Wat zit er in een naam? Hebreeuwse oorsprong van Palestijnse Arabische steden in Judea & Samaria

Plaatje hierboven: Speciale editie van de Arabische krant ‘Felastin‘ (La Palestine) van 25 maart 1925 naar aanleiding van het bezoek van Lord Balfour aan het Britse Mandaat voor Palestina, dezelfde Lord die de Balfour Verklaring uitgaf op 2 november 1917 die de Joden een thuis verzekerde in het Mandaatgebied [beeldbron: Wikipedia]

Met de goedkeuring van Resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad, waarin de aanwezigheid van Israël voorbij de Groene Lijn van april 1949 (de pre-1967 lijn) illegaal wordt verklaard, inclusief de Oude Stad van Jeruzalem, de Tempelberg (de heiligste plaats van het Jodendom) en de begraafplaats van de Olijfberg waar Joden hun doden al meer dan 3000 jaar hebben begraven, en een eerdere resolutie van UNESCO om het Joodse volk van Jeruzalem en andere heilige plaatsen af ​​te zonderen, kan men zich afvragen hoe de Verenigde Naties en UNESCO-ambassadeurs die bij deze beslissingen betrokken zijn, een eerlijk gezicht kunnen houden.

Gezien de geregistreerde geschiedenis van dat land uit de Bijbel en andere erkende bronnen, is een bekende uitdrukking van Shakespeare leerzaam: “Wat is er in een naam?” Als het gaat om Eretz Yisrael, veel. De plaatsnamen verifiëren de absurditeit van beschuldigingen dat Joden kolonisatoren zijn, vreemdelingen van dit land en ‘bezetters van’ deze gebieden. Het is even absurd om te beweren dat de Arabieren de inheemse volkeren van Israël zijn, omdat vrijwel alle plaatsnamen die door lokale Arabieren worden gebruikt niet-Arabisch van oorsprong zijn, en zijn afgeleid van bijbelse Hebreeuwse namen of van latere Griekse of Romeinse namen.

De Romeinen doopten de hele regio Syrië-Palestina om (hernoemd naar de Filistijnen en Assyriërs) nadat ze de Tweede Tempel hadden vernietigd om de Joodse wortels uit te wissen. Dit werd later ingekort tot Palestina en onder die naam uiteindelijk bekend. Zoals werd opgemerkt, door de geleerde Daniel Pipes: “Palestina (Arabisch: Filastin) als een politieke eenheid kwam pas in gebruik als een Zionistische triomf toen het werd opgelegd door de Britse bezetter na de uitgifte van de Balfour-verklaring in 1917. Ook de benaming Palestijnen (Arabisch: Filastiniyun) kwam pas in de twintigste eeuw in gebruik” (“Is There A Palestinian People? Can It Be Defeated?” van 10 januari 2017 op de blog van het Middle East Forum).

Plaatje hierboven: Nagenoeg overal drie-talige verkeersborden in Israël en in de Palestijnse gebieden: Hebreeuws, Arabisch en Engels [beeldbron: Arab Daily News]

De regio die de internationale gemeenschap vaak en reflexief aanduidt als de ‘Westelijke Jordaanoever’ was drie millennia lang bekend als Judea en Samaria (in het Hebreeuws, Yehuda en Shomron). Joden ontlenen zelfs de naam van hun religie en volkschap aan de naam Yehuda, die de vierde zoon van Jacob was en wiens stam zich in die regio vestigde. Maar deze oude namen worden niet exclusief gebruikt door Joodse ‘kolonisten’. In feite verwezen de Verenigde Naties zelf in Resolutie 181 van de Algemene Vergadering (1947) naar de regio als Judea en Samaria, evenals alle kaarten die vóór 1948 werden gepubliceerd:

Screenshot Resolutie 181 van 29 november 1947 [beeldbron: UNGA]

Het was pas in 1950 dat Jordanië het de ‘West Bank’ (aka de Westelijke Jordaanoever) noemde nadat het illegaal het grondgebied had bezet in de wapenstilstand na de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948. De Jordaanse naamswijziging onderscheidde het gebied van de rest van Jordanië, en ‘West Bank’ verborg ook de Joodse connectie. De Israëli’s dreven de aanvallende Jordaniërs uit het gebied in 1967.

De tweede president van Israël, Yitzhak Ben-Zvi, was een geleerde die het boek The Peoples of Our Land in 1932 schreef. Daarin beweert hij dat ten westen van de rivier de Jordaan 277 dorpen en vindplaatsen – bijna tweederde van alle locaties – namen hadden die vergelijkbaar waren met of hetzelfde waren als Joodse dorpen op deze locaties tijdens de Tweede Tempel periode (de Joodse geschiedenis tussen 516 voor Chr. en 70 na Chr.).

