vuile jood, ga daar weg of maak plaats voor Hamas die je de zee wil indrijven!” Beide slagzinnen ruw samengevat: “Vuile Jood, ga terug naar je echte thuis, de gaskamer!

Aalsters klimaat
Ondertussen begrijpen ze in Aalst niet wat hen overkomt. Wat hebben ze meer gedaan dan “de algemeen aanvaarde waarheid” wat uitvergroten op een ludieke manier…? Het Aalsterse gegeven is slechts een carnavaleske uitschuiver in de algemeen versneld groeiende hetze tegen Joden en de Jood onder de staten.

Moest er hierover kabaal gemaakt worden? Ja, zelfs indien de Aalstenaars geen slechte bedoelingen hadden, hebben ze hiermee ongewild een der paden geëffend voor diegenen met slechte bedoelingen die staan te popelen om op sociale media en elders al of niet onder het mom van humor haatdragende en kwetsende foto’s, memes en berichten te verspreiden. Vismooil’n als useful idiot, als glijmiddel en munitieleverancier.

In zijn briljante essay Writing about Jews uit 1963, schrijft Philip Roth: “The solution is not to convince people to like Jews so as not to want to kill them, it is to let them know that they can not kill them even if they despise them.” (vert. ‘De oplossing is niet mensen te overtuigen om van Joden te houden, zodat ze hen niet willen doden, het is om hen te laten weten dat ze hen niet kunnen doden, ook al verachten ze hen.’)

Wanneer spijbelt de jeugd eens voor een beter samenlevingsklimaat? Wat baat het een wereld te hebben met minder CO2-uitstoot wanneer er tegelijk via de sociale media meer racisme-uitstoot is? Voor alle politici begaan met de medemens: er is werk aan de winkel. Ik pleit voor het streng bestraffen voor al wie haatboodschappen verspreid via de sociale media. Nultolerantie voor al wie op sociale media oproept tot discriminatie op basis van geloof of huidskleur. Onbegonnen werk?

door Silvain Salamon

Plaatje hierboven: Een plaatje om in te kaderen ‘Aalst Carnaval 2019’ om nooit meer te vergeten noch te vergeven …


Bronnen:

♦ naar een artikel (ingekort) van Silvain Salamon “Antisemitisme in Vlaanderen – Aalsterse Jodenstoet : Post Scriptum” van 19 maart 2019 op de site van Doorbraak.be

♦ een artikel op deze blogAalst Carnaval, case closed: Antisemitisme kan weer in België, zolang het maar om te lachen is” van 9 maart 2019 en een artikelWaar de Aalsterse Jodenspotters hunnen mostaard vandaan haalden (in beeld)” van 8 maart 2019 en een artikelAalst Carnaval over hun Joden met haakneuzen en geldkoffers: ‘Wir haben es nicht gewußt!’” van 7 maart 2019 en een artikelOp Carnavalsfeest in Aalst waren de Joden weer het mikpunt van spot en broeiende Jodenhaat” van 5 maart 2019