Bovendien heeft een kwart van de 584 Arabische plaatsen in Israël en daarbuiten oude bijbelse namen. Sakhnin was bijvoorbeeld een Joodse stad tijdens de Talmudische tijd en Beit Lechem is de Hebreeuwse naam voor de bijbelse stad Bethlehem (‘Ancient Place Names in Israel’ door Daniela Santus in Proceedings of the Conference, The Cultural Turn in Geography, 18 -20 september 2003 – Gorizia Campus, Deel II: Landschapsbouw en Culturele Identiteit).

Hebron (Arabisch: al-Khalil; Hebreeuws: Chevron, wat ‘vriend’ betekent) in het Judese gebergte is de op een na grootste stad onder Palestijns-Arabische controle na Gaza, en het is een van de vier Joodse heilige steden (de anderen zijn Jeruzalem, Tzfat en Tiberias). Het belangrijkste is dat het de op twee na heiligste plaats van het Jodendom, de Grot van Machpela, die door Abraham is gekocht, bevat. Het is hier dat de Patriarchen van het Jodendom en drie van zijn Matriarchen zijn begraven. (JewishVirtuallibrary.org). Een andere grote Palestijnse Arabische stad, Nablus, wiens Hebreeuwse naam Shechem is, is afgeleid van de Griek Neopolis.

Andere voorbeelden van Arabische steden met namen afgeleid van de Hebreeuwse Bijbel: Beit Jalla is de wijk van Gilo in Jeruzalem, Jenin was Ein Ganim, Silwan was Shiloach, Selum was Shilo (een van de eerste hoofdsteden van het oude Israël), Tequa is Tekoa (de woonplaats van de Profeet Amos), Anata was Anatot (de geboorteplaats van de profeet Jeremia), Batir was Beitar, Beitin was Beit El (zoals genoemd door Jacob zelf), Jaba was Geva, Mukhmas is Michmash (het fort van koning Saul) en El-Jib was Giv’on (waar de zon stil stond).

Volgens Tsvi Misinai, auteur van Brother Shall Not Lift Sword Against Brother, hebben veel van de Arabische dorpen en steden in het gebied namen die niet alleen niet-Arabisch zijn, maar ook zelden voorkomen in andere Arabische landen. Onder zulke namen zijn Kafr Yasif, Kafr Kana, Kafr Yatta, Kafr Manda, Kaft Samia en anderen.

Een nadere beschouwing onthult een extra ironie: de meeste Arabische landen die grenzen aan Israël ontlenen hun namen aan de Hebreeuwse Bijbel. Libanon, Levanon, betekent ‘wit’ in het Hebreeuws, verwijzend naar de sneeuwbedekking van de omliggende bergen. Syrië, Siryon, in de Bijbel is de alternatieve naam voor de berg Hermon. Jordanië / Rivier Jordaan (Yarden in het Hebreeuws) ontleent zijn naam aan de Israëlische stam Dan en betekent ‘stamt af van Dan’. Gaza, Azza in het Hebreeuws, wordt genoemd in Genesis en het boek Rechters met het verhaal van Samson.

Dus, om diegenen die proberen de Joden los te maken van het Land van Israël en beweren dat ze indringers en kolonisten zijn, zit het bewijs ook in de pudding: de namen. Gebruik deze informatie om de media, de academische wereld en politici eerlijk, accuraat en verantwoordelijk te maken.

Plaatje hierboven: Jeruzalem, 7 mei 2018. Op zijn officiële Facebook-pagina plaatste burgemeester van Jeruzalem Nir Barkat een foto van zichzelf naast een nieuw 3-talig verkeersbord dat de weg wijst naar de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem en hij schreef: “Dit is geen droom – het is realiteit! … Ik dank president Trump voor het tot stand brengen van dit historische moment. Jeruzalem is de eeuwige hoofdstad van het Joodse volk – en de wereld begint dit feit te erkennen.” [beeldbron: MWN]


Bronnen:

♦ naar een artikel van Lee Bender “What’s in a name? Hebrew origins of Palestinian Arab towns in Judea-Samaria – The Peoples of Our Land in 1932” states that west of the Jordan River, 277 villages and sites had names that were similar to or the same as Jewish villages in these locations during Second Temple times” van 8 februari 2019 op de site van The Jewish News Syndicate (JNS)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.